Σύσταση Εταιρείας: Προϋποθέσεις Ανά Είδος & Διαδικασία - KRS
ΆρθραΣύσταση Εταιρείας: Προϋποθέσεις Ανά Είδος & Διαδικασία

Σύσταση Εταιρείας: Προϋποθέσεις Ανά Είδος & Διαδικασία

Είναι γνωστό πως στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά είδη εταιρειών, το κάθε ένα με τα δικά του χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις.

Για να είναι λοιπόν το τοπίο πιο ξεκάθαρο, στο σημερινό άρθρο θα δούμε τα βασικά είδη εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και τις προϋποθέσεις για σύσταση εταιρείας ανα είδος.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά.

Τα Βασικά Είδη Εταιρειών στην Ελλάδα

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο άρθρο, υπάρχει μια πληθώρα νομικών οντοτήτων στην Ελλάδα, ανάμεσα από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ένας επιχειρηματίας για σύσταση εταιρείας.

Ας δούμε συνοπτικά την κάθε μία.

Εταιρεία #1: ΙΚΕ

Από το 2012 που εμφανίστηκε για πρώτη φορά, η ΙΚΕ έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών ως μια από τις πιο ευέλικτες εταιρικές μορφές.

Πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρεία όπου οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη (δηλαδή δεν εμπλέκεται η προσωπική τους περιουσία σε χρέη) και αναγνωρίζονται ως ισότιμα μερίδια μετόχων οι εισφορές σε μορφή υπηρεσιών, και όχι μόνο το κεφάλαιο.

Για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μόνοι τους, υπάρχει και η δυνατότητα σύστασης ΜΙΚΕ (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ).

Όσον αφορά τη φορολογία, ο εταιρικός φόρος ανέρχεται σε 22% με 5% φόρο μερισμάτων, με ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80% (40% για τα 3 πρώτα έτη).

Πρόκειται για ένα είδος που θεωρείται σχετικά απλό, ευέλικτο και με πολλές δυνατότητες. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που εδώ στη KRS εξειδικευτήκαμε νωρίς στις ΙΚΕ, καθώς αναγνωρίσαμε τις προοπτικές που έφεραν στην Ελληνική αγορά.

Εταιρεία #2: Ανώνυμη Εταιρεία

Η ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία) είναι μια εμπορική εταιρεία και μια από τις παλαιότερες μορφές που εμφανίστηκε στην Ελλάδα.

Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 25.000€ για τη σύσταση της και οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Όπως προηγουμένως, έτσι και στη περίπτωση αυτή η φορολογία είναι 22% με φόρο μερισμάτων 5%, και ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80%.

Εταιρεία #3: Ατομική Επιχείρηση

Η Ατομική Επιχείρηση είναι επίσης ένας από τους συνηθέστερους εταιρικούς τύπους και την χαρακτηρίζει η απεριόριστη ευθύνη του εταίρου, δηλαδή είναι αποκλειστικός υπεύθυνος των χρεών της επιχείρησης με τη προσωπική του περιουσία.

Φυσικά, μέτοχος μπορεί να είναι ένα μόνο άτομο, το οποίο είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής.

Στη περίπτωση αυτή, η φορολογία δεν είναι όπως προηγουμένως, αλλά ακολουθεί μια συγκεκριμένα κλίμακα.

Φορολογία Ατομικών Επιχειρήσεων

Εταιρεία #4: ΟΕ

Η ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρεία) είναι προσωπική επιχείρηση και για τη σύστασή της απαιτούνται 2 εταίροι, οι οποίοι θα έχουν ίδια και απεριόριστη ευθύνη.

Για την ακρίβεια, η ΟΕ είναι ο μοναδικός τύπος εταιρείας που όλοι οι εταίροι ευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη.

Η φορολογία είναι 22% με προκαταβολή φόρου για τα 3 πρώτα έτη 40%.

Εταιρεία #5: ΕΕ

Η ΕΕ (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) είναι επίσης μια προσωπική εταιρεία, όπου απαιτούνται 2 εταίροι όπως στην ΟΕ, με μία σημαντική διαφοροποίηση.

Ο ένας εταίρος είναι Ομόρρυθμος και ο άλλος Ετερόρρυθμος.

Ο Ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα με την ατομική του περιουσία, ενώ ο Ετερόρρυθμος ευθύνεται μέχρι το ποσό εισφοράς του.

Όσον αφορά τη φορολογία ισχύει η ίδια με προηγουμένως.

Εταιρεία #6: ΑΜΚΕ

Η ΑΜΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) είναι μια νομική οντότητα της οποίας ο σκοπός είναι μη κερδοσκοπικός.

Άρα, τα έσοδα (από δωρεές, εγγραφές κτλ) θα πρέπει να είναι με στόχο την επίτευξη των στόχων οι οποίοι μπορεί να είναι επιστημονικοί, πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί κτλ.

Μια ΑΜΚΕ φορολογείται με 22%, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά ίσο με 100% και τα μέλη της εταιρείας δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

Εταιρεία #7: ΚΟΙΝΣΕΠ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) αφορά μια σύμπραξη ανθρώπων που έχει ταυτόχρονα σαν στόχο την κερδοσκοπία και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Συμμετοχή σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορούν να έχουν τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, στη δεύτερη περίπτωση όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ⅓ της μετοχικής σύνθεσης.

Επίσης, τα κέρδη μιας ΚΟΙΝΣΕΠ διατίθενται ως εξης:

  •  5% για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού
  •  35% διανέμεται στους εργαζόμενους, εκτός αν το ⅔ των μελών αποφασίσουν να διαθέσουν όλο ή μέρος του ποσοστού προς νέες θέσεις εργασίας

Οι ΚοινΣΕπ υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με σταθερό συντελεστή 22%.

Εταιρεία #8: ΕΠΕ

Η ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία, όπως η ΙΚΕ.

Διατηρεί μια ευελιξία, καθώς είναι ελεύθερος ο καθορισμός του ύψους του κεφαλαίου και οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Εταιρεία #9: Υποκατάστημα Αλλοδαπής

Το υποκατάστημα αλλοδαπής είναι η περίπτωση όπου μια εταιρεία του εξωτερικού επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, μέσω υποκαταστήματος.

Για την ίδρυσή του απαιτείται τουλάχιστον ένας νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, και είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της φορολογίας, εκτός εάν το υποκατάστημα έχει τη μορφή της ΑΕ, όπου θα χρειαστεί μόνο πληρεξούσιο για τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Εταιρεία #10: Κοινωφελής Επιχείρηση

Η κοινωφελής επιχείρηση είναι ένας τύπος οντότητας που ιδρύεται αποκλειστικά από δήμους ή κοινότητες, οι οποίες θέλουν να προωθήσουν τις δράσεις τους.

Δεν έχουν δηλαδή σαν σκοπό το κέρδος, αλλά τη κοινωνική αλληλεγγύη, τον αθλητισμό, την παιδεία, το περιβάλλον κτλ.

Τώρα λοιπόν που είδαμε τις νομικές οντότητες στην Ελλάδα, καθώς και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τους, ας δούμε τι ισχύει σχετικά με την ίδρυσή τους.

Σύσταση Εταιρείας: Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

Πλέον, η σύστασης μιας εταιρείας στη χώρα μας γίνεται ηλεκτρονικά, κάνοντας τη διαδικασία εύκολη και γρήγορη.

Αφού επιλέξετε λοιπόν τον εταιρικό τύπο που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που θα έχετε (ή που προβλέπετε ότι θα έχετε), τα βήματα είναι τα εξής:

  •    Ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. ο λογιστής) μπαίνουν στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet
  •    Διαλέγει την επιλογή της σύστασης νέας εταιρείας, καθώς και κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.
  •     Συμπληρώνει όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.
  •     Όλα τα μέλη της εταιρίας αποδέχονται το καταστατικό που τους αποστέλλεται.

Αφού γίνουν τα παραπάνω, γίνονται αυτόματα η εγγραφή στο ΓΕΜΗ, η λήψη ΑΦΜ, η ενημέρωση ΕΦΚΑ, και τέλος εκδίδεται η βεβαίωση σύστασης.

Στην ουσία, αυτή είναι η διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας στην Ελλάδα.

Αν και πλέον πιο απλή και εύκολη απ ότι παλαιότερα, υπάρχουν σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί βαρύτητα ώστε να γίνουν οι σωστές ενέργειες.

Αν λοιπόν θέλετε βοήθεια τόσο στην απόφαση επιλογής του κατάλληλου εταιρικού τύπου για εσάς, όπως και στην ίδια τη σύσταση της εταιρείας από το 0, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: