Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στη χώρα μας πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ασάφειες όμως εξακολουθούσαν να υφίστανται μέχρι και σήμερα λόγω της ελλιπούς νομολογίας σχετικά με αυτές.

Την κατάσταση αυτή θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν οι νέες αυστηρές μεταρρυθμίσεις και η επιβολή περιορισμών που θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα, μετά την ψήφισή τους την Παρασκευή 06/12/2019, τόσο για τις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει τις εξής τροποποιήσεις και προσθήκες αναφορικά με τις μισθώσεις τύπου Airbnb:

  • Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί πλέον να ζητήσει με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την εκάστοτε πλατφόρμα και για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα (ιδιοκτήτες ακινήτων).
  • Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον ζητηθούν, μπορούν να σταλούν στην ΑΑΔΕ μέχρι και την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παραλαβής του σχετικού αιτήματος. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και ένα μήνα από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία, ανάλογα με τον όγκο των ζητούμενων πληροφοριών και εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση του διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας στην αρμόδια υπηρεσία.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σχετικά με την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, τα πρόστιμα που προβλέπονται διαμορφώνονται ως εξής:
  1. Στον πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου 30.000 € έως 100.000 €
  2. Στον ιδιοκτήτη ακινήτου 5.000 € έως 30.000 €
  • Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας με την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις μισθώσεις και τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων προβλέπεται διακοπή πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τις αποφασιστικές προσπάθειες των νέων μέτρων έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, βάσει της οποίας απαγορεύτηκε σε ιδιοκτήτρια διαμερίσματος η μίσθωση της κατοικίας της μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει ποινή προσωπικής κράτησης για διάστημα ενός μήνα, καθώς επίσης και πρόστιμο ύψους 1.000€.

Το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία του Ναυπλίου, οι κάτοικοι της οποίας ήταν αυτοί που κατέθεσαν αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατά της ιδιοκτήτριας. Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις αλλά και σειρά παρόμοιων καταγγελιών ανά τη χώρα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που θα θεωρήσουν ευκαιρία τη δεδομένη στιγμή για να κινηθούν ενάντια στην ψηφιακή βραχυχρόνια μίσθωση για προσωπικό όφελος.

Εάν υπάρχει μια φράση ικανή να περιγράψει τα όσα βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, τότε είναι σίγουρα αυτή:

«Ουδέν κακό αμιγές καλού και ουδέν καλό αμιγές κακού».

Το παραπάνω ρητό τεκμηριώνεται και με το παραπάνω από το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Τουρισμού θέλουν την ανενεργή διάταξη περί του χρονικού περιορισμού των 90 ημερών για την μίσθωση κατοικιών, να απομακρύνεται πλέον οριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελματίες του κλάδου της Οικονομίας του Διαμερισμού θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερώνονται σωστά για τις εξελίξεις στο χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης και να γνωρίζουν καλά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

 

Κωνσταντίνος Ράικος

Founder & CEO of KRS Group