Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΜΙΚΕ): Ίδρυση και Φορολογία - KRS
ΆρθραΜονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΜΙΚΕ): Ίδρυση και Φορολογία

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΜΙΚΕ): Ίδρυση και Φορολογία

Η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Πρέπει να λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την απόφασή σας και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική σας πορεία.

Μια μορφή λοιπόν για την οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα λόγο είναι αυτή της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

  •     Τι είναι η μονοπρόσωπη ΙΚΕ
  •     Ποια είναι η φορολογία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ
  •     Πώς να μετατρέψετε ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ
  •     Διαφορές ατομικής επιχείρησης και μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.

Τι Είναι η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερα άρθρα μας στην KRS, τα είδη εταιρειών στην Ελλάδα είναι αρκετά με το καθένα να προσφέρει τα δικά του πλεονεκτήματα.

Ένα από τα πιο γνωστά είδη είναι αυτό της ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία).

Με απλά λόγια λοιπόν, η ΙΚΕ που αποτελείται από έναν μέτοχο ονομάζεται μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή αλλιώς ΜΙΚΕ.

Πριν όμως μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι η ΜΙΚΕ, πρέπει φυσικά να εξηγήσουμε τι είναι η ΙΚΕ.

Η ΙΚΕ σαν νομική μορφή εμφανίστηκε το 2012 και από τότε έχει γίνει μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές των επιχειρηματιών, λόγω της εύκολης σύστασης και της ευελιξίας που προσφέρει.

Αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρία με δική της νομική προσωπικότητα. Δηλαδή, η περιουσία της διακρίνεται από αυτή των εταίρων της, με αποτέλεσμα να μην ευθύνονται οι τελευταίοι για χρέη και λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας με την προσωπική τους περιουσία.

Μπορούμε να πούμε ότι η ΙΚΕ είναι η κατάλληλη μορφή για μικρές ομάδες επαγγελματιών που θέλουν να έχουν το κύρος μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, χωρίς να έχουν μεγάλο κεφάλαιο, ιδιαίτερα τις Startups.

Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για σύσταση ΙΚΕ, γεγονός που την καθιστά μια ευέλικτη επιλογή για πολλούς, σε αντίθεση με τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) για παράδειγμα, όπου το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι 25.000€.

Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που έχετε κατανοήσει τα παραπάνω, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι πως μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΜΙΚΕ) είναι η ΙΚΕ που ιδρύεται από ένα μονάχα άτομο.

Ένα ακόμα κομμάτι ζωτικής σημασίας που πρέπει να γνωρίζετε είναι αυτό της φορολογίας. Πάμε να δούμε.

Φορολογία Μονοπρόσωπης ΙΚΕ: Τι Ισχύει;

Η φορολογία μιας μονοπρόσωπης ΙΚΕ είναι αρκετά απλή και ξεκάθαρη, καθώς ακολουθεί την ίδια φορολόγηση με τις ΙΚΕ.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι τα κέρδη μιας ΜΙΚΕ φορολογούνται με σταθερό συντελεστή 22%, ο φόρος μερισμάτων (διανομή κερδών) βρίσκεται στο 5%, με ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80% (αλλά 40% για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας).

Το θετικό με τον σταθερό συντελεστή είναι πως η διαδικασία υπολογισμού του φόρου γίνεται πιο απλή, σε σχέση με μια κλιμακωτή φορολογική κλίμακα, όπως συμβαίνει στις ατομικές επιχειρήσεις.

Συνοψίζοντας, αυτά ισχύουν όσον αφορά τη φορολογία μονοπρόσωπης ΙΚΕ τα οποία πρέπει να γνωρίζετε, πριν προχωρήσετε σε σύστασή της.

Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που έχει κάποιος ιδρύσει ήδη μια ΙΚΕ, αλλά θέλει να τη μετατρέψει σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ;

Ας εξηγήσουμε τη διαδικασία.

Μετατροπή ΙΚΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

Το φαινόμενο να θέλουν οι μέτοχοι να αλλάξουν την εταιρική τους μορφή συμβαίνει αρκετά συχνά.

Τις περισσότερες φορές αυτό αφορά την μετατροπή σε μια διαφορετική νομική μορφή, όπως από ΙΚΕ σε ΑΕ, όμως ορισμένες φορές η εναλλαγή είναι πιο απλή, όπως από ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Για να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να λυθεί η εταιρεία. Για τη µετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης µετατροπής και του νέου καταστατικού, η µετατρεπόµενη ΙΚΕ συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. 

Για την μετατροπή σε ΜΙΚΕ, ώστε να υπάρχει ένας μονάχα εταίρος, αυτό μπορεί να συμβεί στη περίπτωση εξόδου όλων των εταίρων πλην ενός, ή ακόμα και στο αποκλεισμό ή τον θάνατό τους. 

Αν η μετατροπή της ΙΚΕ γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ ή ΕΠΕ) απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης IKE. 

Όταν όμως πρόκειται για μετατροπή σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, δεν απαιτείται εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Από τη στιγμή που η μονοπρόσωπη ΙΚΕ αποτελείται από έναν μοναδικό μέτοχο, όπως ακριβώς η ατομική επιχείρηση, είναι λογικό να σκέφτεστε ποια από τις δύο επιλογές σας συμφέρει.

Ας το δούμε αυτό πιο αναλυτικά.

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή Ατομική Επιχείρηση;

Όπως αναφέραμε, το βασικότερο κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο αυτών εταιρικών μορφών, είναι το γεγονός πως αποτελούνται από έναν μοναδικό μέτοχο.

Ποιες είναι όμως οι διαφορές τους, που θα σας κάνουν να επιλέξετε ανάμεσα σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ατομική επιχείρηση;

Διαφορά #1: Ευθύνη εταίρου

Μια από τις σημαντικότερες διαφορές, είναι το γεγονός πως στις δύο αυτές μορφές η ευθύνη των εταίρων είναι διαφορετική.

Στη μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ο εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη, δηλαδή δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Αντιθέτως, στην ατομική επιχείρηση ο εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη. Δηλαδή, αναλαμβάνει πλήρως όλο το ρίσκο της επιχείρησης με τη προσωπική του περιουσία και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα χρέη της σε τρίτους.

Διαφορά #2: Φορολογία

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η φορολογία μονοπρόσωπης ΙΚΕ είναι 22% επί των κερδών της, με 5% φόρο μερισμάτων και 80% προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους.

Η φορολόγηση μιας ατομικής επιχείρησης όμως είναι διαφορετική και αυτό επειδή η φορολογία ακολουθεί μια κλίμακα.

Συγκεκριμένα, είναι η εξής:

Φορολογία Ατομικών Επιχειρήσεων

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα κέρδη φορολογούνται κλιμακωτά και δεν μπαίνουν αυτόματα σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Άρα, αν τα κέρδη μιας ατομικής επιχείρησης στο τέλος του έτους είναι 32.000 ευρώ, τότε οι πρώτες 10.000 θα φορολογηθούν με 9%, οι επόμενες 10.000 με 22%, οι επόμενες 10.000 με 28% και οι τελευταίες 2.000 με 36%.

Διαφορά #3: Τέλος επιτηδεύματος

Αν και δεν πρόκειται για κάτι με μεγάλη βαρύτητα, το τέλος επιτηδεύματος είναι μια ακόμη διαφορά μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και μονοπρόσωπων ΙΚΕ.

Συγκεκριμένα, το τέλος αυτό είναι ετήσιο και βρίσκεται στα:

  •  650€ για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
  •  1.000€ για εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
  •  800€ εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
  •  600€ για κάθε υποκατάστημα

Επομένως, αν και στις δύο πρώτες διαφορές η μονοπρόσωπη ΙΚΕ τείνει να έχει πλεονέκτημα, το τέλος επιτηδεύματος μιας ατομικής επιχείρησης είναι χαμηλότερο της ΜΙΚΕ.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως δεν υπάρχει απαραίτητα καλή ή κακή επιλογή, η τελική απόφασή όμως βρίσκεται στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Ας συνοψίσουμε.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι η μονοπρόσωπη ΙΚΕ, πώς φορολογείται, τη μετατροπή της από ΙΚΕ, καθώς και τη σύγκρισή της με την ατομική επιχείρηση.

Αν είστε ο μοναδικός εταίρος, πρόκειται για μια εύκολη και ευέλικτη νομική μορφή την οποία προτείνουμε εδώ στην KRS, έχοντας ήδη αναλάβει χιλιάδες συστάσεις εταιρειών.

Αν λοιπόν θέλετε να μας συμβουλευτείτε για τη διαδικασία ή να αναλάβουμε τη σύσταση της εταιρείας σας από το Α έως το Ω, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: