ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Υποδράση «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου»

2020-05-15T13:23:47+03:00

Στο πλαίσιο στήριξης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας II» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αναμένεται να ανακοινώσουν το άνοιγμα ενός νέου κύκλου υποβολών αιτημάτων συμμετοχών στην υποδράση «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Το εν λόγω πρόγραμμα ανακοινώθηκε πρώτη φορά στις 28/04/2020 αλλά παραμένει κλειστό προσωρινά από τις 06/05/2020, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο ependyseis.gr τις πρώτες ημέρες ήταν πολύ μεγάλος. Από τις 07/05/2020 τα αιτήματα ελέγχονται ώστε να επαναπροσδιοριστεί το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού, κι αναμένεται ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής ξανά [...]