Καταστατικό ΙΚΕ: Τι περιέχει και τι πρέπει να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΚαταστατικό ΙΚΕ: Τι περιέχει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Καταστατικό ΙΚΕ: Τι περιέχει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σχετικά με το καταστατικό ΙΚΕ και τι περιέχει. Τι
χρειάζεται να γνωρίζετε για την ιδρυτική πράξη μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας;

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι ένα καταστατικό;
  • Τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό ΙΚΕ;
  • Καταστατικό ΙΚΕ – Σχετικά με την ιδρυτική πράξη

Τι είναι ένα καταστατικό;

Το καταστατικό ορίζει τον σκοπό και το πλαίσιο που διέπει τα διοικητικά και διαχειριστικά καθήκοντα μιας εταιρείας. Χρησιμεύει ως εγχειρίδιο χρήσης για την εταιρεία, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκτελούνται τα καθήκοντα εντός του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας διορισμού των διευθυντών και του χειρισμού των οικονομικών αρχείων.

Το έγγραφο αυτό περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων και των διευθυντών και καθορίζει τους τύπους μετοχών που εκδίδει η εταιρεία και τυχόν περιορισμούς στη μεταβίβασή τους.

Στην ουσία, το καταστατικό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας, της λειτουργικής διακυβέρνησης και της εταιρικής δομής μιας εταιρείας.

Τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό ΙΚΕ;

(α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων·

(β) την εταιρική επωνυμία·

(γ) την έδρα της εταιρείας·

(δ) το σκοπό της εταιρείας·

(ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία·

(στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας·

(ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων·

(η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν·

(θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και

(ι) τη διάρκεια της εταιρείας

Ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο.

Καταστατικό ΙΚΕ – Σχετικά με την ιδρυτική πράξη

Μία ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να δημιουργηθεί από ένα ή πολλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ονομάζονται ιδρυτές.

Το έγγραφο που αφορά την ίδρυση της εταιρείας πρέπει να είναι γραπτό και να περιλαμβάνει το καταστατικό της. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποκτά τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου εφόσον αυτό απαιτηθεί από κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία ή όταν στην εταιρεία κατατίθενται περιουσιακά στοιχεία που για την παραχώρησή τους χρειάζεται αυτός ο τύπος διατύπωσης, ή ακόμη και όταν οι ιδρυτές επιλέξουν αυτή τη διαδικασία.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο καταστατικό ΙΚΕ, στο τι περιλαμβάνει ενώ αναφερθήκαμε και στην ιδρυτική πράξη. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με το τι είναι ένα καταστατικό.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: