Οδηγός: Ψηφιακό ωράριο και Ψηφιακή κάρτα εργασίας (Ενημέρωση 2023) - KRS
ΆρθραΟδηγός: Ψηφιακό ωράριο και Ψηφιακή κάρτα εργασίας (Ενημέρωση 2023)

Οδηγός: Ψηφιακό ωράριο και Ψηφιακή κάρτα εργασίας (Ενημέρωση 2023)


Ψηφιακό Ωράριο Εργασίας – Ποιες αλλαγές φέρνει

Το άρθρο 74 του νόμου 4808/2021 εισήγαγε σημαντικές αλλαγές σχετικά με την δήλωση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων. Πλέον, η καταγραφή του ωραρίου εργασίας γίνεται σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η αλλαγή ήρθε να αντικαταστήσει την έως τότε δήλωση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, η οποία γινόταν σε μορφή κειμένου ή επισυναπτόμενων αρχείων, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η καταγραφή του ωραρίου εργασίας μέσω ψηφιακής μορφής αφορά όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες.

Απογραφική διαδικασία του ψηφιακού ωραρίου εργασίας

Η απογραφική διαδικασία του ψηφιακού ωραρίου εργαζομένου, από τις επιχειρήσεις/εργοδότες, ξεκίνησε την 1 Νοεμβρίου του 2022 και ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κάθε εργοδότης, όφειλε να δηλώσει για κάθε εργαζόμενο τα εξής:

 • Στοιχεία Απασχολούμενου: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
 • Ημερομηνία Αναφοράς της ένταξης στο ψηφιακό ωράριο
 • Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Ναι)
 • Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης [αφορά τον εβδομαδιαίο χρόνο πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40 ώρες ή 37 ώρες εβδομαδιαίως, συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης].
 • Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη) [Αφορά το σύστημα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης στην επιχείρηση/εργοδότη (5-ημερο ή εξαήμερο) συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης].
 • Κάρτα Εργασίας (Όχι) (ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται [Ναι] μόνο σε επιχειρήσεις ενταγμένες στην Κάρτα Εργασίας)
 • Ευέλικτη Προσέλευση (Λεπτά, όριο 0′) [Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας].
 • Διάλειμμα (Λεπτά) πχ ενδεικτικά 15′ ή πχ 30′
 • Εντός Ωραρίου (Ναι / Όχι),

Επιπλέον ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να δηλώνει, σε ψηφιακή μορφή, το ωράριο απασχόλησης. Συγκεκριμένα ο εργοδότης καλείται να δηλώνει ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο ως εξής:

 1. Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης ή
 2. Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης
 • Σταθερό Εβδομαδιαίο, είναι το ωράριο απασχόλησης το οποίο δεν μεταβάλλεται.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9πμ έως τις 5μμ (δηλαδή 8 ώρες ανά σταθερές ημέρες της εβδομάδας) έχει σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης.

 • Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης, είναι το ωράριο το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται κάθε εβδομάδα πενθήμερο, 8ωρο και δεν είναι σταθερές οι ημέρες απασχόλησης (τη μία εβδομάδα μπορεί να απασχολείται Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ την επόμενη από Τρίτη έως Σάββατο) έχει μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα ωράριο απασχόλησης

Όσον αφορά την Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας υποστηρίζονται οι 4 παρακάτω επιλογές:

 1. Εργασία (δηλώνεται υποχρεωτικά η ώρα έναρξης και λήξης απασχόλησης)
 2. Τηλεργασία (δηλώνεται υποχρεωτικά η ώρα έναρξης και λήξης απασχόλησης)

iii.    Ανάπαυση/Ρεπό

 1. Μη εργασία (αφορά περίπτωση μη καθημερινής απασχόλησης)

Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Για όσους εργαζόμενους απασχολούνται με Σταθερό Εβδομαδιαίο, ή Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης, οι σχετικές με το Ψηφιακό Ωράριο, δηλώσεις οργάνωσης χρόνου εργασίας, πρέπει να υποβάλλονται πριν την ανάληψη υπηρεσίας, ως εξής:

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν 4808/2021, εισήχθη το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η Ψηφιακή Κάρτα αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, όλων των μισθωτών. Η Ψηφιακή Κάρτα θα επιτρέπει στην καταγραφή να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια.

Ποιους αφορά η Ψηφιακή Κάρτα;

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, θα αφορά ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις/ εργοδότες οι οποίες από την έναρξη της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, θα έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους. Σημειώνεται πως το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας, πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Η πρώτη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου του 2022. Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν υποχρεωτικά όσα Super Market απασχολούσαν πάνω από 250 εργαζομένους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της χώρας.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή του μηχανισμού της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Ειδικότερα:

H β΄ φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά καταρχάς τις ασφαλιστ ικές εταιρείες και τις εταιρείες security. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στη βιομηχανία και τις ΔΕΚΟ.

Περαιτέρω θα προστίθενται σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις οποίες έχει ήδη μιλήσει η κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη τονιστεί επανειλημμένα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες λειτουργίας του  κάθε κλάδου και υπάρξουν οι επιχειρησιακές εκείνες πρόνοιες που απαιτούνται κάθε φορά για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενημέρωσης (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων), σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και επαγγελμα τικούς φορείς της αγοράς εργασίας, για την καλύτερη και ευχερέστερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Χρήση της Ψηφιακής Κάρτα Εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα καθιερωθεί ως το βασικό όργανο μέτρησης και ελέγχου του ωραρίου. Συγκεκριμένα, όλοι οι εργοδότες/επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και να λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης εργασίας όλων των εργαζομένων τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης εργασίας θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα πραγματοποιείται η μέτρηση και η καταγραφή κάθε μεταβολής του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, όπως:

 • H ώρα έναρξης εργασίας
 • H ώρα λήξης εργασίας
 • Το διάλειμμα
 • Η υπέρβαση νόμιμου ωραρίου
 • Κάθε μορφής άδεια

Στη συνέχεια τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται από την εκάστοτε επιχείρηση. Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα δίνει επίσης τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης προσυμπλήρωσης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, βάσει των εισαχθέντων στοιχεία, με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εκπρόθεσμα

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εργοδότης δεν έχει κάνει υποβολή του υποχρεωτικού έντυπου, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», θα έχει τη δυνατότητα να το υποβάλει εκπροθέσμως.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη, να προχωρήσει σε διόρθωση στοιχείων εντύπου που έχει ήδη υποβάλει, ηλεκτρονικά, μέσω τροποποιητικής υποβολής.

Πρόστιμα

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, θα επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Με την Απόφαση 80016/31-8-2022 κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις και καθορίστηκε το ύψος προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παρατίθενται οι εξής Πίνακες:

Πρόστιμα που σχετίζονται με ωράριο και άδειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
 ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
  2Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας*
  3Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
  4Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
5Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
  6Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
7Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
  8Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
9Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
  10Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας εργαζόμενου που απασχολείται με διακεκομμένο ωράριο
11Μη χορήγηση διαλείμματος

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
14Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
15Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης400€
  2Μη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών  750€
3Μη χορήγηση άδειας λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους550€
4Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου550€
5Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας750€
6Μη χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας400€
  7Μη εξέταση ή μη διεκπεραίωση εντός των τασσόμενων προθεσμιών αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας  750€
  8Μη τεκμηρίωση απόρριψης αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας  750€
9Μη χορήγηση άδειας προγεννητικών εξετάσεων750€
  10Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της έγγραφης συμφωνίας για λήψη άδειας άνευ αποδοχών  400€
11Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της γονικής άδειας750€
13Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις600€
14Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος750€
15Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς400€
16Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS750€
17Μη χορήγηση άδειας γάμου550€
18Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων700€
  19Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο  600€
  20Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική  600€
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
21Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας800€
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ 28 Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1.000€   29 Πραγματοποίηση υπερωριών πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης   1.000€ 30 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1.000€ 31 Μη καταβολή αμοιβής υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας 1.000€ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ     ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ   32 Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης   2.000€         P:   7 / 10    
22Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας800€
  23Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών  800€
24Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων950€
25Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα800€
  26Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου  800€
27Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών800€

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

  33Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο  2.000€
34Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)4.000€
35Μη χορήγηση άδειας πατρότητας3.000€
  36Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ ή στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)  4.000€
37Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού3.000€
38Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών με αναπηρία3.000€
39Μη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας3.000€
40Μη χορήγηση γονικής άδειας3.000€
  41Απασχόληση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας κατά τις οποίες καταβάλλεται επιδότηση από τον Δ.ΥΠ.Α.  3.000€
  42Μη χορήγηση άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής  3.000€

Πρόστιμα που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
      1Παράβαση υποχρέωσης του εργοδότη να διαθέτει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, ή να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα που του διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανόμενου και του δανειζόμενου προσωπικού.      ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
2       Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο,         ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας
         

P:   8 / 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ 1 Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζομένου. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 10.500€   2 Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόμενου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης.   ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ   3.000€   3 Μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης.   ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ   3.000€     P:   9 / 10    
 
ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  εργοδότη,  το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 
      3Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.      ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΓΙΑ TΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σχετιζόμενων με το ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
    4Παράλειψη υποχρέωσης εργοδότη να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το σύνολο των εργαζομένων του, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται                            στην                επιχείρηση               με                                                         φυσική παρουσία συμπεριλαμβανόμενου και του δανειζόμενου προσωπικού.    ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
  5Μη υποβολή δήλωσης των χορηγούμενων αδειών απογραφικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6Μη υποβολή δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” απασχολούμενου.ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
  4Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση.ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  2.000€
    5Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά.  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ    4.000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
  6Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ  2.000€
    7Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ    2.000€
    8Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.    ΥΨΗΛΗ    600€

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: