Στην εκπομπή αυτή παρουσιάζουμε συμβουλές σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης από κονδύλια του ΕΣΠΑ με σκοπό την σωστή τοποθέτηση των χρημάτων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για τις επενδυτικές τους τοποθετήσεις.