Τι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών & Τι να Γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΤι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών & Τι να Γνωρίζετε

Τι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών & Τι να Γνωρίζετε

Στα είδη αδειών που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα, ο εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει κανονικά τις αποδοχές που θα του κατέβαλε σε περίπτωση που παρείχε εργασία κατά τις ημέρες απουσίας του.

Ωστόσο, στον κανόνα αυτό υπάρχει και η εξής εξαίρεση: η άδεια άνευ αποδοχών.

Για να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται, στο σημερινό άρθρο θα δούμε τι είναι η άδεια άνευ αποδοχών και 6 ιδιαιτερότητες της άδειας άνευ αποδοχών που αξίζει να γνωρίζετε.

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό.

Τι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών;

Μέχρι πρότινος, την άδεια άνευ αποδοχών συμφωνούσαν ατύπως εργαζόμενος και εργοδότης, χωρίς να υφίσταται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η διευρυμένη, όμως, εφαρμογή της στην πράξη και η ανάγκη προστασίας όσων εργαζομένων έκαναν χρήση της οδήγησε στη θεσμοθέτησή της με το ν. 4808/2021.

Σύμφωνα με το άρ. 62 του ν. 4808/2021, χρήση της άδειας άνευ αποδοχών μπορούν να κάνουν εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Κύριο χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί σε σε σχέση με άλλα είδη αδειών (π.χ. ετήσια άδεια αναψυχής, άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας) είναι το εξής: 

Κατά την άδεια άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία, αλλά χωρίς να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές και σίγουρα χωρίς να λαμβάνει κάποιας μορφής επίδομα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το επίδομα άδειας.

Δηλαδή, από τον τελικό μισθό του εργαζομένου αφαιρείται το ποσοστό αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών.

 

Για να καλύψουμε, όμως, πλήρως το θέμα της άδειας άνευ αποδοχών, αξίζει να δούμε ορισμένες από τις ιδιαιτερότητες της άδειας αυτής μία-προς-μία.

6 Πράγματα να Γνωρίζετε για την Άδεια Άνευ Αποδοχών

Αν και η θεματική της άδειας άνευ αποδοχών δεν είναι δύσκολη προς κατανόηση, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής παρακάτω:

#1: Τρόπος χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών

Για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών απαιτείται συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Την πρωτοβουλία για τη συμφωνία αυτή παίρνει μόνο ο εργαζόμενος με αίτησή του στον εργοδότη. Αντιθέτως, ο εργοδότης δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς την παροχή άδειας άνευ αποδοχών.

#2: Διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών

Μάλιστα, στη συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών δεν μπορεί να ορίζεται άνω του ενός έτους.

Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί μόνο με νέα συμφωνία άδειας άνευ αποδοχών.

#3: Αναστολή σύμβασης εργασίας κατά την άδεια άνευ αποδοχών

Καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών, η σύμβαση εργασίας του υπαλλήλου αναστέλλεται. Δηλαδή, παύουν οι υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε μέρους (εργοδότη και εργαζομένου αντίστοιχα) που απορρέουν από αυτή.

Η αναστολή, βέβαια, σημαίνει ότι η σύμβαση εργασίας τίθεται πάλι σε εφαρμογή και με ίδιο περιεχόμενο, μόλις η άδεια άνευ αποδοχών λήξει.

#4: Άδεια άνευ αποδοχών και ασφαλιστικές εισφορές

Λόγω της αναστολής της σύμβασης εργασίας, παύει και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ο εργαζόμενος δε θεωρείται ότι απασχολείται στον εργοδότη και, επομένως, ο εργοδότης δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει εκ μέρους του τις ασφαλιστικές εισφορές που θα όφειλε κανονικά.

#5: Δήλωση άδειας άνευ αποδοχών

 Όπως και στις άλλες μορφές άδειας, έτσι και στην εδώ περίπτωση, η συμφωνία για την άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να δηλωθεί στις πλατφόρμες των διοικητικών υπηρεσιών, τις οποίες αφορά.

Μόνη υπόχρεη για τη δήλωση της άδειας άνευ αποδοχών είναι η κάθε εταιρεία που απασχολεί τον εργαζόμενο, ο οποίος κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Η δήλωση πραγματοποιείται με γνωστοποίηση της συμφωνίας άδειας άνευ αποδοχών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και, έπειτα με γνωστοποίηση της άδειας στον e-ΕΦΚΑ.

#6: Άδεια άνευ αποδοχών και λοιπές μορφές άδειας

Τέλος, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών δεν επηρεάζει την υποχρέωση χορήγησης λοιπών μορφών νόμιμων αδειών από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

Ειδικά ως προς τη χορήγηση ετήσιας άδειας αναψυχής, το διάστημα άδειας άνευ αποδοχών λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ημερών κανονικής άδειας των εργαζομένων.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, και με το τελευταίο χαρακτηριστικό της άδειας άνευ αποδοχών, ας βάλουμε την κατακλείδα μας.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε τι είναι η άδεια άνευ αποδοχών και τις κύριες ιδιαιτερότητές της που αξίζει να γνωρίζει κάθε εργοδότης ή εργαζόμενος.

Αν και η άδεια άνευ αποδοχών δεν φέρει οικονομικές επιβαρύνσεις για τον εργοδότη (π.χ. αποδοχές ή επιδόματα), ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να δίνει προσοχή στους όρους που συμφωνούνται με την άδεια άνευ αποδοχών, στην οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού μετά τη χορήγηση της άδειας αυτής και στην ορθή δήλωσή της στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για αυτό, στην KRS σας υποστηρίζουμε στη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την παροχή αδειών, τη μισθοδοσία, τις δηλώσεις προς τους δημόσιους φορείς και οτιδήποτε άλλο τυχόν αφορά την κατάσταση του υπαλληλικού σας προσωπικού.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας παρέχουμε την εξυπηρέτηση εκείνη που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: