Ολοκληρωμενη Τηρηση Λογιστικων Αρχειων

Ολοκληρωμένη Τήρηση Λογιστικών Αρχείων

Τήρηση λογιστικών αρχείων με απλογραφική και διπλογραφική μέθοδο εναρμονισμένη με τις λογιστικές αρχές αλλά και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Παραλαμβάνουμε τα παραστατικά της επιχείρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( βλέπε invoice ) και προβαίνουμε στην ενημέρωση των βιβλίων σας, διατηρώντας όμως συνεχώς ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας μας με την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσθήκη των εκάστοτε νέων στοιχείων μέσω της μοναδικής εφαρμογής KRS Reporting.

Ολοκληρωμένη Τήρηση Λογιστικών Αρχείων

Τήρηση λογιστικών αρχείων με απλογραφική και διπλογραφική μέθοδο εναρμονισμένη με τις λογιστικές αρχές αλλά και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Παραλαμβάνουμε τα παραστατικά της επιχείρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( βλέπε invoice ) και προβαίνουμε στην ενημέρωση των βιβλίων σας, διατηρώντας όμως συνεχώς ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας μας με την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσθήκη των εκάστοτε νέων στοιχείων μέσω της μοναδικής εφαρμογής KRS Reporting.

Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

Κάθε επιχείρηση καλείται υποχρεωτικά να υποβάλει μία σειρά φορολογικών Δηλώσεων οι οποίες τόσο κατά τη συμπλήρωσή τους όσο και για την υποβολή τους, τείνουν να μετατρέπονται σε ένα χρονοβόρο πονοκέφαλο για κάθε επιχειρηματία. Δηλώσεις ΦΠΑ, δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Ετήσια Φορολογική Δήλωση, είναι κάποιες από τις ενδεικτικές δηλώσεις τις οποίες αναλαμβάνει να μελετήσει, να συμπληρώσει και να υποβάλει για λογαριασμό σας, η KRS. Όλα αυτά έγκαιρα και έγκυρα, ώστε καμία επιχείρηση να μη βρεθεί απέναντι σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών


Είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές της συναλλαγές ώστε να μην υποπέσει σε οικονομικά παραπτώματα από έκτακτους και μη, ελέγχους, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων. Η KRS, διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εχεμύθειας που τη χαρακτηρίζουν, ελέγχει κάθε μήνα τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Ενημέρωση Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο


Κάθε πελάτης της KRS λαμβάνει κάθε μήνα μία επιστολή υποχρεώσεων μέσα στην οποία αναλύονται όλες οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις που καλείται να εξυπηρετήσει, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Εφορία, Ο.Α.Ε.Ε., ΙΚΑ αλλά και το σύνολο όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη λειτουργία της επιχείρησής σας, βρίσκονται στη λίστα των οικονομικών υποχρεώσεων που σας αποστέλλει η KRS, ώστε να μπορείτε έγκαιρα να προγραμματίσετε τις πληρωμές – υποχρεώσεις σας, εξασφαλίζοντάς σας παράλληλα, ορθότερο και εύστοχο ταμειακό προϋπολογισμό.

 

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση


Δίχως τη σωστή αρχειοθέτηση τα ομολογουμένως πολλά και απαραίτητα έγγραφα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, μπορούν να μετατραπούν σε ένα αχανές πεδίο. Στην KRS έχουμε διασφαλίσει όχι μόνο πως όλα τα σημαντικά σας έγγραφα είναι ασφαλή και σε τάξη αλλά και πως είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης, σας προωθήσουμε οποιοδήποτε έγγραφο της επιχείρησής σας μέσω email, εύκολα και γρήγορα, όποτε το χρειαστείτε!

 

Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες


Με μία απλή εξουσιοδότηση στην KRS απαλλάσσεστε από άγχος, δε σπαταλάτε το χρόνο σας και εξασφαλίζετε την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπησή σας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε εσείς να μη χρειαστείτε να εμπλακείτε στο παραμικρό. Παράλληλα, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία με σκοπό να κατανοήσετε πλήρως πώς να ερμηνεύετε και να χρησιμοποιείτε τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σας παρέχουμε, αξιοποιώντας τες στο έπακρο.

 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.