Κρούσμα σε Επιχείρηση: Πώς να το Διαχειριστείτε (Οδηγός 2022) - KRS
ΆρθραΚρούσμα σε Επιχείρηση: Πώς να το Διαχειριστείτε (Οδηγός 2022)

Κρούσμα σε Επιχείρηση: Πώς να το Διαχειριστείτε (Οδηγός 2022)

Ακόμη και σήμερα, η εμφάνιση ενός κρούσματος Covid-19 στο πλαίσιο της επιχείρησής σας ενδέχεται να προκαλέσει γενική αναστάτωση και σύγχυση ως προς τη διαχείρισή του.

Για την αποφυγή της παραπάνω κατάστασης, στο παρόν άρθρο θα δούμε 6 στάδια διαχείρισης ενός κρούσματος, τα οποία μπορείτε να λάβετε υπόψη.

Συγκεκριμένα, αυτά είναι:

  • Απομάκρυνση από χώρο εργασίας
  •      Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ
  •      Ειδική άδεια Covid-19
  •      Τηλεργασία
  •      Απολύμανση χώρου
  •      Δημιουργία σχεδίου ανταπόκρισης

Ας ξεκινήσουμε.

1. Απομάκρυνση από το Χώρο Εργασίας

Πριν ακόμη την επιβεβαίωση του κρούσματος, ένας εργαζόμενος ενδέχεται να αισθανθεί κάποια αδιαθεσία, παρουσιάζοντας συμπτωματολογία παρόμοια με αυτή του Covid-19.

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας και ασφαλής απομάκρυνσή του πιθανού κρούσματος από το χώρο εργασίας σας, είτε με μέσα του ιδίου είτε με τη βοήθεια κάποιου τρίτου ή του ΕΚΑΒ, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εάν η απομάκρυνση του πιθανώς νοσούντος δεν μπορεί να γίνει άμεσα και μέχρι να πραγματοποιηθεί, η επαφή του με τους λοιπούς εργαζόμενους θα πρέπει να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατό.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσωρινή διάθεση συγκεκριμένου γραφείου/δωματίου στον εργαζόμενο, το οποίο θα είναι απομακρυσμένο από τους λοιπούς κοινούς χώρους της επιχείρησης.

2. Τήρηση Πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος, θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας του ΕΟΔΥ για την απομόνωση-καραντίνα των κρουσμάτων Covid-19 και των επαφών τους.

Οι οδηγίες αυτές ανανεώθηκαν στις 30.5.2022 και ισχύουν ως εξής.

Για εργαζόμενους με επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19, ισχύει απομόνωση και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα για διάστημα 5 ημερών. Η ημέρα λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως η ημέρα 0.

Μετά την πάροδο 5 ημερών, εφόσον τα συμπτώματα απουσιάζουν ή βελτιώνονται και ο πυρετός υποχωρεί για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, η απομόνωση διακόπτεται. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο πυρετός συνεχίζει, η απομόνωση διαρκεί έως την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος που νόσησε οφείλει να χρησιμοποιεί μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης.

Για όσους εργαζόμενους ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση. Ειδικά για όσους εργάζονταν στον ίδιο χώρο, η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται τις ημέρες 0 και 5.

Και εδώ, οι εργαζόμενοι της επιχείρησής που ήρθαν σε επαφή οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες από την ημέρα έκθεσης.

3. Ειδική Άδεια Covid-19

Στη συνέχεια, η επιχείρησή σας θα πρέπει να μεριμνήσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από Covid-19.

Ειδικότερα, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει στον νοσούντα εργαζόμενο με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας το δικαίωμα εργασίας εξ αποστάσεως για χρονικό διάστημα έως 5 εργασίμων ημερών.

Ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι εφικτό είτε λόγω της φύσης της εργασίας είτε λόγω της κατάστασης υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του, η επιχείρηση οφείλει να παρέχει ειδική άδεια ασθένειας λόγω νόσησης από Covid-19, για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών.

Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται στις κοινές άδειες ασθένειας ή άλλες και απαγορεύεται να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Για την παροχή ειδικής άδειας Covid-19 αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού τεστ, χωρίς ιατρική γνωμάτευση.

Ωστόσο, ιατρική γνωμάτευση απαιτείται σε περίπτωση παράτασης της, όπου η ειδική άδεια μετατρέπεται σε κοινή άδεια ασθένειας για το διάστημα της παράτασης αυτής.

Και στην περίπτωση αυτή άδειας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από την επιχείρηση-εργοδότη και τη λήψη επιδότησης από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η παραπάνω ειδική άδεια ασθένειας από Covid-19 έχει παραταθεί μέχρι και τις 30.9.2022.

4. Τηλεργασία

Συνεχίζοντας, η εργασία εξ αποστάσεως ή, αλλιώς, τηλεργασία μπορεί να διευκολύνει την εργασιακή καθημερινότητα στην επιχείρησή σας, σε περίπτωση επιβεβαιωμενου κρούσματος.

Ειδικότερα, ήδη αναφέραμε ότι ο νοσών εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει την τηλεργασία για όσο διάστημα βρίσκεται σε απομόνωση και του το επιτρέπει η κατάσταση υγείας του.

Παράλληλα, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί και για τους λοιπούς υπαλλήλους για τον εξής λόγο.

Η εμφάνιση ενός κρούσματος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσίδα κρουσμάτων για τους λοιπούς εργαζόμενους. Ειδικότερα, εάν τυχόν κάποιο κρούσμα δεν ελεγχθεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε νέα κρούσματα όσων ήρθαν σε επαφή, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα κ.ο.κ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαδοχική απομόνωση εργαζομένων και τη δημιουργία κενού στο εργασιακό δυναμικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ένα κρούσμα, λοιπόν, η επιχείρησή σας μπορεί να εφαρμόσει την τηλεργασία προληπτικά και προσωρινά είτε για όσους ήρθαν σε επαφή είτε για το σύνολο ορισμένου τμήματος.

Ως αποτέλεσμα, ο περιορισμός της φυσικής επαφής των εργαζομένων θα ελαττώσει την πιθανότητα δημιουργίας αλυσίδας κρουσμάτων στην επιχείρηση.

5. Απολύμανση Χώρων

Επιπλέον, σε περίπτωση κρούσματος, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί απολύμανση των χώρων της επιχείρησης από ομάδα επαγγελματιών καθαρισμού.

Η απολύμανση μπορεί να γίνεται σε τμήμα ή στο σύνολο της επιχείρησης αναλόγως των μετακινήσεων του νοσούντος εργαζομένου στο χώρο σας.

Συνιστάται να πραγματοποιείται όχι μόνο μετά την εμφάνιση κάποιου κρούσματος, αλλά και ανεξαρτήτως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για λόγους πρόληψης

6. Δημιουργία Σχεδίου Ανταπόκρισης.

Τέλος, όλα τα παραπάνω μπορούν πραγματοποιηθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, εάν ήδη εντάσσονται σε ένα σχέδιο ανταπόκρισης έναντι κρουσμάτων Covid-19.

Το σχέδιο ανταπόκρισης μπορεί να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες ενημερώσεις των εργαζομένων για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους (π.χ. ειδικής άδειας) σε περίπτωση θετικού τεστ, αλλά και για την ύπαρξη κρούσματος εντός της επιχείρησης.

Επιπλέον, μπορεί να ενσωματώνει ένα σύστημα οργάνωσης της τηλεργασίας. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, θα έχει πραγματοποιηθεί η επιλογή πλατφόρμας επικοινωνίας και video call, η δημιουργία online sheets επιτήρησης των εργασιών, η ενοικίαση προγραμμάτων υπολογιστή και άλλα.

Σε αντίθετη περίπτωση, που η τηλεργασία δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης της εργασίας, απαραίτητο είναι να περιληφθεί ένας μηχανισμός προσωρινού καταμερισμού των εργασιών που θα εφαρμόζεται όταν το φόρτο εργασίας επιβαρύνεται λόγω διαδοχικών κρουσμάτων Covid-19.

Τέλος, το σχέδιο ανταπόκρισης μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία επικοινωνίας εξωτερικών συνεργατών, όπως ιατρών, επαγγελματιών καθαρισμού και απολύμανσης, κ.ά., κάτι που θα επιταχύνει την παροχή βοήθειας και ανταπόκρισης, σε περίπτωση περιστατικου Covid-19.

Με Λίγα Λόγια

Συμπεραίνοντας, η τήρηση των παραπάνω βημάτων μπορεί να περιορίσει τη σύγχυση που προκαλεί η διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 στο περιβάλλον της επιχείρησής σας.

Ωστόσο, η επίτευξη των βημάτων αυτών απαιτεί την αναπροσαρμογή του μέχρι τώρα μισθολογικού, λογιστικού και εν γένει επιχειρηματικού πλάνου σας στις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Μέσω εξειδικευμένων μισθοδοτικών, λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η KRS διευκολύνει την αναπροσαρμογή της γενικότερης στρατηγικής σας σε περιστάσεις, όπως είναι ο Covid-19.

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τα είδη υπηρεσιών μας και γνωρίσετε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: