Άνοιξε και επίσημα η ηλεκτρονική εφαρμογή για γνωστοποίηση της επιλογής σχετικά με την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταξύ των συζύγων.

Πλέον παρέχεται η δυνατότητα στους έγγαμους φορολογούμενους να επιλέγουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους ατομικά ο καθένας.

Ποιους αφορά;

Αφορά μόνο έγγαμους φορολογούμενους και όχι τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Πότε ισχύει;

Όταν ένας εκ των δύο συζύγων προβεί σε γνωστοποίηση της επιλογής του αυτής στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses .

Μέχρι πότε γνωστοποιείται;

Έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Επηρεάζονται τα επιδόματα;

Όχι, δεν διαφοροποιείται κάτι στον τρόπο χορήγησης των επιδομάτων.

Τα τέκνα θεωρούνται ως εξαρτώμενα και στους 2 συζύγους;

Ναι, θεωρούνται και δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους 2 συζύγους.

Τι ισχύει με τα τεκμήρια;

  • Τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά.
  • Δεν καλύπτονται οικογενειακά, δηλαδή δεν μπορεί να επικαλεστεί ο ένας σύζυγος διαθέσιμα κεφάλαια του άλλου.

Τι ισχύει με τις αποδείξεις;

Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Συμφέρει ή όχι;

Ως πρώτη εκτίμηση δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σχετικά με την κοινή ή μη δήλωση των συζύγων.

Αυτό προκύπτει κυρίως από το ότι:

  • ακόμα και στην υποβολή κοινής δήλωσης ο φόρος βεβαιώνεται ξεχωριστά, δεν πραγματοποιείται πλέον συμψηφισμός μεταξύ των ποσών που προκύπτουν σε κάθε σύζυγο και σε περίπτωση επιστροφής φόρου αυτός πιστώνεται στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου
  • σε καμία από τις 2 περιπτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε τα επιδόματα ούτε τα εξαρτώμενα τέκνα

Αυτό που, κυρίως, διαφοροποιείται είναι ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων και η επίκληση διαθέσιμων εισοδημάτων για την κάλυψη αυτών.

Άρα θεωρείται πιο φρόνιμο η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά, διότι ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την υποβολή χωριστής δήλωσης.