Αποθέματα: Τι είναι και ποιοι τύποι υπάρχουν; - KRS
ΆρθραΑποθέματα: Τι είναι και ποιοι τύποι υπάρχουν;

Αποθέματα: Τι είναι και ποιοι τύποι υπάρχουν;

Η διαχείριση αποθεμάτων είναι μια κρίσιμη πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδίως για τις βιομηχανίες λιανικού εμπορίου, μεταποίησης και διανομής. Περιλαμβάνει την επίβλεψη και τον έλεγχο της παραγγελίας, της αποθήκευσης και της χρήσης των συστατικών που θα χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για την παραγωγή των ειδών που θα πουλήσει, καθώς και των ίδιων των εμπορευμάτων. Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων διασφαλίζει ότι μια εταιρεία διαθέτει τα σωστά προϊόντα στη σωστή ποσότητα προς πώληση τη σωστή στιγμή.

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 • Aποθέματα – Ορισμός και τύποι
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Aποθέματα - Ορισμός και τύποι

Τα αποθέματα αναφέρονται στα αγαθά και τα υλικά που κατέχει μια επιχείρηση με απώτερο σκοπό τη μεταπώληση, την παραγωγή ή τη χρησιμοποίηση. Μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις πρωταρχικούς τύπους:

#1 Πρώτες ύλες

Πρόκειται για τα βασικά υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής.

#2 Εργαλεία σε εξέλιξη (WIP)

Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

#3 Τελειωμένα προϊόντα

Πρόκειται για ολοκληρωμένα προϊόντα έτοιμα προς πώληση.

Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων, στον κλάδο επικρατούν διάφορες μέθοδοι. Η επιλογή της μεθόδου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας, ιδίως το κόστος πωληθέντων αγαθών (COGS), το μικτό κέρδος και το καθαρό εισόδημα. Ακολουθεί μια λεπτομερής ματιά σε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων:

 

#1 FIFO (First-In, First-Out).

Η FIFO βασίζεται στην παραδοχή ότι τα παλαιότερα είδη απογραφής πωλούνται πρώτα, ενώ τα νεότερα είδη παραμένουν στην απογραφή. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως επειδή συχνά αντικατοπτρίζει στενά την πραγματική ροή των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Ταιριάζει με τη φυσική ροή των αποθεμάτων για πολλές επιχειρήσεις.
 • Γενικά αποδεκτή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

Μειονεκτήματα:

 • Εάν το κόστος των αποθεμάτων αυξάνεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα COGS και υψηλότερους φόρους.
 • Ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική ροή εάν τα αποθέματα δεν πωλούνται με τη σειρά παραλαβής.

 

#2 Last-In, First-Out (LIFO)

Σε αντίθεση με τη μέθοδο FIFO, η μέθοδος LIFO υποθέτει ότι τα πιο πρόσφατα αποκτηθέντα στοιχεία πωλούνται πρώτα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι επωφελής σε ορισμένες φορολογικές καταστάσεις, ιδίως σε περιόδους πληθωρισμού.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους φόρους εισοδήματος εάν το κόστος αυξάνεται.
 • Μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την πραγματική ροή των αποθεμάτων για ορισμένες επιχειρήσεις.

 

Μειονεκτήματα:

 • Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λογιστική παρακολούθηση παρωχημένων αποθεμάτων.
 • Δεν γίνεται δεκτό από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

 

#3 Μέθοδος μέσου κόστους

Η μέθοδος του μέσου κόστους υπολογίζει ένα μέσο σταθμικό κόστος ανά μονάδα, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται στο ΚΟΣΤ και στο τελικό απόθεμα. Είναι μια μέση προσέγγιση που εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των τιμών.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Μειώνει τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας των τιμών.
 • Παρέχει μια ισορροπημένη εικόνα του κόστους αποθεμάτων.

 

Μειονεκτήματα:

 • Ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την πραγματική ροή των αγαθών.
 • Λιγότερη ευελιξία φορολογικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τη FIFO ή τη LIFO.
 • Επίδραση στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Διαφορές στα COGS, στο μικτό περιθώριο κέρδους, στο καθαρό εισόδημα και στην παρουσίαση του ισολογισμού μπορούν να προκύψουν από την επιλογή μεταξύ FIFO, LIFO και άλλων μεθόδων.

Συνοψίζοντας

Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένα πολύπλοκο αλλά ουσιαστικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η κατανόηση των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης αποθεμάτων και των επιπτώσεών τους μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την οικονομική υγεία και απόδοση μιας εταιρείας.

Ενώ η FIFO, η LIFO και η μέθοδος του μέσου κόστους έχουν το καθένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, η επιλογή εξαρτάται συχνά από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλαίσιο, τις πρακτικές του κλάδου και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Η ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στη διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς τους στόχους και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: