Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  μπήκε στην ζωή μας μετά την ψήφιση του Ν.4072/2012 και τείνει να γίνει η βασική νομική μορφή εταιρείας που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Για το λόγο αυτό, η ανάγκη μιας εταιρικής μορφής για τη στέγαση της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι πάντοτε αισθητή.

  • Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των IKE;
  • Tι συμβαίνει με την εταιρική διαφάνεια;
  • Ποιος ή Ποιοι και πόσοι είναι Διαχειριστές μιας ΙΚΕ;
  • Ποια είναι η ευθύνη του Διαχειριστή μιας IKE;
  • Τι γίνεται με την Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ;

Η ΙΚΕ είναι η μορφή εταιρείας που θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που έχει να συνδυάζει τις προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. / Ε.Ε. ) με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ( ΑΕ / ΕΠΕ ) όντας πιο ευέλικτη και πιο κοντά στις επιχειρηματικές ανάγκες του σήμερα.

Μάθετε ότι χρειάζεστε για να κάνετε το πρώτο βήμα: κατεβάστε το e-book / οδηγό για τις ΙΚΕ από την KRS!