Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία: Έννοια, Οφέλη & Χαρακτηριστικά - KRS
ΆρθραΤι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία: Έννοια, Οφέλη & Χαρακτηριστικά

Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία: Έννοια, Οφέλη & Χαρακτηριστικά

Σαν επιχειρηματίες στην Ελλάδα σίγουρα θα γνωρίζετε πως υπάρχουν αρκετές επιλογές, όταν πρόκειται να επιλέξετε την κατάλληλη νομική μορφή της εταιρείας σας.

Μια από αυτές λοιπόν είναι η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) που πολλοί προτιμούν.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

 •     Τι είναι η Ανώνυμη Εταιρεία
 •     Πώς φορολογείται η Ανώνυμη Εταιρεία
 •     Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Ανώνυμων Εταιρειών
 •     Πώς να κάνετε σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

Καθώς και άλλα ακόμα σημαντικά πράγματα.

Πριν εμβαθύνουμε όμως στο θέμα, ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία;

Όπως αναφέραμε, υπάρχουν αρκετές μορφές εταιρειών στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων οι Ανώνυμες.

Με άλλα λόγια, η Ανώνυμη Εταιρεία (ή αλλιώς ΑΕ) είναι μια εμπορική εταιρεία και ένα από τα πιο δημοφιλή είδη, αποτελώντας συχνά επιλογή μεγαλύτερων εταιρειών.

Αυτό συμβαίνει επειδή το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για τις ΑΕ είναι 25.000€ που καταβάλλεται κατά τη σύσταση, κάτι που δεν είναι συχνά προσιτό για μικρότερες εταιρείες.

Το κεφάλαιο της ΑΕ είναι διαιρεμένο σε μετοχές και μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο.

Σημείωση: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συμμετοχής

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε, ότι η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, για λόγους διαφάνειας. Πρέπει δηλαδή να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα ετήσια αποτελέσματά της, όπως είναι ο ισολογισμός.

Επιπλέον, τις χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής τους (συχνά αορίστου διαρκείας) και είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δύο οργάνων:

 •  Της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
 •  Του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις και την απαρτίζουν οι μέτοχοι της εταιρείας.

Από την άλλη, το Δ.Σ αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της χάραξης της στρατηγικής της.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για την νομική αυτή οντότητα, ας ρίκουμε μια ματιά στη φορολογία των ΑΕ. 

Πώς Φορολογείται η Ανώνυμη Εταιρεία

Η φορολογία των ανωνύμων εταιρειών είναι σχετικά ξεκάθαρη και ακολουθεί την ίδια γραμμή με αυτή άλλων ειδών, όπως είναι της ΙΚΕ.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22%, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για τα 3 πρώτα έτη ύψους 40% (μετά 80%), ενώ ο φόρος των μερισμάτων βρίσκεται πλέον στο 5%.

Αναμφισβήτητα ο τρόπος αυτός φορολόγησης είναι πιο απλός από ότι στις ατομικές επιχειρήσεις, όπου τα κέρδη φορολογούνται κλιμακωτά,  όπως και να έχει όμως πρέπει να γνωρίζετε πώς φορολογείται μια Ανώνυμη Εταιρεία, ιδιαίτερα αν πρόκειται να κάνετε σύσταση.

Πριν όμως περάσετε στη διαδικασία της σύστασης, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε καλά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ανώνυμης εταιρείας, ώστε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ανωνύμων Εταιρειών

Αν και υπάρχουν αρκετά οφέλη, θα αναλύσουμε τα βασικότερα.

Πλεονέκτημα #1: Περιορισμένη ευθύνη μετόχων

Αυτός ο παράγοντας είναι κάτι που πολλοί επιχειρηματίες λαμβάνουν υπόψη τους.

Στην ουσία, σημαίνει ότι η προσωπική περιουσία των εταίρων είναι ξεχωριστή από την περιουσία της εταιρείας.

Σε αντίθεση μάλιστα με τις ΟΕ και τις ατομικές, που οι εταίροι εγγυώνται με τη δική τους ατομική περιουσία (κινητή ή ακίνητη) για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, στην ΑΕ ένας μέτοχος έχει περιορισμένη ευθύνη.

Πλεονέκτημα #2: Καλύτερη αντιμετώπιση

Λόγω του γεγονότος πως οι ΑΕ έχουν μεγάλη σοβαρότητα και κύρος, καθώς συχνά πρόκειται για μεγάλες εταιρείες, τείνουν να αντιμετωπίζονται µε  μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  από  τις  αρχές,  τις  τράπεζες  και  την  αγορά  γενικότερα.

Έτσι, μπορούν να λάβουν πιο εύκολα μια χρηματοδότηση ή δανεισμό, με αποτέλεσμα να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη σε σχέση με μια μικρή Startup για παράδειγμα. 

Τώρα που είδαμε δύο βασικά πλεονεκτήματα, ας περάσουμε και σε ορισμένα μειονεκτήματα.

Μειονέκτημα #1: Υψηλό κεφάλαιο ίδρυσης

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα των ΑΕ, το οποίο λειτουργεί και ως αντίβαρο στο να επιλέξουν τη μορφή αυτή μικρότερες εταιρείες όπως είναι οι Startups, είναι το υψηλό αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση μιας ΑΕ.

Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό είναι 25.000€ και πρέπει να καταβάλλεται από τους ιδρυτές κατά την σύσταση της εταιρείας.

Το γεγονός αυτό, οδηγεί αρκετούς επιχειρηματίες σε άλλες μορφές εταιρειών όπως είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), όπου το αρχικό κεφάλαιο ίδρυσης είναι 0€.

Μειονέκτημα #2: Αργή λήψη αποφάσεων

Ένα ακόμη μειονέκτημα των Ανώνυμων Εταιρειών, θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων τείνει να είναι σχετικά αργή.

Γιατί συμβαίνει όμως αυτό;

Επειδή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν δύο βασικά όργανα, η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία συχνά απαρτίζονται από πολλά άτομα.

Έτσι, με σκοπό να “περάσει” μια απόφαση, πρέπει να ακουστεί η γνώμη όλων και να είναι υπέρ η πλειοψηφία (συνήθως τα 2/3), γεγονός που επιβραδύνει την γρήγορη λήψη αποφάσεων και μειώνει την ευελιξία. 

Τώρα που είδαμε λοιπόν ορισμένα βασικά πράγματα για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ας δούμε πιο αναλυτικά την διαδικασία ίδρυσής τους.

Πώς να Ιδρύσετε μια Ανώνυμη Εταιρεία

Αν θέλετε να κάνετε έναρξη μιας ΑΕ, τότε θα πρέπει αρχικά να γνωρίζετε ορισμένα βασικά πράγματα, όπως το γεγονός πως προϋπόθεση αποτελούν τα εξής:

 •     Η κατάρτιση του καταστατικού
 •     Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου
 •     Η έγκριση του καταστατικού
 •     Η χορήγηση άδειας σύστασης ΑΕ
 •     Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

 •     Έλεγχος αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 •     Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 •     Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης
 •     Πρότυπο καταστατικό εταιρείας
 •     Έναρξη εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ
 •     Εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία σύστασης επιχείρησης στην Ελλάδα έχει επιταχυνθεί, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο γρήγορα και εύκολα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν ιδρύσετε μια Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς η διαδικασία πρέπει να γίνει με ασφάλεια και προσοχή.

Για τον λόγο αυτό, μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν έμπειρο συνεργάτη όπως τη KRS, με πολλά χρόνια εμπειρίας στην ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, ώστε να αναλάβουμε την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας σας από το 0, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: