Με τον όρο Ξέπλυμα (μαύρου ) χρήματος χαρακτηρίζεται κάθε έσοδο που έχει παραχθεί σε παράνομες δραστηριότητες ή ακόμα και σε νόμιμες πράξεις όπου δεν έχει δηλωθεί  κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας  , αναφερόμαστε στην περίπτωση της φοροδιαφυγής, φοροκλοπής και φοροαποφυγής , δίνονται οι ορισμοί των εννοιών  :

  1. Φοροδιαφυγή είναι η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του νόμου και η με παράνομες ενέργειες ελαχιστοποίηση της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης από μέρους του φορολογούμενου .
  2. Φοροκλοπή είναι η μη απόδοση στο Δημόσιο του ποσού του φόρου που έχει εισπράξει ο υπόχρεος σε απόδοση από κάποιο τρίτο ( βλ. ΦΠΑ ) .
  3. Φοροαποφυγή ή και « νόμιμη φοροδιαφυγή » , είναι η με νόμιμο τρόπο μείωση της φορολογικής υποχρέωσης , έτσι ώστε ο φορολογούμενος να διαφεύγει της φορολογίας χωρίς συνέπειες .

Από πού όμως προήλθε πραγματικά ο όρος « Ξέπλυμα Χρήματος » ;

Ενώ είναι κοινά αποδεκτό πως  ο όρος προέρχεται από την μεταφορική έννοια , αφού τα χρήματα είναι μαύρα ή βρώμικα ( έχουν προέλθει από παράνομες πράξεις , όπως αναφέραμε πιο πάνω )  πρέπει να «ξεπλυθούν για να καθαρίσουν » και να εισαχθούν από την παράνομη οικονομία στην νόμιμη.

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Ο όρος γεννήθηκε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική την δεκαετία του 1920 , όπου διακινόντουσαν μεγάλες ποσότητες παράνομου αλκοόλ αμφισβητούμενης ποιότητας. Τα κέρδη ήταν τεράστια και με κάποιο τρόπο έπρεπε να νομιμοποιηθούν. Για αυτό τον λόγο οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιόντουσαν σε παράνομες δράσεις δημιούργησαν επιχειρήσεις πλυντηρίων ( laundries ) , με δεδομένο τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνιζαν τεράστια φορολογηθέντα κέρδη και με τον τρόπο αυτό εκμεταλλευόμενες την χαμηλή φορολογική επιβάρυνση, νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη τους με την μικρότερη δυνατή απώλεια. Αυτό ήταν το γεγονός που προκάλεσε την ονομασία Ξέπλυμα Χρήματος « Money Laundering ».

Για την Ιστορία , τις επιχειρήσεις αυτές της εκμεταλλευόταν ο Αλ Καπόνε .