Λογιστικές Υπηρεσίες2020-01-09T09:53:20+02:00

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης έχετε σημαντικότερα πράγματα να κάνετε από το να τηρείτε τα βιβλία της επιχείρησης σας. Εμείς φροντίζουμε για τα βιβλία σας και εσείς μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία της λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης σας έτσι ώστε να προβείτε στην παραγωγή περισσοτέρων κερδών.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν το στέρεο θεμέλιο της λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε να προσαρμόσετε στο πακέτο υπηρεσιών που λαμβάνετε την μισθοδοσία, φορολογικό προγραμματισμό, την δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου ή οποιαδήποτε από τις άλλες υπηρεσίες μας.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας…

Τήρηση λογιστικών αρχείων με απλογραφική και διπλογραφική μέθοδο εναρμονισμένη με τις λογιστικές αρχές αλλά και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Παραλαμβάνουμε τα παραστατικά της επιχείρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και προβαίνουμε στην ενημέρωση των βιβλίων σας, διατηρώντας όμως συνεχώς ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας μας με την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσθήκη των εκάστοτε νέων στοιχείων.

Αυτή η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία. Κάθε μήνα ελέγχουμε την πορεία της επιχείρησης δημιουργώντας έναν προσωρινό ισολογισμό ώστε με τα αποτελέσματα του οποίου η επιχείρηση να γνωρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πραγματική οικονομική θέση της! Έτσι, με αυτό τον τρόπο, μπορεί έγκαιρα να διαγνώσει και να αποφύγει σημαντικά λάθη όπως ο υπερβάλλον δανεισμός, η αυξημένη φορολογία αλλά και η μειωμένη ταμειακή ρευστότητα (Cash Flow).

Κάθε επιχείρηση καλείται υποχρεωτικά να υποβάλει μία σειρά φορολογικών Δηλώσεων οι οποίες τόσο κατά τη συμπλήρωσή τους όσο και για την υποβολή τους, τείνουν να μετατρέπονται σε ένα χρονοβόρο πονοκέφαλο για κάθε επιχειρηματία. Δηλώσεις ΦΠΑ, δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Ετήσια Φορολογική Δήλωση, είναι κάποιες από τις ενδεικτικές δηλώσεις τις οποίες αναλαμβάνει να μελετήσει, να συμπληρώσει και να υποβάλει για λογαριασμό σας, η KRS. Όλα αυτά έγκαιρα και έγκυρα, ώστε καμία επιχείρηση να μη βρεθεί απέναντι σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Μηναία Οικονομική Ενημέρωση (ΜΟΕ) είναι μια αποκλειστική υπηρεσία που ανέπτυξε η KRS για τους πελάτες της με σκοπό την εύκολη, απλή και ουσιαστική ενημέρωσή τους για την πορεία της επιχείρησής τους. Μέσα από τη ΜΟΕ, κάθε μήνα, κάθε πελάτης της KRS λαμβάνει στο χώρο του μία πλήρη καταγραφή για την πορεία, εξέλιξη και τις υποχρεώσεις τις επιχείρησής του! Έτσι, μέσα από την αντικειμενική εικόνα που αποκτά, μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις, βασιζόμενος σε αληθινά στοιχεία για την επιχείρησή του, αυξάνοντας τα κέρδη του!

Είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές της συναλλαγές ώστε να μην υποπέσει σε οικονομικά παραπτώματα από έκτακτους και μη, ελέγχους, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων. Η KRS, διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εχεμύθειας που τη χαρακτηρίζουν, ελέγχει κάθε μήνα τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάθε πελάτης της KRS λαμβάνει κάθε μήνα μία επιστολή υποχρεώσεων μέσα στην οποία αναλύονται όλες οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις που καλείται να εξυπηρετήσει, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Εφορία, Ο.Α.Ε.Ε., ΙΚΑ αλλά και το σύνολο όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη λειτουργία της επιχείρησής σας, βρίσκονται στη λίστα των οικονομικών υποχρεώσεων που σας αποστέλλει η KRS, ώστε να μπορείτε έγκαιρα να προγραμματίσετε τις πληρωμές – υποχρεώσεις σας, εξασφαλίζοντάς σας παράλληλα, ορθότερο και εύστοχο ταμειακό προϋπολογισμό.

Δίχως τη σωστή αρχειοθέτηση τα ομολογουμένως πολλά και απαραίτητα έγγραφα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, μπορούν να μετατραπούν σε ένα αχανές πεδίο. Στην KRS έχουμε διασφαλίσει όχι μόνο πως όλα τα σημαντικά σας έγγραφα είναι ασφαλή και σε τάξη αλλά και πως είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης, σας προωθήσουμε οποιοδήποτε έγγραφο της επιχείρησής σας μέσω email ή fax, εύκολα και γρήγορα, όποτε το χρειαστείτε!

Με μία απλή εξουσιοδότηση στην KRS απαλλάσσεστε από άγχος, δε σπαταλάτε το χρόνο σας και εξασφαλίζετε την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπησή σας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε εσείς να μη χρειαστείτε να εμπλακείτε στο παραμικρό. Παράλληλα, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία με σκοπό να κατανοήσετε πλήρως πώς να ερμηνεύετε και να χρησιμοποιείτε τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σας παρέχουμε, αξιοποιώντας τες στο έπακρο!

Ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία για τη σωστή, αποδοτική και σύννομη λειτουργία μιας επιχείρησης, είναι το κεφάλαιο Μισθοδοσία. Στην KRS αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας και τηρούμε τα αρχεία που προβλέπονται, πλήρως ενημερωμένα. Το καταρτισμένο προσωπικό του τμήματος Εργατικής Νομοθεσίας της KRS, φροντίζει ώστε όλες ο τομέας της Μισθοδοσίας σας να είναι εναρμονισμένος με την εργατική νομοθεσία, προφυλάσσοντάς σας από παραλείψεις που οδηγούν σε υπέρογκα πρόστιμα.

Αναλύουμε, υπολογίζουμε και σας προσφέρουμε αναλυτικές καταστάσεις για όλους τις παραμέτρους του Μισθολογικού τομέα της επιχείρησής σας. Κόστος εργασίας, αποδείξεις πληρωμής προσωπικού, κρυφά κόστη, είναι λίγες μόνο από τις σημαντικές παραμέτρους της Μισθοδοσίας σας, οι οποίες όμως με την κατάλληλη και πάντα επικαιροποιημένη πληροφόρηση από την KRS, μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα μέσα εξοικονόμησης χρημάτων και οφελών που μέχρι εχθές αγνοούσατε!

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, ενημέρωση, υποβολή και διατήρηση στο αρχείο μας, όλων των απαραίτητων δηλώσεων αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας. ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Εργασιών), Προσλήψεις, Απολύσεις, Πίνακας Προσωπικού, Τροποποιήσεις Ωραρίου, αποτελούν κάποιους από τους βασικότερους τομείς δραστηριοποίησης της KRS. Και αυτούς τους τομείς τους υπηρετούμε με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια, ώστε όλα τα στοιχεία σας να είναι ενημερωμένα, στη θέση τους και το κυριότερο. Πάντα στην ώρα τους!

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν εργαζόμενοι σας είναι παραγωγικοί; Αναρωτηθήκατε ποτέ αν οι εργαζόμενοι σας είναι συνεπείς και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τα κέρδη της επιχείρησης σας; Αν έστω μπήκατε στη διαδικασία να αναρωτηθείτε, τότε έχετε την απάντηση. Δε γνωρίζετε τίποτα για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού σας. Μια νέα υπηρεσία της KRS θα καλύψει σύντομα και αυτή την ανάγκη σας. Μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση έγκυρων στοιχείων για το πώς και το πόσο αλληλεπιδρά το προσωπικά σας με τα κέρδη, τους στόχους και την εξέλιξη της επιχείρησής σας! Τι πρέπει να αλλάξετε και πως μπορείτε να χτίσετε τη λειτουργία του προσωπικού σας πάνω στις ανάγκες της ανάγκες της επιχείρησής σας; Σύντομα κοντά σας!

Η γνώση είναι δύναμη και στην KRS θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Μέσα από τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε για κάθε επιχείρηση, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι για το ό,τι δε βαδίζετε στα τυφλά. Μέσα από στοχευμένες μελέτες και εκθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, μπορούμε να σας παρέχουμε ένα σύνολο πληροφοριών που μετατρέπονται σε πυξίδα ασφάλειας και σταθερότητας για κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα που θέλετε να κάνετε.

Ο πυρήνας μίας επιχείρησης είναι το ταμείο της. Και για να διατηρήσετε αυτό τον πυρήνα ζωντανό, πρέπει να μπορείτε να το διαχειριστείτε σωστά. Γι΄ αυτό, πριν φτάσετε στο σημείο να προβείτε σε δυσβάσταχτους δανεισμούς που θα έχουν αποτέλεσμα τη μείωση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, εμπιστευθείτε στην KRS τον έλεγχο των ταμειακών σας ροών. Έχουμε τις γνώσεις και τον τρόπο να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Κλείστε σήμερα κιόλας, το δικό σας δωρεάν ραντεβού!

Με την ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων σας προσφέρουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να γνωρίζετε τα εις βάθος οικονομικά στοιχεία για την επιχείρησή σας, αλλά και τα στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική κατάσταση μπορεί να σας ενδιαφέρει άμεσα. Από την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ανταγωνιστών σας μέχρι και την πρόθεσή σας να προβείτε στην εξαγορά μίας εταιρείας, έχουμε τους τρόπους και πάντα με διαύγεια και νομιμότητα, να σας παρέχουμε την πολύτιμη πληροφόρηση που επιθυμείτε.

Στην KRS εκπονούμε μελέτες προϋπολογισμού και μάλιστα με τη δυνατότητα επιλογών από μεριά σας για τη συχνότητα σύνταξης τους και απολογισμού των αποτελεσμάτων τους. Εσείς επιλέγετε τη συχνότητα (μήνας, τρίμηνο, εννεάμηνο ή έτος) και εμείς σας παρέχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα!

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής (Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοινοπραξίες, Οffshore) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διερευνούμε, μελετούμε, αναλύουμε και προτείνουμε τον κατάλληλο για τις ανάγκες σας, τύπο επιχείρησης, προχωρώντας με γρήγορα και σωστά βήματα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε απρόσκοπτα να ξεκινήσετε τη νέα σας επαγγελματική δραστηριότητα.

Σχεδόν πάντα οι δυσκολίες που συναντά ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση, είναι περισσότερες από εκείνες που συνάντησε κατά την έναρξή της. Στην KRS αναλαμβάνουμε τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς, ώστε να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αργότερα λάθη και παραλείψεις από εργασίες που δε διεκπεραιώθηκαν εξαρχής με τον τρόπο που έπρεπε.

Μία από τι καινοτόμες υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρει η KRS, είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Πρόκειται για μία σειρά από εξειδικευμένες εργασίες που ως στόχο έχουν να εντοπίσουν αλλά και να εξαλείψουν προβληματικές παραμέτρους που δυσχεραίνουν ή ανακόπτουν την πορεία μίας επιχείρησης και δυστυχώς δε γίνονται αντιληπτές με μια πρώτη επιφανειακή ματιά. Ανακαλύψτε τις πραγματικές ικανότητες αλλά και προθέσεις των συνεργατών σας, οχυρώστε τα συμφέροντα σας και υπερασπιστείτε ότι δημιουργήσατε, μέσα από αυτή την εξαιρετική υπηρεσία που μπορεί να καταδείξει αν εκτός από τον εξωτερικό ανταγωνισμό καλείστε να αντιμετωπίσετε και τον “εσωτερικό”.

Αρθρογραφία & Σκέψεις

Δελτίου Τύπου 26 Αυγούστου 2019 – Καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού

By |26 Αυγούστου, 2019|Categories: Ελεγκτική, Ενημέρωση, Έρευνα & Άποψη, Λογιστική, Συμβουλευτική|

Η KRS Group προχωρά σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την προστασία των δικαιωμάτων δημιουργίας της μόνης λογιστικής εφαρμογής που προσφέρει πλήρη οικονομικό έλεγχο και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, του KRS Reporting.

Κωνσταντίνος Ράικος στην «DEAL»: «Έτσι εκτοξεύουμε τις επιχειρήσεις με προοπτική»

By |14 Μαΐου, 2019|Categories: Ελεγκτική, Ενημέρωση, Έρευνα & Άποψη, Λογιστική, Συμβουλευτική|

Διαβάστε την συνέντευξη του CEO & Founder της KRS Κωνσταντίνου [...]

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κωνσταντίνος Ράικος
Managing Partner, KRS Financial Services

Λογιστικές Υπηρεσιών
Τηλ: 210 0101 410
Email: k.raikos@krs.gr

Σπύρος Ράικος
Senior Consultant, Accounting & Payroll

Λογιστικές Υπηρεσιών
Τηλ: 210 9341 211
Email: s.raikos@krs.gr

awards

Αθήνα / Ελλάδα 210 93 41 211  Λευκωσία / Κύπρος +357 22 100 047 Χανιά / Κρήτη 210 93 41 211

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS TECH