Πιστοποίηση ISO2020-01-09T09:58:26+02:00

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Έχετε λάβει υπόψη σας όλες τις προϋποθέσεις και τηρείτε αποτελεσματικά όλες τις σχετικές προδιαγραφές για ένα ποιοτικό προϊόν ή μια υπηρεσία. Είστε όμως σε θέση να το μεταδώσετε και κυρίως να το αποδείξετε; Είναι ίσως η ώρα να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό που θα κατοχυρώνει τις προσπάθειές σας αλλά θα σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Σχεδιάζουμε Συστήματα Διαχείρισης που ερμηνεύουν τα πρότυπα με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας με απλότητα και λιτότητα και οδηγούν σε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες.

Ένα αναγνωρισμένο διεθνές πιστοποιητικό βάσει ενός προτύπου προσφέρει:

  • αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών
  • βελτίωση της λειτουργίας με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών
  • αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
  • επίτευξη συνεχούς βελτίωσης μέσω θέσπισης στόχων και δεικτών μέτρησης
  • μείωση του κόστους λειτουργίας και μείωση των προβλημάτων
  • τεκμηριωμένη συμμόρφωση με την νομοθεσία

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας…

Το πρότυπο ISO 9001 – “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας” αποτελεί ένα επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται πάνω στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας σταθερότητα στην ποιότητα που προσφέρει. Αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης.

Το ISO 14001 – “Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση και την εναρμόνιση με τους κανονισμούς και την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Το ISO 22000 – “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων” είναι το Διεθνές Πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων

Το ISO 27001 – “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών” προσδιορίζει τις προδιαγραφές για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και αποδεικνύει την συμμόρφωση με τις αρχές της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας.

Αρθρογραφία & Σκέψεις

D 179 Market View: Το νέο εκσυγχρονισμένο επάγγελμα του Φοροτεχνικού

By |14 Μαΐου, 2019|Categories: Videos, Ελεγκτική, Έναρξη Εταιρίας, Ενημέρωση, Έρευνα & Άποψη, Λογιστική, Συμβουλευτική|

Ακούστε τον CEO & Founder της KRS, Κωνσταντίνο Ράικο, να [...]

Επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής KRS Reporting

By |9 Μαΐου, 2019|Categories: Ελεγκτική, Έναρξη Εταιρίας, Ενημέρωση, Έρευνα & Άποψη, Λογιστική, Συμβουλευτική|Tags: , , , , |

Η παρουσίαση της πρωτοποριακής λογιστικής εφαρμογής KRS Reporting πραγματοποιήθηκε τη [...]

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

By |27 Δεκεμβρίου, 2018|Categories: Ενημέρωση, Συμβουλευτική|Tags: , , |

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» [...]

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παναγιώτης Σταθόπουλος
Managing Director, KRS Consulting

Πιστοποίηση ISO
Τηλ: 210 9341211
Email: p.stathopoulos@krs.gr

awards

Αθήνα / Ελλάδα 210 93 41 211  Λευκωσία / Κύπρος +357 22 100 047 Χανιά / Κρήτη 210 93 41 211

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS TECH