Πραγματικοί Δικαιούχοι: Τι Είναι και Πώς Υποβάλετε Δήλωση - KRS
ΆρθραΠραγματικοί Δικαιούχοι: Τι Είναι και Πώς Υποβάλετε Δήλωση

Πραγματικοί Δικαιούχοι: Τι Είναι και Πώς Υποβάλετε Δήλωση

Κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα έχει μια πληθώρα υποχρεώσεων που πρέπει να διευθετεί, άλλοτε σε μηνιαία και άλλοτε σε ετήσια βάση.

Μια από αυτές είναι η δήλωση πραγματικών δικαιούχων για την οποία πρέπει να γνωρίζετε, ιδιαίτερα αν είστε φυσικό πρόσωπο που ελέγχει μια νομική οντότητα.

Για τον λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

  •      Τι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι
  •      Γιατί πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία τους
  •      Πώς υποβάλετε δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Ξεκινώντας με τα βασικά, ας εξηγήσουμε την έννοια.

Τι Είναι οι Πραγματικοί Δικαιούχοι;

Ως πραγματικός δικαιούχος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ή πραγματικά ελέγχει μια νομική οντότητα, καθώς και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται οι συναλλαγές της εταιρείας.

Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει τα άτομα που ασκούν άμεσα ή έμμεσα τον πλήρη έλεγχο μιας νομικής οντότητας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι:

  •  Αν κατέχουν ποσοστό άνω του 25% μιας εταιρείας τότε έχουν άμεσο έλεγχο αυτής
  •  Αν κατέχουν ποσοστό άνω του 25% μιας εταιρείας μέσω μιας άλλης εταιρείας, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό πρόσωπο, τότε έχουν έμμεσο έλεγχο

Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία πως το πρόσωπο που διορίστηκε είναι όντως πραγματικός δικαιούχος, τότε τον ρόλο αυτό έχει το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους.

Για τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, καταχωρείται στο Μητρώο το LΕI (Legal Entity Identifier) και το ΑΦΜ της μητρικής

Με βάσει τα παραπάνω, τα στοιχεία ενός πραγματικού δικαιούχου πρέπει να καταχωρούνται σε κεντρικό μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών (το οποίο τηρείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ), υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση για την οποία θα κάνουμε λόγο παρακάτω.

Γιατί είναι όμως σημαντικό αυτό; Πάμε να δούμε.

Γιατί Πρέπει να Καταχωρούνται τα Στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων

Ο λόγος που είναι σημαντικό να δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, είναι διότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/89, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα σχετικά με την καταπολέμηση:

  •     Του ξεπλύματος χρήματος
  •     Των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων
  •     Της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
  •     Της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Και γενικότερα οτιδήποτε άλλο είναι συνυφασμένο με αυτά.

Επομένως, είναι σημαντικό οι πραγματικοί δικαιούχοι να καταχωρούν τα στοιχεία τους στο μητρώο, καθώς αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό τυχόν εγκληματιών, οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή.

Φυσικά, αν και ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο ή κατοχής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν οδηγεί απευθείας στην ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, αποτελεί ωστόσο έναν αποδεικτικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Σημείωση: Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

Μάλιστα, ένας κλάδος ο οποίος λόγω της φύσης του βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής είναι αυτός των τυχερών παιχνιδιών.

Όπως αναφέρει η οδηγία της ΕΕ:

“Η χρήση των υπηρεσιών του τομέα των τυχερών παιχνιδιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί πηγή ανησυχίας.”

Έτσι, προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες δραστηριότητες, η δήλωση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων μετά την προθεσμία υποβολής, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων πρόστιμο 10.000€ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και η σημασία τους. Ας δούμε τώρα συνοπτικά πώς υποβάλετε την ανάλογη δήλωση.

Πώς Υποβάλετε Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου

Όπως έχει γίνει αντιληπτό έως τώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η καταχώρηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών είναι απαραίτητη.

Για την υποβολή της δήλωσης, πρέπει ο υπόχρεος να συνδεθεί στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της ΓΓΠΣΔΔ με τους κωδικούς TaxisNet και ύστερα να επιλέξει το νομικό πρόσωπο για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος, όσον αφορά στην υποβολή των στοιχείων.

Έπειτα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία της νομικής οντότητας και το νόμιμου εκπροσώπου.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα “Δεν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου”, σημαίνει ότι δεν έχει ακολουθηθεί στο TaxisNet η διαδικασία εξουσιοδότησης, άρα δεν έχετε δικαίωμα υποβολής δήλωσης.

Έτσι, πρέπει να γίνει εξουσιοδότηση εκπροσώπου νομικού προσώπου μέσα από το σύστημα του TaxisNet.

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για φέτος είναι έως την 31/10/2022.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι η πραγματικοί δικαιούχοι, τη σημασία τους, καθώς και πώς να υποβάλετε την ανάλογη δήλωση αν είσαι και εσύ δικαιούχος.

Σε γενικές γραμμές, ως νομικό ή φυσικό πρόσωπο οι φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα είναι πολλές.

Για τον λόγο αυτό, εδώ στη KRS προσφέρουμε πληθώρα υπηρεσιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, που καλύπτουν όλες τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: