Τι Είναι η Μίσθωση Αυτοκινήτου (Leasing) και Γιατί Συμφέρει; - KRS
ΆρθραΤι Είναι η Μίσθωση Αυτοκινήτου (Leasing) και Γιατί Συμφέρει;

Τι Είναι η Μίσθωση Αυτοκινήτου (Leasing) και Γιατί Συμφέρει;

Για ορισμένους, ο όρος μίσθωση αυτοκινήτου ή χρονομίσθωση (leasing) δεν είναι κάτι πρωτάκουστο.

Αρκετές από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προμηθευτούν οχήματα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους, επιλέγουν τη μίσθωση αυτοκινήτου ως την πιο συμφέρουσα εναλλακτική.

Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί

 •      Τι είναι η μίσθωση αυτοκινήτου ή αλλιώς leasing,
 •      Εάν το leasing συμφέρει τις επιχειρήσεις,
 •      Τι ισχύει με τη φορολογία εταιρικών αυτοκινήτων και
 •     Τι να επιλέξετε μεταξύ μίσθωσης αυτοκινήτου και αγοράς.

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη εισαγωγή στον όρο.

Τι Είναι η Μίσθωση Αυτοκινήτου ή Αλλιώς Leasing;

Μίσθωση ή χρονομίσθωση (leasing) αυτοκινήτου είναι η σύμβαση ενοικίασης ενός αυτοκινήτου για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, στο τέλος του οποίου ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα αγοράσει το όχημα ή όχι (χρηματοδοτική ή λειτουργική μίσθωση).

Ο ενοικιαστής ή δυνητικός αγοραστής δεν μετατρέπεται εξαρχής σε ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αλλά συμφωνεί να κάνει χρήση του για ορισμένο χρόνο, καταβάλλοντας ένα μηνιαίο ποσό ως μίσθωμα.

Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού ή ακόμα και νωρίτερα, εφόσον έχει συμφωνηθεί, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αγοράσει το αυτοκίνητο σε τιμή από την οποία θα έχουν αφαιρεθεί κατά ένα μέρος τα καταβαλλόμενα τόσο καιρό μισθώματα.

Μίσθωση αυτοκινήτου μπορούν να κάνουν τόσο ιδιώτες στο όνομά τους όσο και επιχειρήσεις, προκειμένου να παραχωρήσουν τη χρήση του σε στελέχη ή άλλους εργαζομένους τους.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό συμβεβλημένων σε συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων και όχι άδικα για τους εξής λόγους.

Συμφέρει το Leasing για Επιχειρήσεις;

Όπως έγινε εμφανές και από τα παραπάνω, η απάντηση μας σε αυτό το ερώτημα είναι θετική.

Μία σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing) αυτοκινήτου όχι μόνο επιτρέπει στην επιχείρηση να κάνει χρήση του οχήματος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον παροχές για όσο διάστημα ισχύει. Συνηθέστερα, μαζί με το όχημα παρέχονται η ασφάλεια του αυτοκινήτου, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κάλυψη των τελών κυκλοφορίας, δαπανών ΚΤΕΟ και τυχόν service, τα οποία έχουν ήδη ληφθεί υπόψη και υπολογιστεί στα μισθώματα που καταβάλλονται. 

Έτσι, μία εταιρία αποφεύγει τις παρεπόμενες δαπάνες χρήσης του αυτοκινήτου και εξοικονομεί χρόνο από την εύρεση κατάλληλων συνεργατών για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Ακόμη, η δυνατότητα επιλογής αγοράς του αυτοκινήτου ή μη, επιτρέπει στην επιχείρηση να καλύψει τις ανάγκες της σε στόλο οχημάτων για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, χωρίς να δεσμεύεται με αγορά του αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποδειχθεί αχρείαστο.

Μάλιστα, με αυτήν την ευελιξία που προσφέρει η μίσθωση αυτοκινήτων, οι εταιρίες μπορούν να μην ανανεώσουν τη μίσθωση για το ίδιο όχημα, αλλά να κάνουν νέα για κάποιο άλλο, ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κάθε φορά παρούσες ανάγκες τους.

Για να ολοκληρώσουμε, όμως την ανάλυσή μας, απαραίτητο είναι να δούμε τι ισχύει με τη φορολόγηση των εταιρικών οχημάτων, μισθωμένων και μη.

Τι Ισχύει με τη Φορολογία Εταιρικών Αυτοκινήτων;

Γενικότερα, το πρόσωπο που επιβαρύνεται φορολογικά για τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου – είτε αυτό μισθώνεται είτε όχι – είναι εκείνο του εταίρου, μετόχου ή εργαζομένου στον οποίο η εταιρία έχει παραχωρήσει τη χρήση του κατά περίπτωση.

Μέθοδος φορολόγησης

Η παραχώρηση χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου φορολογείται ως επιπλέον εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του εταίρου, μετόχου ή εργαζομένου που κάνει χρήση, ακολουθώντας, όμως, την εξής ιδιαίτερη μέθοδο.

Φορολογητέα αξία

Αναλόγως της λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, καθορίζεται ορισμένο ποσοστό το οποίο και αποτελεί τη φορολογητέα αξία για το εταιρικό αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, φορολογητέα αξία αποτελεί:

 •     για ΛΤΠΦ έως 14.000€ το 4% της ΛΤΠΦ,
 •     για ΛΤΠΦ από 14.001 έως 17.000€ το 20% της ΛΤΠΦ,
 •     για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000€ το 33% της ΛΤΠΦ,
 •     για ΛΤΠΦ 20.001 έως 25.000€ το 35% της ΛΤΠΦ,
 •     για ΛΤΠΦ από 25.001 έως 30.000€ το 37% της ΛΤΠΦ,
 •     για ΛΤΠΦ πλέον των 30.001€ το 20% της ΛΤΠΦ.

Ωστόσο, η αξία αυτή μειώνεται αναλόγως των ετών παλαιότητας του εταιρικού αυτοκινήτου ως εξής:

 •     από 3 έως 5 έτη κατά 10%,
 •     από 6 έως 9 έτη κατά 25% και
 •     από 10 έτη και πάνω κατά 50%.

Αφορολόγητο

Βέβαια, δε φορολογείται η αξία των οχημάτων για οποιοδήποτε διάστημα εντός του φορολογικού έτους, όταν αυτά

α. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και εφόσον έχει ΛΤΠΦ έως 17.000€ και

β. φέρουν ένδειξη μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km και έχουν ΛΤΠΦ έως 40.000€. Εάν, όμως, η ΛΤΠΦ είναι μεγαλύτερη από 40.000€, φορολογείται μόνο το υπερβάλλον της αξίας του αυτοκινήτου (μόνο το υπερβάλλον) βάσει της κλίμακας ποσοστών που αναφέραμε παραπάνω. Η σχετική ένδειξη εκπομπής ρύπων περιλαμβάνεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στις δαπάνες εισαγωγής, αγοράς, καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας εκπίπτει μόνο για τα επαγγελματικά εταιρικά οχήματα και όχι για τα επιβατικά, τα οποία τυχόν παραχωρούνται σε εταίρους, μετόχους ή εργαζομένους.

Ωστόσο, οι δαπάνες των επιβατικών μπορούν να υπολογιστούν στα έξοδα της επιχείρησης και να αφαιρεθούν από τα έσοδα, ώστε να προκύψει το καθαρό εισόδημα.

Έχοντας δει, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, αξίζει να κάνουμε μια συνοπτική σύγκριση μεταξύ μίσθωσης και αγοράς εταιρικού αυτοκινήτου, προκειμένου η κάθε μελλοντική επιλογή να είναι η κατάλληλη.

Μίσθωση Αυτοκινήτου ή Αγορά;

Η μίσθωση ή αγορά εταιρικού αυτοκινήτου θα πρέπει να εξαρτηθεί πλήρως από τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αγορά ενός οχήματος αποτελεί ιδανική για περιπτώσεις όπου οι μεταφορικές ανάγκες στο πλαίσιο της επιχείρησης εμφανίζονται πάγιες, ώστε να γίνεται καλύτερη απόσβεση της αγοράς αυτής.

Από την άλλη, η μίσθωση οχήματος ενδείκνυται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων μεταφορικών αναγκών, χωρίς να απαιτεί δυσανάλογη επένδυση για την αγορά ενός οχήματος.

Έτσι, εξυπηρετούνται ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ατομικές, start-ups ή άλλες, που διαθέτουν μικρότερα επιμέρους ποσά για τη χρήση του οχήματος, σε αντίθεση με την αγορά αυτού που απαιτεί εξαρχής την καταβολή ενός υψηλού ποσού.

Ακόμη και με τη λήψη δόσεων, η αγορά του αυτοκινήτου φέρει τόκους, ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οποιαδήποτε επιλογή και αν πραγματοποιήσετε – αγορά ή μίσθωση εταιρικού αυτοκινήτου – θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τη λογιστική-οικονομική κατάσταση της κάθε εταιρείας.

Για το λόγο αυτό, στην KRS προσφέρουμε ειδική συμβουλευτική, λογιστική και φορολογική υποστήριξη σε κάθε απόφαση ή βήμα που αφορά την επιχείρησή σας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: