Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ: Νομοθεσία και Παραδείγματα - KRS
ΆρθραΕπίλυση Διαφορών ΙΚΕ: Νομοθεσία και Παραδείγματα

Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ: Νομοθεσία και Παραδείγματα

Τι γνωρίζατε σχετικά με την Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στη νομοθεσία ενώ θα δούμε και ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα.

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ – Σχετικά με τη Νομοθεσία

Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ – Σχετικά με τη Νομοθεσία

Για τις κατηγορίες που καλύπτονται από το Β’ Μέρος του εν λόγω νόμου (4072/2012) και πρέπει να εξεταστούν από δικαστήριο, το μοναδικό αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, το οποίο εκδικάζει βάσει των κανόνων της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό, οι υποθέσεις αναφερόμενες στην πρώτη παράγραφο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαφορά προκύπτει από τη σχέση μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία. Οποιαδήποτε διαιτητική ρήτρα προστεθεί στο καταστατικό μετά από τροποποίηση, ισχύει μόνο εφόσον έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση.

Το καταστατικό επίσης μπορεί να προβλέπει ότι οι υποθέσεις της πρώτης παραγράφου και κάθε άλλη διαφορά που προκύπτει από την εταιρική σχέση μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τον ν. 3898/2010. Η συγκεκριμένη ρήτρα μπορεί να αναφέρεται σε μια οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης ή να ορίζει ένα πιστοποιημένο πρόσωπο ως διαμεσολαβητή. Μπορεί επίσης να ορίζει ότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν την προσφυγή στο δικαστήριο ή την έναρξη διαιτησίας.

Επίλυση Διαφορών ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

Προκειμένου να διευκολύνουμε την κατανόηση, ας δώσουμε κάποια παραδείγματα βασισμένα στις παραπάνω διατάξεις:

Παράδειγμα #1

Η εταιρεία “ΑλφαΒήτα Α.Ε.” έχει την έδρα της στην Αθήνα και αντιμετωπίζει μια διαφορά με έναν εταίρο σχετικά με τα κέρδη που προέκυψαν από μια συμφωνία. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το ειρηνοδικείο της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εξετάσει την υπόθεση, εκτός αν το καταστατικό της εταιρείας ορίζει διαιτησία ως τον τρόπο επίλυσης τέτοιων διαφορών.

Παράδειγμα #2

Οι εταίροι της εταιρείας “Δημιουργία Ε.Π.Ε.” συμφώνησαν να εισάγουν μια ρήτρα στο καταστατικό που ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσά τους θα πρέπει να επιλύεται μέσω διαιτησίας. Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψει μια διαφορά για την ερμηνεία του καταστατικού, αυτή θα πάει αυτόματα σε διαιτητή και όχι στο δικαστήριο.

Παράδειγμα #3

Η εταιρεία “Neo Solutions ΙΚΕ” έχει μια ρήτρα στο καταστατικό της που απαιτεί τη διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή σε δικαστήριο ή διαιτησία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς. Αν ένας εταίρος έχει αντιρρήσεις για τη διανομή των μερισμάτων, πρέπει πρώτα να αναζητήσει διαμεσολάβηση με έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, πριν απευθυνθεί στη δικαιοσύνη ή καταφύγει στη διαιτησία.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στην επίλυση διαφορών ΙΚΕ αλλά και σε παραδείγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: