Η Κυριακή 15/12/2019 σήμανε κι επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα εμπορικά καταστήματα, καθώς τα περισσότερα από αυτά ήταν ανοιχτά, ενώ από τη Δευτέρα 16/12 τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο για φέτος.

Με την ευκαιρία αυτή, θα εξετάσουμε παρακάτω τι ορίζει η Εργασιακή Νομοθεσία για τις Κυριακές και τις αμοιβές των μισθωτών τις ημέρες αυτές.

 

Ποιες είναι οι εργάσιμες Κυριακές βάσει νόμου;

Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα εμπορικά καταστήματα δύνανται να λειτουργήσουν ορισμένες Κυριακές του έτους κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων, οι οποίες είναι οι εξής:

  1. Οι 2 Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (15/12/2019 και 22/12/2019)
  2. Η τελευταία Κυριακή κάθε έτους (29/12/2019)
  3. Η Κυριακή των Βαΐων (13/4/2020)
  4. Η 1η Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων που έχουν οριστεί ως περίοδοι εκπτώσεων. Για παράδειγμα, για το έτος 2020 αναφερόμαστε στις περιόδους:
  • Από τη 2η Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου (19/1/2020)
  • Του 1ου δεκαημέρου του Μαΐου (3/5/2020)
  • Από τη 2η Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου (19/7/2020)
  • Του 1ου δεκαημέρου του Νοεμβρίου (1/11/2020)

 

Ωράριο και αμοιβή

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων αυτές τις Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η αμοιβή των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν αυτές τις ημέρες θα πρέπει να είναι η εξής:

  1. Εάν τους χορηγηθεί επιπλέον ημέρα ρεπό, οι εργαζόμενοι αμείβονται μόνο με την προσαύξηση 75% επί των ωρών απασχόλησης.
  2. Εάν δεν τους χορηγηθεί επιπλέον ημέρα ρεπό, η αμοιβή οφείλει να περιλαμβάνει τον μισθό που αναλογεί στις ώρες απασχόλησης κι επιπλέον προσαύξηση 75% επί των ωρών απασχόλησης.

Στην περίπτωση απασχόλησης του εργαζομένου άνω των 5 ωρών, οφείλεται υποχρεωτικά επιπλέον ημέρα ρεπό την εβδομάδα που ακολουθεί αυτές τις Κυριακές , ενώ για τις Κυριακές των εκπτωτικών περιόδων μπορεί να χορηγηθεί ρεπό και την προηγούμενη εβδομάδα.

 

KRS Pay Roll Team