Ποιοι είναι οι 3 Δείκτες Ρευστότητας; - KRS
ΆρθραΔείκτες Ρευστότητας – Ποιοι είναι και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

Δείκτες Ρευστότητας – Ποιοι είναι και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

Ποιοι είναι οι 3 βασικοί δείκτες ρευστότητας και για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται; 

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα αναλύσουμε τον ορισμό του δείκτη ρευστότητας και θα εξετάσουμε τις παρακάτω θεματικές:

  • Τι είναι ο Δείκτης Ρευστότητας; 
  • Ποιοι είναι οι Δείκτες Ρευστότητας; 
  • Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι δείκτες ρευστότητας;

Τι είναι ο Δείκτης Ρευστότητας;

Ο δείκτης ρευστότητας είναι μια χρηματοοικονομική μέτρηση που αξιολογεί την ικανότητα μιας εταιρείας να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας τα πιο ρευστά περιουσιακά της στοιχεία. 

Αποτελεί κρίσιμο δείκτη της χρηματοοικονομικής υγείας, καθώς μετρά την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων ή των ισοδύναμων με μετρητά διαθεσίμων της επιχείρησης για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων. 

Ποιοι είναι οι Δείκτες Ρευστότητας

Ποιοι είναι λοιπόν οι δείκτες ρευστότητας; 

Αρχικά χρειάζεται να αναφέρουμε πως υπάρχουν 3 βασικοί δείκτες ρευστότητας. 

Κάθε δείκτης ρευστότητας αντικατοπτρίζει κάτι διαφορετικό. 

Συγκεκριμένα οι δείκτες ρευστότητας με τους οποίους θα ασχοληθούμε στη συνέχεια του κειμένου είναι:

  • Ο Δείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας
  • Ο Δείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 
  • Ο Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Στα αγγλικά, οι δείκτες ρευστότητας μεταφράζονται ως liquidity ratios. Συγκεκριμένα ο δείκτης έμμεσος ρευστότητας ονομάζεται current ratio, ο δείκτης άμεσης ρευστότητας ονομάζεται quick ratio ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας ονομάζεται cashflow ratio.

#1 Δείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας 

Ας αναλύσουμε λοιπόν τι συμβαίνει στη περίπτωση του δείκτη γενικής ρευστότητας ή αλλιώς δίκτης έμμεσης ρευστότητας.

Αυτός ο δείκτης απεικονίζει τη συνολική ρευστότητα μιας οικονομικής οντότητας, εκφράζοντας τη σχέση μεταξύ των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ισολογισμό σε ετήσια βάση. 

Συνήθως, θεωρούνται ιδανικές τιμές του δείκτη αυτού αυτές που κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2. 

Εάν ο αριθμός είναι κάτω από 1, αυτό υποδηλώνει ότι η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Εάν ο αριθμός φτάνει το 2, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι εξαιρετικά προετοιμασμένη και ικανή να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τέλος, μια τιμή πάνω από 2 μπορεί να υποδεικνύει ανεπαρκή αξιοποίηση κεφαλαίου.

#2 Δείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο δείκτης ειδικής ρευστότητας ή αλλιώς δείκτης άμεσης ρευστότητας.

Αυτός ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα και αποκλείει εκείνα που δεν μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε ρευστό.  Εκφράζει δηλαδή τη σχέση μεταξύ των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων / αποθέματα, και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ιδανικά, οι τιμές του δείκτη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες με 1. Εάν η τιμή είναι κάτω από 1, αυτό μπορεί να υποδείξει ότι η επιχείρηση έχει δυσκολίες στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

Ωστόσο, μια τιμή ανάμεσα στο 0,80 και 1 μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική εάν δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις. 

Αντίθετα, μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από 1 μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κεφάλαια και ενδέχεται να παρουσιάζει τάσεις συσσώρευσης πόρων.

#3 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας αντικατοπτρίζει την ικανότητα της επιχείρησης να αντεπεξέλθει στις πιθανές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της.  Ο δείκτες δείχνει τη σχέση μεταξύ του διαθέσιμου ενεργητικού και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μίας εταιρείας.

Επιπλέον, με τη χρήση αυτού του δείκτη, μπορούμε να κατανοήσουμε αν οι εισπράξεις και οι πληρωμές διεξάγονται με τον κατάλληλο τρόπο. Ιδανικά, οι τιμές του δείκτη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες με 0.5. 

Μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από 0.5 υποδεικνύει καλή ρευστότητα και χαμηλό κίνδυνο μη κάλυψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν η τιμή είναι κάτω από το 0.5.

Δείκτης Ρευστότητας

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι Δείκτες Ρευστότητας;

Οι δείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν έναν οικονομικό αναλυτή να κατανοήσει τη βραχυπρόθεσμη οικονομική κατάσταση και την ικανότητα ενός φορέα να ανταπεξέλθει σε πιθανές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο αναλυτής βασίζεται συνήθως στα περιουσιακά στοιχεία του φορέα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ρευστό (liquid).

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στους δείκτες ρευστότητας, τις κατηγορίες που υπάρχουν αλλά και τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: