Startups: «Μυστικά» και tips για την επαφή με τα media - KRS
ΆρθραStartups: «Μυστικά» και tips για την επαφή με τα media

Startups: «Μυστικά» και tips για την επαφή με τα media

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο η προσωπική ιστορία του Founder ή αυτή της Startup παίζει μεγάλο ρόλο στην μελλοντική θετική πορεία και εξέλιξή της εταιρείας. Για αυτό το λόγο οι δεξιότητες Story Telling του founder αλλά και ο τρόπος παρουσίασης της εκάστοτε ιστορίας θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια, θα πρέπει αυτή η ιστορία θα επικοινωνηθεί στο ευρύ κοινό ή στο κοινό που στοχεύει η κάθε Startup και το βασικό μέσο για αυτό το σκοπό είναι τα δημοσιογραφικά media.

Μπορεί η λογιστική ή νομική υποστήριξη μιας Startup να είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά στα πρώτα της βήματα, ωστόσο η δημοσιότητα και η μεταφορά της ιστορίας της Startup στο ευρύ ή στο στοχευμένο κοινό μπορεί να συνεισφέρει πολλούς πόντους στις πιθανότητες επιτυχίας της και πρέπει να βρίσκεται σε υψηλές θέσεις στο πλάνο marketing και επικοινωνίας της εταιρείας.

Παρά τα όποια ζητήματα και προκλήσεις υπάρχουν στο σημερινό τοπίο των media αυτά δεν παύουν να είναι οι βασικοί «αξιολογητές» και «μεταφορείς» των ειδήσεων αλλά και των ιστοριών στο ευρύ κοινό και ως επακόλουθο κάθε αναφορά που γίνεται στα media για την εκάστοτε Startup θεωρητικά σημαίνει ότι αυτή έχει κάποιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, καινοτομία ή απλά είναι μια ωραία ιστορία. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σχεδόν σε κάθε excel επενδυτών υπάρχει μια στήλη με αναφορές του τύπου για την Startup ενδιαφέροντος…
Από την άλλη πλευρά, η επαφή με τα media βρίσκεται υψηλά στη λίστα σε κάθε πλάνο δημοσίων σχέσεων για μια Startup ενώ είναι μια αποδοτική και στοχευμένη μέθοδος branding για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών π.χ. προσέλκυσης ταλέντων.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι αργά η γρήγορα θα παραστεί ανάγκη για την επικοινωνία της Startup, και ειδικά του founder, με τα μέσα ενημέρωσης και για αυτό τον  λόγο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος.

Βέβαια, η επικοινωνία με τα media δεν είναι εύκολη υπόθεση μια και πέρα από τα εκατοντάδες ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα ενημέρωσης που υπάρχουν διαθέσιμα, οι δημοσιογράφοι συνήθως αλλάζουν μέσα και θέσεις αρκετά συχνά με ότι αυτό συνεπάγεται για τον χρόνο και κόπο που απαιτείται για την διατήρηση μιας ενημερωμένης λίστα δημοσιογραφικών επαφών. Στην περίπτωση των Startups όμως τα δημοσιογραφικά μέσα που καλύπτουν τον χώρο είναι συγκεκριμένα, όπως επίσης και οι δημοσιογράφοι, κάτι που κάνει τον εντοπισμό τους και την επαφή μαζί τους σαφώς πιο διαχειρίσιμη υπόθεση για τον founder.

Ενέργειες πριν την επαφή με το μέσο ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να γίνει είναι μια έρευνα σχετικά με το ποια μέσα ενδιαφέρουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της Startup. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα μέσα που καλύπτουν αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό των χώρο των Startups και της επιχειρηματικής καινοτομίας για την αγορά ενδιαφέροντος. Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να καταγραφούν ποια άλλα μέσα, κυρίως πιο μεγάλα και ειδησεογραφικά ή ακόμα πιο ειδικευμένα, καλύπτουν το χώρο ή το αντικείμενο της Startup περιστασιακά ή σε μόνιμη βάση. Παράλληλα θα πρέπει να καταγραφεί και το όνομα των δημοσιογράφων που υπογράφουν τα σχετικά άρθρα.

Υπάρχουν παγκόσμια μέσα ενημέρωσης για Startups, όπως είναι για παράδειγμα το Techcrunch και άλλα πιο στοχευμένα γεωγραφικά όπως για παράδειγμα το Sifted.eu ή το Therecursive.com για Ευρώπη και Ν.Α. Ευρώπη αντίστοιχα στην αγγλική γλώσσα.
Στην Ελλάδα όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν μόνιμες στήλες ή περιστασιακή κάλυψη για Startups και το σχετικό οικοσύστημα, όπως για παράδειγμα η Καθημερινή, το Newmoney.gr ή το Capital.gr αλλά υπάρχουν και ειδικευμένα sites και περιοδικά όπως το Startupper.gr και το businessrev.gr, στην ελληνική γλώσσα κυρίως.

Η δεύτερη ενέργεια – επιλογή που θα πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει ο λόγος για την δημοσιογραφική επαφή. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που μόλις ιδρύθηκε ενδεχομένως να θέλει μια αρχική δημοσιότητα για την καινοτομία της, ενώ μια πιο εδραιωμένη εταιρεία να χρειάζεται δημοσιότητα για να προσελκύσει ταλέντα ή να έχει να ανακοινώσει ένα σημαντικό γεγονός, όπως για παράδειγμα μια χρηματοδότηση ή κάποιο μεγάλο milestone συνεργασίας ή παρουσίασης προϊόντος.
Τα παραπάνω είναι σημαντικά κυρίως στην περίπτωση επικοινωνίας με τα μεγάλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης μια και αυτά ενδεχομένως να έχουν διαφορετικές πολιτικές δημοσιεύσεων. Στην Ελλάδα, όλα τα μέσα επιζητούν για δημοσίευση τις χρηματοδοτήσεις μιας Startup και σε πλαίσιο αποκλειστικότητας μάλιστα.  

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να ετοιμάσετε τη λίστα προτεραιότητας των επαφών με μέσα και δημοσιογράφους καθώς επίσης να δημιουργήσετε μια μικρή παρουσίαση, είτε κείμενο (400-600 λέξεων) είτε διαφάνειες (5-6 το πολύ), για την εταιρεία σας. Επίσης θα πρέπει να έχετε διαθέσιμες μερικές προσωπικές φωτογραφίες ή της ομάδας ή/και του προϊόντος.   

Πώς γίνεται η επαφή με τους δημοσιογράφους

Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης γενικά είναι δέκτες μεγάλου όγκου ειδήσεων, πληροφοριών και δελτίων τύπου καθημερινά και μέσα στις αρμοδιότητές τους είναι να αξιολογήσουν όλα τα παραπάνω για να τα προγραμματίσουν για δημοσίευση. Για αυτό το σκοπό είναι πολύ σημαντικό η κάθε επαφή να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη και πλήρης.
Επίσης, οι δημοσιογράφοι από τη φύση τους είναι ανοικτοί στις επικοινωνίες και στις επαφές, ειδικά στα Social Media. Αν δεν υπάρχει κάποιο email θα συστήναμε η πρώτη επαφή να γίνει στο Facebook ή ακόμα καλύτερα στο LinkedIn, όπου θα γίνει μια συνοπτική ενημέρωση για τον λόγο της επικοινωνίας με στόχο να αποκτήσετε πρόσβαση στο email του δημοσιογράφου ή ακόμα καλύτερα στο κινητό του τηλέφωνο.

Αν υπάρχει κάποια σημαντική περίσταση που θα πρέπει να επικοινωνηθεί, π.χ. κάποιο milestone, χρηματοδότηση κλπ. θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο δελτίο τύπου, σωστά δομημένο με όλες τις πληροφορίες και πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται από μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης και ενδεχομένως και λογότυπα.   

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους είναι να χτιστεί μια μακροχρόνια σχέση ενώ αρχικά η επαφή θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω:

1.      H ανακοίνωση θα πρέπει να έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, π.χ. πρωτότυπη προσωπική ιστορία, καινοτόμο και νεωτεριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, νέα ή πρώτη χρηματοδότηση, νέος CEO ή κάποιο μεγάλο-γνωστό όνομα σαν σύμβουλος, ή ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων.  

2.      Να περιγράφετε με απλά λόγια και χωρίς πολλούς πολύπλοκους τεχνολογικούς όρους το αντικείμενο της Startup σας ή το εκάστοτε milestone.

3.      Την αποκάλυψη μερικών στοιχείων και δεικτών που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σας. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίσετε ποια στοιχεία μπορούν να δημοσιευτούν και ποια όχι.

4.      Οι δημοσιογράφοι επιζητούν την αποκλειστικότητα στην είδηση, οπότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη λίστα προτεραιότητας των επαφών και μη στέλνετε την ίδια ιστορία σε όλους. Επίσης και τα media δεν θα δημοσιεύσουν μια ιστορία που έχει «παίξει» σε άλλα μέσα πριν 2-3 μέρες. Όπως προαναφέραμε οι χρηματοδοτήσεις είναι «περιζήτητες» ενώ χτίζουν παράλληλα και τη σχέση του founder με τους δημοσιογράφους. Αν για κάποιο λόγο επιλέξετε να δώσετε μια αποκλειστική είδηση σε ένα συγκεκριμένο μέσο / δημοσιογράφο, φροντίστε αυτή να είναι είτε μερικών ωρών και να στείλετε μετά σε όλους την είδηση, ή φροντίστε να δώσετε μια άλλη ιστορία / είδηση σε κάποιο άλλο μέσο στο μέλλον. Αν δεν υπάρχει θέμα αποκλειστικότητας, θα πρέπει να στείλετε την είδηση την ίδια στιγμή σε όλους.  

5.      Ειδικά στην πρώτη επαφή, να είστε ευγενικοί και αποφύγετε να ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα, π.χ. μια συνέντευξη. Αυτό είναι καθαρά θέμα επιλογής του δημοσιογράφου ή/και πολιτικής του μέσου ενημέρωσης.    

6.      Σε κάθε επικοινωνία με τους δημοσιογράφους, ειδικά τις τηλεφωνικές ή τις κατ’ ιδίαν, θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να διευκρινίζετε αν η εκάστοτε αναφερόμενη πληροφορία είναι off or on the record. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει οτιδήποτε του μεταφέρετε αν δεν διευκρινίσετε ότι πρόκειται για μη δημοσιεύσιμη πληροφορία (off the record).

Η επένδυση σε έναν copywriter με βασικές γνώσεις δημοσιογραφίας ίσως αποδειχτεί μια πολύτιμη επένδυση για το μέλλον της εταιρείας σας, μια και θα πρέπει να γνωρίζει πώς να δομήσει ένα ιδανικό δελτίο τύπου. Όσο πιο πλήρες και σωστά δομημένο είναι το δελτίο τύπου για παράδειγμα τόσο πιο πιθανό είναι να δημοσιευτεί στο εκάστοτε μέσο ενημέρωσης ως έχει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα δελτία τύπου συνήθως χρησιμοποιούνται ως βάση για να δημιουργηθεί ένα άρθρο.
Εναλλακτικά, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικούς επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων και γραφεία PR όπου αναλαμβάνουν όλη την παραπάνω διαδικασία.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: