krs

About KRS

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα προσφέρει υπηρεσίες στην Λογιστική, Φοροτεχνική, Ελεγκτική, καθώς και στην Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και στελέχη που αναπτύσσονται ραγδαία.

Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης

2020-01-09T10:25:29+02:00

Φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων με συντελεστές από 15%-45%. Τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Διαβάστε περισσότερα για το Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης2020-01-09T10:25:29+02:00

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση.

2020-01-09T10:28:19+02:00

Η τμηματική μίσθωση ακινήτου σε ψηφιακές πλατφόρμες, όταν δηλαδή εκμισθώνονται περισσότεροι του ενός χώρους που ανήκουν στο ίδιο ακίνητο, πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά. Διαβάστε περισσότερα για το τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση. στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση.2020-01-09T10:28:19+02:00

Πότε επιβάλλεται χαρτόσημο σε μισθώσεις airbnb.

2020-01-09T10:29:09+02:00

Όταν οι Διαχειριστές Ακινήτων μισθώνουν ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης υπάρχει περίπτωση η μίσθωση να υπάγεται σε τέλη χαρτόσημου 3%. Διαβάστε περισσότερα για το Πότε επιβάλλεται χαρτόσημο σε μισθώσεις airbnb στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πότε επιβάλλεται χαρτόσημο σε μισθώσεις airbnb.2020-01-09T10:29:09+02:00

#welcometokrs

2020-01-09T10:31:08+02:00

https://www.youtube.com/watch?v=yejDFODbxtc Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ’ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς. Ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, στην ραγδαία εξέλιξη του αριθμητικού συστήματος και κατά συνέπεια της λογιστικής, συνέβαλλαν οι αρχαίοι Έλληνες ώστε να μπορούν να κάνουν πολύπλοκους υπολογισμούς με απόλυτη ακρίβεια, συγκεκριμένα ο Αρχιμήδης κατόρθωσε να εκτιμήσει με γεωμετρικούς, αλλά και αριθμητικούς υπολογισμούς, τον αριθμό των κόκκων άμμου της Γης. Από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο μέχρι σήμερα, η έννοια της λογιστικής συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και του εμπορίου. Δεν περιλαμβάνει μόνο την τήρηση των λογιστικών αρχείων, αλλά την ολοκληρωμένη λειτουργία [...]

#welcometokrs2020-01-09T10:31:08+02:00

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

2020-01-09T10:31:56+02:00

Η KRS Group συμμετέχοντας ως GOLD Sponsor, σας προσκαλεί στο Συνέδριο BnB Guest που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Το BnB Guest Conference αφορά την Οικονομία Διαμοιρασμού & τη Βραχυχρόνια Μίσθωση. Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις λύσεις και να αναδείξει τις ευκαιρίες που αναδύονται αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για την ποιοτική ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς. Η KRS Group έχοντας αναπτύξει τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων BnBHosts.gr μέσω των ψηφιακών πλατφορμών υποστηρίζει το θεσμό και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις ώστε να μπορεί να διασφαλίσει στους [...]

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest2020-01-09T10:31:56+02:00

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 Φορολόγηση εισοδήματος

2020-01-09T10:34:33+02:00

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013). Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 σε συνδυασμό και με το άρθρο 40 του ν.4172/2013, σχετικά με τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το εισόδημα [...]

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 Φορολόγηση εισοδήματος2020-01-09T10:34:33+02:00

ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων

2020-01-09T10:35:19+02:00

ΑΡΘΡΟ 1 Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 2 Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) 1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη [...]

ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων2020-01-09T10:35:19+02:00

Ν. 4179/2013 άρθρο 46 παρ. 5 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

2020-01-09T10:36:12+02:00

5. Ιδιοκτήτης ακινήτου, που φέρει τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, δύναται να το εκμισθώνει ενιαία και όχι τμηματικά, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικό ανά έτος, απαγορευόμενης της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του ίδιου έτους. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή, υποχρεούται δε να εφοδιασθεί προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στην αίτηση [...]

Ν. 4179/2013 άρθρο 46 παρ. 5 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας2020-01-09T10:36:12+02:00