Εθελοντική απασχόληση: Ορισμός και Υποχρεώσεις Φορέων - KRS
ΆρθραΕθελοντική απασχόληση: Ορισμός και Υποχρεώσεις Φορέων

Εθελοντική απασχόληση: Ορισμός και Υποχρεώσεις Φορέων

Τι ισχύει σχετικά με την εθελοντική απασχόληση και ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορείς εθελοντικής απασχόλησης;

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι η Εθελοντική Απασχόληση;
  • Ποιοι είναι οι Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης;
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης;
  • Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης – Τι ισχύει;

Τι είναι η Εθελοντική Απασχόληση;

Η εθελοντική απασχόληση συνίσταται στην προσφορά εργασιακών υπηρεσιών ή εργασίας από άτομα που δρουν ως εθελοντές σε διάφορα έργα, προγράμματα ή δραστηριότητες φορέων που διαχειρίζονται την εθελοντική απασχόληση, χωρίς να λαμβάνουν χρηματική ή άλλη υλική ανταμοιβή. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται στους εθελοντές αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων ταξιδιού, διαμονής ή διατροφής που σχετίζονται άμεσα με την εθελοντική τους δραστηριότητα, όπως και οι παροχές εξοπλισμού ή διατροφής, ή ακόμα και δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής και διατροφής για τον ίδιο σκοπό, δεν θεωρούνται ανταλλάγματα για την εθελοντική εργασία.

Δεν χαρακτηρίζεται ως εθελοντική απασχόληση η εργασία που εκτελείται στα πλαίσια προγραμμάτων φορέων εθελοντικής εργασίας, όταν αυτή η απασχόληση είναι υποχρεωτική με βάση νομική ή δικαστική εντολή.

Η δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω της εθελοντικής απασχόλησης δεν υπόκειται σε καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης.

Η εθελοντική εργασία δεν αντιμετωπίζεται ως μορφή εξαρτημένης εργασίας και συνεπώς δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου, με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

Ποιοι είναι οι Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης;

Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης είναι οι κοινωφελείς φορείς, καθώς και οι κρατικοί φορείς, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, στα οποία παρέχεται η εθελοντική απασχόληση.

εθελοντική εργασία

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης;

Ο φορέας που παρέχει την εθελοντική απασχόληση οφείλει να προβαίνει, υπό τη δική του ευθύνη, στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την προάσπιση της ευημερίας των εθελοντών, καθώς και στην ακριβή εφαρμογή των σχετικών με την ασφάλεια και υγεία προβλέψεων της νομοθεσίας εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο φορέας πρέπει: α. Να δηλώνει τα στοιχεία των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr, ΕΨΠ), εκτός από τις περιπτώσεις αδήλωτης εθελοντικής εργασίας, β. Να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από τον εθελοντή λόγω αμέλειας κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 922 και 334 του Αστικού Κώδικα, εκτός αν ο εθελοντής πράττει με πλήρη αυτονομία και εκτός των οδηγιών του φορέα, γ. Να καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες έως το ύψος των 3.000 ευρώ ετησίως για τυχόν ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή που συνδέεται με την εθελοντική απασχόληση, υπό την προϋπόθεση απουσίας άλλου είδους ασφαλιστικής κάλυψης και για εθελοντές με τουλάχιστον δέκα (10) ώρες απασχόλησης μηνιαίως, δ. Να αναλαμβάνει πλήρως τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και επαναπατρισμού του εθελοντή για την απασχόλησή του στο εξωτερικό για περίοδο μέχρι εννέα (9) μήνες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Επιπλέον, δαπάνες όπως αυτές για διαμονή, μετακίνηση και διατροφή που συνδέονται με την εθελοντική απασχόληση, μπορούν να καλύπτονται από τον φορέα και να αφαιρούνται από τα ακαθάριστα φορολογικά έσοδα του φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 22Α, 22Β και 23 του ν. 4172/2013.

Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης – Τι ισχύει;

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, και ορκωτοί λογιστές ελεγκτές μπορούν να προσφέρουν τις ειδικευμένες υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή σε οργανισμούς που παρέχουν εθελοντικές εργασίες. 

Στο πλαίσιο αυτής της εθελοντικής δράσης: α) Δικηγόροι δεν χρειάζεται να εκδίδουν το τυπικό γραμμάτιο προείσπραξης για την αμοιβή τους όταν εκπροσωπούν τον οργανισμό στα δικαστήρια, β) Μηχανικοί δεν έχουν ούτε νόμιμη ούτε συμβατική αμοιβή για τις τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες που παρέχουν, και επιπλέον απαλλάσσονται από την καταβολή τυχόν σχετικών εισφορών προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και άλλων δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι ο μηχανικός θα έχει γνωστοποιήσει την αμισθί παροχή υπηρεσιών στο Τ.Ε.Ε., και ότι η οργάνωση στην οποία παρέχεται η υπηρεσία είναι ενεργά εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανισμών Κοινωνικού Προσανατολισμού (Ο.Κοι.Π.).

εθελοντική εργασία

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην εθελοντική απασχόληση και τον ορισμό της. Επίσης εξετάσαμε ποιοι είναι οι φορείς εθελοντικής απασχόλησης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Τέλος ανακαλύψαμε περισσότερα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: