Επιδότηση ΕΣΠΑ για Νέες Επιχειρήσεις (Οδηγός 2022) - KRS
ΆρθραΕπιδότηση ΕΣΠΑ για Νέες Επιχειρήσεις (Οδηγός 2022)

Επιδότηση ΕΣΠΑ για Νέες Επιχειρήσεις (Οδηγός 2022)

Είτε επιθυμείτε να συστήσετε την εταιρία σας είτε το έχετε ήδη πραγματοποιήσει, είναι λογικό να διστάζετε μπροστά στα οικονομικά “άλματα” που καλείστε να αντιμετωπίσετε στην πορεία σας. 

Για αυτό και στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς μπορείτε να βοηθηθείτε στη διαδικασία αυτή μέσω επιδοτήσεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Συγκεκριμένα, θα καλύψουμε:

  •      Τι είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
  •      3 προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και
  •      Πώς να κάνετε αίτηση για επιδότηση ΕΣΠΑ.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν ορισμό.

Τι Είναι το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελούν στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της χώρας ανά τομείς ή ανά περιφέρειες.

Συγχρηματοδοτούνται από το κράτος και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τα Ταμεία αυτά.

Κατά κύριο λόγο, οι τομείς ή περιφέρειες στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα ΕΣΠΑ παρουσιάζουν βραδύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλους τομείς και περιφέρειες σε εθνικό ή ακόμη και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους προαναφερθέντες τομείς και περιφέρειες λαμβάνουν τις λεγόμενες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ως οικονομικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους.

Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ καλύπτουν τις δαπάνες των επιχειρήσεων, ολικώς ή μερικώς, για την εκτέλεση είτε αποκλειστικά προκαθορισμένων ενεργειών είτε οποιωνδήποτε ενεργειών εντός συγκεκριμένου πλαισίου.

Δηλαδή, μπορούν να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων σας – κάτι το οποίο αξίζει να λάβετε υπόψη κατά την οργάνωση των οικονομικών σας, είτε βρίσκεστε στο στάδιο έναρξης μιας νέας επιχείρησης είτε βρίσκεστε στο στάδιο ανάπτυξης μιας επιχείρησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

στόσο, για την εξασφάλιση επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ απαιτείται να ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία αίτησης.

Πριν, όμως, δούμε τη διαδικασία αυτή, ας πάρουμε ενδεικτικά ορισμένα προγράμματα ΕΣΠΑ στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε.

3 Προγράμματα Επιδότησης ΕΣΠΑ για Νέες Επιχειρήσεις

Συνοπτικά, θα δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι της κάθε περίπτωσης, σε τι ποσοστό χρηματοδότησης, και τυχόν λοιπές προϋποθέσεις.

ΕΣΠΑ #1: Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα “Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19” απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι και το 2021.

Για να χαρακτηριστούν ως δικαιούχοι, θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και να δραστηριοποιούνται στους τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης που αναφέρονται στο μητρώο αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να ανήκουν σε ορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι θεωρούνται πληγέντες από την έξαρση της πανδημίας covid-19.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος φτάνει στο 80% των εξόδων της επιχείρησης των προηγούμενων ετών (2020 ή 2021) και μπορεί να κυμανθεί από 5.000 μέχρι 100.000 ευρώ.

Τα παραπάνω χρηματικά όρια μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη κάλυψη του 80% ειδικά για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων με μειωμένα ποσά εξόδων.

Πλέον, η δράση του προγράμματος αυτού έχει περάσει στον Β’ Κύκλο της και ως προθεσμία ηλεκτρονικών υποβολών έχει καθοριστεί η 31η Οκτωβρίου 2022.

ΕΣΠΑ #2: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συνεχίζοντας, το πρόγραμμα “Ανάπτυξης Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών” απευθύνεται και πάλι σε πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση έργων ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Συνοπτικά, δικαιούχοι μπορούν να είναι οι ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και ορισμένο ΚΑΔ, οι οποίες παρουσιάζουν ψηφιακό σχέδιο ή έργο προς χρηματοδότηση.

Το σχέδιο ή έργο θα πρέπει να είναι μόνο ένα, να παρουσιάζει ορισμένη πρωτοτυπία ή ξεχωριστή λειτουργικότητα και μην έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και 2.000.000 ευρώ και καλύπτει ενέργειες που σχετίζονται με τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος.

Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη ψηφιακής καινοτομίας προέρχεται συχνά από τον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας και των startup επιχειρήσεων, καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη χρηματοδότηση των startups και την προστασία τυχόν πατέντας.

Για το πρόγραμμα αυτό, προθεσμία αίτησης χρηματοδότησης αποτελεί η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

ΕΣΠΑ #3: Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Τέλος, το “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” αποτελεί ένα αναμενόμενο πρόγραμμα απευθυνόμενο σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους με σκοπό την ενίσχυση παρεμβάσεων προς βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης.

Για να καταστούν δικαιούχοι, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έργα μείωσης των ενεργειακών τους αναγκών ή αύξησης του ποσοστού λήψης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας σε Υψηλή Απόδοση (ΣΗΘΥΑ).

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος κυμαίνεται από 35% έως 80% και από 20.000 μέχρι 600.000 ευρώ ανά αίτηση.

Αν και λοιπές λεπτομέρειες για τους όρους αίτησης δεν έχουν ανακοινωθεί, βλέπουμε ήδη ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να εξοικονομήσει πόρους όχι μόνο με την κάλυψη ενός ποσοστού δαπανών αλλά και μέσω του αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας μακροπρόθεσμα.

Έχοντας δει, λοιπόν, τα παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ, ας δούμε συνοπτικά τη διαδικασία αίτησης, σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο από αυτά ή άλλο.

Πώς να Κάνετε Αίτηση για ΕΣΠΑ

Σε πρώτο στάδιο, σημαντικό είναι να πραγματοποιήσετε έναν καθορισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας για τις οποίες ενδιαφέρεστε να λάβετε χρηματοδότηση.

Ο καθορισμός αυτός είναι που θα σας κατευθύνει προς συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προγράμματα ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων θα μπορείτε να κάνετε την επιλογή εκείνου που προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες σας.

Ωστόσο, όπως είδαμε και παραπάνω, για τη συμμετοχή στο κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί η εκτέλεση ορισμένων ενεργειών και η συγκέντρωση δικαιολογητικών όπου αυτά προβλέπονται ως προϋποθέσεις.

Μετά τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα ependyseis.gr μέσω της υπηρεσίας “Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων”. 

Εφόσον πραγματοποιήσετε εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα, συμπληρώνετε τις ακόλουθες φόρμες με τα νομικά, οικονομικά και λοιπά στοιχεία της επιχείρησής σας μαζί με την περιγραφή του λόγου/επένδυσης και των δαπανών που πραγματοποιήσατε. 

Στο τέλος αυτών, υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται και μπορείτε, πλέον, να κάνετε την τελική υποβολή της αίτησής σας.

Συνοψίζοντας

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι η διαδικασία αιτήσεων για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ απαιτεί μεθοδικότητα και προσοχή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και να λάβετε έγκριση χρηματοδότησης.

Για αυτό και στη KRS προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, αλλά και τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θέλετε να αναλάβουμε τη διαδικασία αίτησης σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: