Η KRS Financial Control Α.Ε. αναζητά άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη  στα γραφεία της Αθήνας.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Βασικές αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Υποστήριξη της Διοίκησης
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων
 • Διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση ταξιδίων
 • Διαχείριση Ημερολογίου – πλάνου συσκέψεων / συναντήσεων στελεχών και κατάλληλη προετοιμασία του χώρου
 • Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Αρχείων Γραφείου (εγγράφων και φακέλων)
 • Παρακολούθηση Εξωτερικών Εργασιών και προγραμματισμός
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Σύνταξη και διαχείριση προσφορών
 • Έκδοση και Διαχείριση Τιμολογίων
 • Διαχείριση Ταμείου και Πληρωμών
 • Υπεύθυνος/η για τη σωστή λειτουργία του γραφείου

 

Απαιτήσεις

 • Επιθυμητό πτυχίο Λογιστικής ή σχετικού Οικονομικού αντικειμένου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Απαραίτητα 1-3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή γνώση λογισμικών ERP / λογιστικών εφαρμογών (προτιμάται Epsilon Net)
 • Καλή γνώση λογισμικών Microsoft Office (Word και Excel)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Υποψήφιο Προφίλ

 • Ο υποψήφιος/α πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες με αποτελεσματικότητα και να καθορίζει προτεραιότητες
 • Να χαρακτηρίζεται από οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια στη διαχείριση των εργασιών του
 • Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προθυμία για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη

 

Οφέλη

Η KRS Financial Control Α.Ε. ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, ενθαρρύνοντας την υψηλή απόδοση και την ποιότητα. Θα συμμετέχετε σε μια κουλτούρα μάθησης, όπου η ομαδική εργασία και η συνεργασία ενθαρρύνονται και η αριστεία επιβραβεύεται.

Η εταιρία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών που περιλαμβάνει ένα ελκυστικό βασικό μισθό και οφέλη, καθώς και ευκαιρίες για ταχεία ανάπτυξη σταδιοδρομίας σε ένα ασφαλές και προκλητικό εργασιακό περιβάλλον.

Θα αναπτυχθείτε ως επαγγελματίας μέσα από τη συνεχή μας καθοδήγηση και την επαγγελματική κουλτούρα που προάγει τη συνεχή μάθηση.