KRS

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα προσφέρει υπηρεσίες στην Λογιστική, Φοροτεχνική, Ελεγκτική, καθώς και στην Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς και στελέχη που αναπτύσσονται ραγδαία.

We are Hiring Again!

Η KRS Financial Control αναζητά έναν εργατικό και δραστήριο λογιστή με έμφαση στην λεπτομέρεια, για τις λογιστικές και μισθοδοτικές ανάγκες των πελατών της και την παροχή, έγκαιρα και με ακρίβεια, ποιοτικών υπηρεσιών για την ομάδα μας στην Αθήνα.

Η KRS ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την παροχή λογιστικών, φορολογικών, επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα ικανοποιούν όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, η KRS είναι πιστή στις αρχές που έχει θέσει από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, προσφέροντας αξιόπιστες, καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που διαμορφώνουν και υλοποιούν μια πραγματικότητα με όραμα για τους πελάτες της. Μια πραγματικότητα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, άγνοια των εξελίξεων και ανησυχία για το επόμενο επιχειρηματικό βήμα.

Όλα αυτά, μέσα από ένα ειλικρινές, φιλικό και ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας που όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και ενθαρρύνει τους πελάτες να ζητήσουν ακόμη περισσότερα από την KRS. Και αυτό είναι αυτό που αναζητάτε μόνο όταν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε πραγματικά να προσφέρετε αυτό που υποσχόμαστε. Η KRS μπορεί να το αποδείξει καθημερινά μέσω των πραγματικά επιτυχημένων συνεργασιών της με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς.

 

Ψάχνουμε για άτομα με ικανότητες, δυναμισμό και κίνητρο. Η δουλειά στην KRS σημαίνει να είσαι μέλος μιας νικήτριας ομάδας και να προσπαθείς συνεχώς να πετύχεις την αριστεία για την ικανοποίηση των πελατών.

Πιο συγκεκριμένα:

Βασικές αρμοδιότητες

 • Να είστε μέλος της ομάδας Financial & Accounting, εστιάζοντας σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών λογιστικής και μισθοδοσίας
 • Ορθή λογιστική τήρηση των αρχείων του πελάτη:
  • Καταχωρήσεις παραστατικών και έλεγχος  εγγραφών (Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα)
  • Συμφωνίες Τραπεζών-Προμηθευτών-Πελατών
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων (Εισοδήματος, ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Intrarstat, Παρακρατούμενων φόρων κλπ)
 • Διαχείριση μισθολογικών και εργασιακών ζητημάτων
 • Διαχείριση Προϋπολογισμού και Αναφορών για τους πελάτες
 • Συναντήσεις και επαφές με πελάτες. Αντιμετώπιση προβλημάτων και άμεσες λύσεις/προτάσεις
 • Φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων
 • Υποστήριξη σε άλλες λογιστικές λειτουργίες
 • Αναζήτηση ευκαιριών για ανάπτυξη αναλαμβάνοντας ευθύνες και / ή απαιτητικές εργασίες

Απαιτήσεις

 • Απαιτείται πτυχίο Λογιστικής ή σχετικού Οικονομικού αντικειμένου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 5+ έτη εμπειρίας στη λογιστική
 • 3+ έτη εμπειρίας στην μισθοδοσία
 • Δικαίωμα υπογραφής (κλάση Α)
 • Απαραίτητη γνώση των Διπλογραφικών και ΕΛΠ
 • Απαραίτητη γνώση της φορολογικής και εργασιακής νομοθεσίας
 • Επιθυμητή γνώση λογισμικών ERP και μισθοδοσίας EPSILON
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και καθορισμό προτεραιοτήτων
 • Προηγμένη γνώση λογισμικών Microsoft (Word και Excel)
 • Άπταιστα Αγγλικά

Υποψήφιο Προφίλ

 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε ένα περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό και με έμφαση στην λεπτομέρεια και να έχει την ικανότητα να εξισορροπεί μεταξύ εργασιών και ευθυνών
 • Πρέπει να μπορεί να σκέφτεται «έξω από το κουτί», να εργάζεται ανεξάρτητα χωρίς την ανάγκη εποπτείας, να είναι team player και πρόθυμος να συμβάλλει πέρα από τον καθορισμένο ρόλο για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, όπως απαιτούν οι περιστάσεις.
 • Δέσμευση στην εξυπηρέτηση πελατών με έντονη αίσθηση ιδιοκτησίας για τα έργα και τα αποτελέσματα
 • Δέσμευση στην παροχή άριστης ποιότητας εργασίας και στην οικοδόμηση σχέσεων πελατών
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργητικός, προσανατολισμένος στις λεπτομέρειες, να μπορεί να εργάζεται μέσα σε σύντομες προθεσμίες και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες
 • Πρέπει να επιδεικνύει ισχυρή διαχείριση χρόνου, γραπτές και λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής ιεράρχησης προτεραιοτήτων, τήρησης προθεσμιών και αποτελεσματική συνεργασία με τους συναδέλφους
 • Διακριτικότητα και κατανόηση των θεμάτων εμπιστευτικότητας
 • Προθυμία για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη

Οφέλη

Η KRS ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, ενθαρρύνοντας την υψηλή απόδοση και την ποιότητα. Στην KRS , θα συμμετέχετε σε μια κουλτούρα μάθησης, όπου η ομαδική εργασία και η συνεργασία ενθαρρύνονται και η αριστεία επιβραβεύεται.

Η εταιρία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών που περιλαμβάνει ένα ελκυστικό βασικό μισθό και οφέλη, καθώς και ευκαιρίες για ταχεία ανάπτυξη σταδιοδρομίας σε ένα ασφαλές και προκλητικό εργασιακό περιβάλλον.

Θα αναπτυχθείτε ως επαγγελματίας μέσα από τη συνεχή μας καθοδήγηση και την επαγγελματική κουλτούρα που προάγει τη συνεχή μάθηση.

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr (at) krs (dot) gr