Κήρυξη Ακυρότητας ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΚήρυξη Ακυρότητας ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Κήρυξη Ακυρότητας ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Τι ισχύει για την κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ; Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε το ερώτημα αναλυτικά και θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

  • ΙΚΕ – Σχετικά με το ΓΕΜΗ
  • ΙΚΕ – Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας
  • Κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

ΙΚΕ – Σχετικά με το ΓΕΜΗ

Η δημιουργία μιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πραγματοποιείται μέσω της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι αλλαγές στο καταστατικό, καθώς και άλλες πληροφορίες που ορίζονται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και από τον εν λόγω νόμο, πρέπει να δημοσιευτούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι συνέπειες της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και της καταχώρησης άλλων στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3419/2005.

ΙΚΕ - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

Μια εταιρία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να κριθεί άκυρη από το δικαστήριο μόνο εάν: (α) ιδρύθηκε χωρίς έγγραφη συμφωνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 παρ. 2, (β) δεν περιλαμβάνεται στο καταστατικό της η επωνυμία, ο σκοπός ή το κεφάλαιο της, (γ) ο σκοπός της είναι παράνομος ή συγκρούεται με τη δημόσια τάξη, και (δ) ο ιδρυτής ή οι ιδρυτές δεν διέθεταν νομική ικανότητα κατά την υπογραφή της συνθήκης ίδρυσης, εκτός αν εντός ενός χρόνου κάποιος από αυτούς αποκτήσει την ικανότητα και εγκρίνει την ίδρυση.

Η αίτηση για διαγραφή μιας εταιρείας μπορεί να κατατεθεί από οποιονδήποτε έχει νομικό συμφέρον, εντός ενός χρόνου από την καταχώρηση της στο Γ.Ε.ΜΗ., και πρέπει αναγκαστικά να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία. Για την περίπτωση γ΄ της πρώτης παραγράφου, δεν υπάρχει χρονικό όριο για την υποβολή.

Το δικαστήριο που αποφασίζει την ακύρωση ορίζει επίσης την εταιρεία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστή.

Οι λόγοι ακυρότητας σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της πρώτης παραγράφου μπορούν να διορθωθούν αν, πριν τη δικαστική συζήτηση, γίνουν τροποποιήσεις στο καταστατικό ώστε να μην υπάρχει πια η αιτία της ακυρότητας. Το δικαστήριο μπορεί να δώσει στην εταιρεία μια εύλογη προθεσμία, έως τρεις μήνες, για να εγκρίνει τις τροποποιήσεις και να τις καταχωρήσει στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εν τω μεταξύ, μπορεί να επιβληθούν προσωρινά μέτρα.

Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας είναι αντιτιθέμενη σε τρίτους μετά την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Μπορεί να υποβληθεί αντίρρηση από τρίτους εντός ενός μήνα από αυτή την καταχώρηση. Η ακύρωση δεν επηρεάζει την νομιμότητα των συμβάσεων ή αξιώσεων της εταιρείας.

Κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

Παράδειγμα #1

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει να ιδρύσει μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Παραβλέποντας τις νομικές διαδικασίες, ο Κωνσταντίνος δεν καταρτίζει έγγραφο καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2. Η εταιρεία λειτουργεί για μερικούς μήνες μέχρι που ένας ανταγωνιστής ανακαλύπτει την παράλειψη και προσφεύγει στο δικαστήριο, το οποίο κηρύσσει την εταιρεία άκυρη.

 

Παράδειγμα #2

Μια ομάδα επενδυτών δημιουργεί μια εταιρεία αλλά παραλείπει να συμπεριλάβει το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας στο καταστατικό. Όταν η εταιρεία προσπαθεί να προσελκύσει νέους επενδυτές, ένας δυνητικός επενδυτής αντιλαμβάνεται την ελλιπή καταχώρηση και ζητάει την ακύρωση της εταιρείας. Ωστόσο, πριν τη δικαστική συζήτηση, η εταιρεία τροποποιεί το καταστατικό της και προσθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

 

Παράδειγμα #3

Μια εταιρεία ιδρύεται με σκοπό τη διενέργεια δραστηριοτήτων που είναι παράνομες και αντίκειται στη δημόσια τάξη. Όταν οι αρχές διαπιστώνουν τον παράνομο σκοπό της, ξεκινούν διαδικασία για την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, η οποία καταλήγει στην απόφαση του δικαστηρίου για την ακύρωσή της και την εκκαθάρισή της.

 

Παράδειγμα #4

Ένας προμηθευτής της εταιρείας που κηρύχθηκε άκυρη από το δικαστήριο, διαπιστώνει ότι η απόφαση έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Ανησυχώντας για τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία προς αυτόν, καταθέτει αντίρρηση εντός του μήνα, ζητώντας διασφαλίσεις για την εξόφληση των οφειλών της.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ, τι ισχύει και είδαμε χρήσιμα παραδείγματα.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: