5 Αποφάσεις που μια Startup Πρέπει να Πάρει με τον Λογιστή της - KRS
Άρθρα5 Αποφάσεις που μια Startup Πρέπει να Πάρει με τον Λογιστή της

5 Αποφάσεις που μια Startup Πρέπει να Πάρει με τον Λογιστή της

Αν και πολλοί ιδρυτές Startups δεν έχουν την επιλογή του λογιστικού συμβούλου ψηλά, στη σημαντική κατά τα άλλα λίστα προτεραιοτήτων για τη δημιουργία μιας Startup, ωστόσο ο λογιστής, σαν σύμβουλος φορολογίας, μισθοδοσίας αλλά και χρηματοδότησης, θα πρέπει να είναι από τα πρώτα ραντεβού που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

Οι Startups είναι μια ειδική περίπτωση εταιρειών οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία, έχουν «διαφορετικά» επιχειρηματικά μοντέλα από τα συνήθη της αγοράς, κάνουν πολλές δοκιμές στο πεδίο και μπορούν να αλλάξουν πορεία πολλές φορές, ειδικά το πρώτο χρόνο λειτουργίας. 

Παράλληλα μπορούν να έχουν στόχο την ανάπτυξη και τις πωλήσεις στο εξωτερικό, να απασχολούν εργαζόμενους απομακρυσμένα σε όλο το κόσμο και να ψάχνουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης από πολλά μέρη, μιας και ευτυχώς σήμερα υπάρχει πληθώρα επιλογών σε αυτόν τον τομέα. 

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι ένας «παραδοσιακός» λογιστής δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί εύκολα στις απαιτήσεις μιας Startup ή ακόμα και να παρέχει τις σωστές συμβουλές τη στιγμή που θα χρειαστούν τη περίοδο των προβλέψεων και προγραμματισμού για παράδειγμα. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικές πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν μαζί με τον λογιστικό σας σύμβουλο.

Αποφάσεις που μια Startup Πρέπει να Πάρει με τον Λογιστή της

Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη απόφαση.

Αποφάσεις σύστασης εταιρείας

Αν και την συγκεκριμένη περίοδο οι ιδρυτές έχουν στο νου τους ερωτήματα όπως «ποια είναι η αποστολή μας;» ή «ποια είναι εν τέλει η αγορά μας;» ωστόσο θα πρέπει να τους απασχολούν θέματα όπως οι μηνιαίες αποδοχές του founder αλλά και των άλλων μελών της επιχείρησης, την αγορά εξοπλισμού αλλά και τους φόρους.

Ένας καλός λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει στις ακόλουθες αποφάσεις:

 •  Επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησής για το καλύτερο νομικό και φορολογικό πλεονέκτημα.
 •  Δημιουργία της επιχείρησής σας με τις κατάλληλες δικαιοδοσίες, ειδικά αν προβλέπεται άμεση λειτουργία στο εξωτερικό. 
 •  Ξεκάθαρη λογιστική εικόνα.
 •  Πρόβλεψη ρυθμιστικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία της Startup.
 •  Ενσωμάτωση οικονομικών προβλέψεων στο επιχειρηματικό σας σχέδιο.
 •  Μέτρηση της προόδου σας προς την επίτευξη των οικονομικών στόχων.

Αποφάσεις Χρηματοδότησης

Υπάρχουν πολλές επιλογές χρηματοδότησης για μια νέα εταιρεία και ειδικά Startup σήμερα σε όλα τα στάδια λειτουργία της, ακόμα και τα πιο αρχικά. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση στα στάδια ταχύτατης ανάπτυξης, με την έλλειψη χρημάτων να είναι ο τρίτος πιο κοινός λόγος παύσης λειτουργίας μιας Startup.

Μικρά κεφάλαια κίνησης, crowdfunding, συμμετοχή σε incubators και accelerators, ΕΣΠΑ, τραπεζικά δάνεια, πιστωτικές γραμμές από συνεργάτες, επιχειρηματικά κεφάλαια και Business Angels είναι οι πιο σημαντικές πηγές χρηματοδότησης για μια Startup. 

Ένας λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες αποφάσεις χρηματοδότησης:

 •      Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, φορολογικών δηλώσεων και αναφορών που θέλουν να δουν οι επενδυτές και ειδικά τα επιχειρηματικά κεφάλαια (VCs). 
 •      Προσδιορισμός του αντίκτυπου που θα έχουν σημαντικές αγορές ή δάνεια στη συνολική οικονομική σας θέση.
 •  Καθορισμός του τρόπου με τον οποίο οι επενδύσεις αυτές θα αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
 •  Υπολογισμός των οικονομικών προβλέψεων για την εξασφάλιση μελλοντικής χρηματοδότησης.

Αποφάσεις Στελέχωσης

Η επιλογή της δομής της ομάδας της Startup είναι πολύ σημαντική για το παρόν και το μέλλον της Startup και εξαρτάται από τον founder, αλλά η ενσωμάτωση αυτών των εργαζομένων στο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν λογιστικό σύμβουλο. 

Ο σωστός λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες αποφάσεις:

 •      Υποβολή αναφορών μισθοδοσίας έγκαιρα και με ακρίβεια.
 •      Προσδιορισμός του αντίκτυπου των εργαζομένων σας στους φόρους της επιχείρησης.
 •     Για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έναντι των εργαζομένων μερικής απασχόλησης.
 •     Με την ενσωμάτωση ελεύθερων επαγγελματιών ή μισθωτών απ’ όλο τον κόσμο στην ομάδα.
 •     Με την υβριδική και απομακρυσμένη εργασία εντός και εκτός χώρας έδρας. 

Αποφάσεις Scaleup

Το Scaleup – κλιμάκωση μπορεί να είναι το όνειρο κάθε founder αλλά αυτή η φάση χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία τόσο σε επίπεδο κουλτούρας και σωστής εταιρικής δομής όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και ταμειακών ροών. 

Ειδικά η επέκταση στο εξωτερικό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία έχει πολλούς παραμέτρους οι οποίες δεν αφορούν μόνο το προϊόν σας και τυχόν ρυθμιστικούς περιορισμούς αλλά αφορούν και την οικονομική και λογιστική λειτουργία της Startup.

Ένας καλός λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες αποφάσεις επέκτασης:

 •      Καθορισμός των απαιτήσεων εισόδου και λειτουργίας σε νέες χώρες.
 •      Υπολογισμός των επιπτώσεων της πρόσληψης υπαλλήλων στο εξωτερικό. 
 •      Προβολή ανάπτυξης και ενημέρωση του προϋπολογισμού σας.
 •      Παροχή συμβουλών σχετικά με την αγορά και τη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
 •      Διενέργεια ελέγχων οικονομικών καταστάσεων
 •      Υπολογισμός των επιπτώσεων αυτής της αύξησης στους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αποφάσεις Αποεπένδυσης (Exit)

Πρόκειται για το «ιερό δισκοπότηρο» των Startups ενώ στην πορεία αναζήτησης του ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος παύσης εργασιών, με τις στατιστικές να δείχνουν ότι 9 στις 10 Startups σταματούν τη λειτουργία τους τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης τους. 

Ακόμα και αν ο co-founder της Startup είναι φίλος ή γνωστός σας θα πρέπει να συζητήσετε τους τρόπους αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο (ασυμφωνίας, υγείας κλπ.) αλλά και αυτούς του Exit. 

Ένας καλός σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες αποφάσεις αποεπένδυσης και αποχώρησης:

 •  Συμφωνητικό αποχώρησης από την εταιρική δομή σε όλες τις φάσεις της εταιρείας.  
 •  Ειδικοί όροι αποχώρησης ή πώλησης μετοχικών μεριδίων σε περίπτωση χρηματοδοτήσεων και εξαγορών. 
 •  Έλεγχος και καθορισμός των όρων αποεπένδυσης σε περίπτωση χρηματοδοτήσεων VC μια και οι όροι μπορεί να είναι εξαιρετικά δεσμευτικοί τόσο για εσάς όσο και για τους αρχικούς χρηματοδότες σας. 

Με Λίγα Λόγια

Οι επιλογή του σωστού λογιστικού και επιχειρηματικού συμβούλου είναι μια διαδικασία ή οποία θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες ενός ιδρυτή Startup μιας και οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να στοιχίσει. 

Αν λοιπόν θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας Startup εταιρεία ή ακόμα και αν έχετε ήδη αλλά θέλετε βοήθεια με τα φορολογικά και την ανάπτυξή της, τότε επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή για να συζητήσουμε για ενδεχόμενα πεδία συνεργασίας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: