Ελεγκτικές Υπηρεσίες2020-01-09T10:00:11+02:00

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε την αναγκαιότητα στην αγορά να αναζητά αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες με αποτέλεσμα οι ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες διασφάλισης να θεωρούνται πλέον ως απαραίτητα εργαλεία ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των οντοτήτων. Άλλωστε παρουσιάζεται αυξανόμενο το φαινόμενο όλο και περισσότερες μικρότερες οντότητες να ζητούν φορολογικό και λογιστικό έλεγχο προκειμένου οι οικονομικές τους καταστάσεις να πιστοποιηθούν έναντι των αρχών και φυσικά έναντι ενδεχόμενων επενδυτών.

Στη KRS Audit, ο κύριος στόχος μας είναι να αποσαφηνίσουμε στους πελάτες μας την εικόνα για την εταιρική πληροφόρηση, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις οικονομικές εκθέσεις.

Η αξιοπιστία του ελέγχου καθιστά στις επιχειρήσεις την βιωσιμότητα τους καθώς και τη σταθερότητα της τιμής των μετοχών τους τόσο σε εισηγμένες οντότητες όσο και σε μη εισηγημένες σε βάθος χρόνου ώστε να είναι δελεαστικές σε οποιαδήποτε μελλοντική επένδυση ή επέκταση τους. Για έναν ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ή επενδυτή, ένας οικονομικός ή φορολογικός έλεγχος διενεργούμενος από επαγγελματίες είναι καθοριστικής σημασίας για την οντότητα του.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας…

 • IFRS
 • Greek GAAP
 • Ε.Λ.Π
 • Διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • Διερεύνηση απάτης και υποστήριξη ευρημάτων έναντι των αρχών
 • Έλεγχοι Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
 • Υποστήριξη σε Δημόσιες Προσφορές
 • Έλεγχοι επισκόπησης μελετών σκοπιμότητας
 • Έλεγχοι επισκόπησης Επιχειρηματικού Σχεδίου (IBR)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας αναδιάρθρωσης (Δάνεια, δημόσιο κ.ο.κ)
 • Οικονομικοί έλεγχοι επενδύσεων
 • Αναμόρφωση & αναδιάρθρωση οικονομικών καταστάσεων
 • Φορολογική Διασφάλιση
 • Σύνταξη και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
 • Επιτροπή Εποπτείας

Αρθρογραφία & Σκέψεις

awards

Αθήνα / Ελλάδα 210 93 41 211  Λευκωσία / Κύπρος +357 22 100 047 Χανιά / Κρήτη 210 93 41 211

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS TECH