Κωνσταντίνος Ράικος

Founder & CEO, KRS Group

M.Sc., Λογιστικός & Φορολογικός Σύμβουλος

Σημείωμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Σας καλωσορίζω στην KRS, την εταιρεία που δημιουργήθηκε για να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ως υιός ενός επιχειρηματία που γνώρισε την επιτυχία και την οικονομική κατάρρευση στα τέλη του 2003, αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να συνεργάζεται με αξιόπιστους οικονομικούς συμβούλους. Συνειδητά, ξεκίνησα την εξειδίκευσή μου στη Λογιστική/ Χρηματοοικονομική και στη συνέχεια στη Φορολογία με μοναδικό στόχο την έγκυρη και έγκαιρη συμμετοχή στις αποφάσεις των συνεργατών μας.

Είναι σημαντικό για μας να επικοινωνούμε και να καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πελάτη μας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα προσφέρει υπηρεσίες στην Λογιστική, Φοροτεχνική, Ελεγκτική, καθώς και στην Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και στελέχη που αναπτύσσονται ραγδαία.

Όσο και να αλλάξουμε ή εξελιχθούμε στην προσπάθειά μας να πετύχουμε τα όνειρα μας, υπάρχει μια φράση που αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και δεν θα αλλάξει ποτέ, αυτό είναι προσωπική δέσμευση:

Μαζί πετυχαίνουμε τους στόχους σας!

Κωνσταντίνος Ράικος

Ειδικότερα η KRS…

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις γνώσεις μας σε όλη την χώρα με απόλυτη προσήλωση στην ανέλιξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει συστήματα ποιότητας ( ISO 9001:2015 / Lloyd’s – GDPR, ISO 27001 ) που οδηγούν σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Εμπειρία – Γνώση – Επιχειρηματικότητα

Το τρίγωνο KRS είναι ο συνδυασμός της εμπειρίας με τη γνώση από την οπτική της επιχειρηματικότητας.

Η μοντελοποίηση του μείγματος αυτού, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις πελάτες μας να αναπτυχθούν γρήγορα, καθώς η οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις είναι με γνώμονα το τρίγωνο της KRS.

Η ομάδα της KRS…

KRS Group

Κωνσταντίνος Ράικος

Κωνσταντίνος Ράικος

Founder & CEO
KRS Group

M.Sc., Λογιστικός & Φορολογικός Σύμβουλος

KRS Financial

Σπυρίδων Ράικος

Σπυρίδων Ράικος

Managing Partner
KRS Financial

Λογιστικός & Φορολογικός
Σύμβουλος

KRS Thessaloniki

Ανθή Κατσαβούνη Managing Partner KRS Thessaloniki

Ανθή Κατσαβούνη

Managing Partner
KRS Thessaloniki

Λογιστικός & Φοροτεχνικός
Σύμβουλος

awards

Αθήνα / Ελλάδα 210 93 41 211  Λευκωσία / Κύπρος +357 22 100 047 Χανιά / Κρήτη 210 93 41 211

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS TECH