Ο εκάστοτε Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης υποχρεούται στην υποβολή «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Διαβάστε περισσότερα για τις Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις