Ποια είναι τα βήματα για να εκδώσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου και να προχωρήσετε σε Βραχυχρόνια Μίσθωση.

Διαβάστε περισσότερα για τις Οδηγίες χρήσης Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής για υπεκμισθωτές ακινήτων στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις