krs

Συντάκτης: KRS

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα προσφέρει υπηρεσίες στην Λογιστική, Φοροτεχνική, Ελεγκτική, καθώς και στην Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και στελέχη που αναπτύσσονται ραγδαία.

Ν. 4472/2017 άρθρο 84 Φορολογική μεταχείριση βραχυχρόνιας μίσθωσης

2019-01-09T10:33:50+00:00

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 άρθρο 84 Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που [...]

Ν. 4472/2017 άρθρο 84 Φορολογική μεταχείριση βραχυχρόνιας μίσθωσης2019-01-09T10:33:50+00:00

Ν.4465/2017 άρθρο 36 Προσθήκη του άρθρου 39Α Ν.4172/2013

2019-01-09T10:28:12+00:00

Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.»

Ν.4465/2017 άρθρο 36 Προσθήκη του άρθρου 39Α Ν.4172/20132019-01-09T10:28:12+00:00

ΝΟΜΟΣ 4446/2016 άρθρο 111 Συνεργασία του Ε.Δ. με τις πλατφόρμες

2019-01-09T10:24:30+00:00

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας [...]

ΝΟΜΟΣ 4446/2016 άρθρο 111 Συνεργασία του Ε.Δ. με τις πλατφόρμες2019-01-09T10:24:30+00:00

ΠΟΛ. 1187 /23-11-2017 : Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

2019-01-07T13:26:34+00:00

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1187 στις 23/11/2017 με το ΦΕΚ B’ 4232 από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ΘΕΜΑ: «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19.05.2017), β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄ /27.05.2016) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου [...]

ΠΟΛ. 1187 /23-11-2017 : Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού2019-01-07T13:26:34+00:00

Θέση Εργασίας: Γραμματεία

2019-01-07T12:37:24+00:00

Γραμματεία Η KRS Financial Control αναζητά άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη στα γραφεία της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα: Βασικές αρμοδιότητες Γραμματειακή Υποστήριξη Υποστήριξη της Διοίκησης Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων Διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Διαχείριση ταξιδίων Διαχείριση Ημερολογίου - πλάνου συσκέψεων / συναντήσεων στελεχών και κατάλληλη προετοιμασία του χώρου Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Αρχείων Γραφείου (εγγράφων και φακέλων) Παρακολούθηση Εξωτερικών Εργασιών και προγραμματισμός Διαχείριση προμηθειών Σύνταξη και διαχείριση προσφορών Έκδοση και Διαχείριση Τιμολογίων Διαχείριση Ταμείου και Πληρωμών Υπεύθυνος/η για τη σωστή λειτουργία του γραφείου Απαιτήσεις Επιθυμητό πτυχίο Λογιστικής ή σχετικού Οικονομικού αντικειμένου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ Απαραίτητα [...]

Θέση Εργασίας: Γραμματεία2019-01-07T12:37:24+00:00

Θέση Εργασίας: Υπάλληλος Εξωτερικών εργασιών

2019-01-07T13:04:04+00:00

Υπάλληλος Εξωτερικών εργασιών Η KRS Financial Control αναζητά άτομο για Εξωτερικές Εργασίες στα γραφεία της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα: Βασικές αρμοδιότητες Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών Παραλαβή και Επιστροφή Παραστατικών σε και από πελάτες της KRS Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς Ταξινόμηση και Αρχειοθέτηση εγγράφων και παραστατικών Υποστήριξη σε άλλες λειτουργίες Απαιτήσεις - Υποψήφιο Προφίλ Ο υποψήφιος πρέπει να χαρακτηρίζεται από οργανωτικότητα και συνέπεια στη διαχείριση των εργασιών του Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας Διακριτικότητα και κατανόηση των θεμάτων εμπιστευτικότητας Απαραίτητη η κατοχή μοτοποδηλάτου (καλύπτονται τα έξοδα συντήρησης και βενζίνης) Απαραίτητο δίπλωμα μοτοποδηλάτου Α1 -Α2 κατηγορίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές [...]

Θέση Εργασίας: Υπάλληλος Εξωτερικών εργασιών2019-01-07T13:04:04+00:00

ΠΟΛ. 1159 /23-03-2018 : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

2019-01-03T12:39:04+00:00

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1159 στις 23/03/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΝΑ46ΜΠ3Ζ-6ΜΗ) από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α΄ 240), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) και ισχύει, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής: 1. Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, στις ρυθμίσεις του άρθρου 111 του ν.4446/2016 για [...]

ΠΟΛ. 1159 /23-03-2018 : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού2019-01-03T12:39:04+00:00

ΠΟΛ. 1162 /03-08-2018 : Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

2019-01-03T12:31:17+00:00

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1162 στις 03/08/2018 με το ΦΕΚ Β΄3579/22-8-18 από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (Α’ 170), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν, β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του [...]

ΠΟΛ. 1162 /03-08-2018 : Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου2019-01-03T12:31:17+00:00

ΠΟΛ. 1170 /23-08-2018 : Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

2019-01-03T12:08:22+00:00

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1170 στις 23/08/2018 με το ΦΕΚ Β’ 3720/30.08.2018 από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση [...]

ΠΟΛ. 1170 /23-08-2018 : Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού2019-01-03T12:08:22+00:00

ΠΟΛ. 1194 /19-10-2018 : Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

2019-01-03T12:05:36+00:00

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1194 στις 19/10/2018 με το ΦΕΚ Β’ 4782/25.10.2018 από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄ 94) και [...]

ΠΟΛ. 1194 /19-10-2018 : Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού2019-01-03T12:05:36+00:00