Η τμηματική μίσθωση ακινήτου σε ψηφιακές πλατφόρμες, όταν δηλαδή εκμισθώνονται περισσότεροι του ενός χώρους που ανήκουν στο ίδιο ακίνητο, πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά.

Διαβάστε περισσότερα για το τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση. στον ολοκληρωμένο οδηγό της KRS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις