Κωνσταντίνος Ράικος

Κωνσταντίνος Ράικος.
Founder & CEO, KRS Group. Κάτοχος M.Sc, Λογιστικός & Φορολογικός Σύμβουλος, πιστοποιημένος φορολογικός σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία στην διευθέτηση δύσκολων προβλημάτων.

Η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων στην περίοδο της κρίσης