Επωνυμία ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΕπωνυμία ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Επωνυμία ΙΚΕ: Τι ισχύει και τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Τι ισχύει σχετικά με την επωνυμία ΙΚΕ; Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το κατάλληλο όνομα για μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η ΙΚΕ ή αλλιώς η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;
 • ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την Επωνυμία;
 • Επωνυμία ΙΚΕ – Χρήσιμα παραδείγματα
 • Επωνυμία ΙΚΕ – Γιατί έχει σημασία;

Τι είναι η ΙΚΕ ή αλλιώς η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) διακρίνεται ως κεφαλαιουχική εταιρεία με αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η περιουσία της ΙΚΕ είναι ξεχωριστή από εκείνη των εταίρων, επομένως οι εταίροι δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η ΙΚΕ χαρακτηρίζεται επίσης ως εταιρεία εμπορικού τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η δραστηριότητα της είναι καθαρά εμπορική.

Η δημιουργία της ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η διαδικασία αυτή οδηγεί στην συγκρότηση των δύο κύριων οργάνων της: τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή.

Η συνέλευση των εταίρων αναλαμβάνει την έγκριση των αποφάσεων που αφορούν την εταιρεία και αποτελείται από τα μέλη της, δηλαδή τους εταίρους, είτε αυτοί είναι οι αρχικοί ιδρυτές είτε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μερίδια αργότερα.

Από την άλλη πλευρά, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της ΙΚΕ στις σχέσεις της με τρίτους. Σημειώνεται ότι ο διαχειριστής δεν χρειάζεται να είναι εταίρος της ΙΚΕ, αλλά μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο άτομο.

ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με την Επωνυμία;

Η επωνυμία μιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας μπορεί να δημιουργηθεί είτε βασιζόμενη στο όνομα ενός ή πολλών εταίρων, είτε στη φύση της επιχειρηματικής της δράσης, είτε μέσω άλλων φραστικών παραστάσεων. Μπορεί επίσης να παρουσιάζεται εν όλω ή εν μέρει σε λατινική γραφή.

Εντός της επωνυμίας της εν λόγω εταιρείας είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται η φράση «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή τα αρχικά «Ι.Κ.Ε.». Σε περιπτώσεις διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αυτό μεταφράζεται ως «Private Company» ή χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο «P.C.».

Όταν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η ονομασία της πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Για διεθνή πλαίσια, αυτό αποδίδεται ως «Single Member Private Company» ή με τη χρήση των αρχικών «Single Member P.C.».

Επωνυμία ΙΚΕ – Χρήσιμα παραδείγματα

Ας δούμε μερικά χρήσιμα παραδείγματα σχετικά με την επωνυμία ΙΚΕ, που θα σας βοηθήσουν να την κατανοήσετε περισσότερο.

Εάν ένας εταίρος ονομάζεται Νικόλαος Παπαδόπουλος και η εταιρεία του ασχολείται με το εμπόριο υλικών κατασκευών, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να είναι:

 • Νικόλαος Παπαδόπουλος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • Υλικά Κατασκευών Ι.Κ.Ε.
 • Building Materials P.C. (για διεθνείς συναλλαγές)

Αν μια εταιρεία ιδρύεται από δύο εταίρους, Βαρνάβα και τον Ουρούμη, και ασχολείται με την τεχνολογία πληροφορικής, η επωνυμία μπορεί να είναι:

 • Βαρνάβας – Ουρούμης Τεχνολογία Πληροφορικής Ι.Κ.Ε.
 • InfoTech Innovations Ι.Κ.Ε. (με το αντικείμενο σε λατινική γραφή)
 • InfoTech Innovations P.C. (για διεθνείς συναλλαγές)

Για μια μονοπρόσωπη εταιρεία του ίδιου Νικόλαου Παπαδόπουλου που ασχολείται με την ενδυματολογία, η επωνυμία θα ήταν:

 • Μονοπρόσωπη Νικόλαος Παπαδόπουλος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ενδυματολογίας
 • Νικόλαος Παπαδόπουλος S.M.P.C. (Single Member Private Company) Fashion (σε λατινική γραφή για διεθνή χρήση)

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν διάφορους τρόπους σύνθεσης της ονομασίας μιας ΙΚΕ ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και την προσαρμογή της επωνυμίας για χρήση σε διεθνές περιβάλλον.

Επωνυμία ΙΚΕ – Γιατί έχει σημασία;

Η σωστή επωνυμία μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) είναι κρίσιμη για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, είναι μία άμεση αντανάκλαση της ταυτότητας και της εμπορικής φύσης της εταιρείας, βοηθώντας τόσο τους πελάτες όσο και τους επενδυτές να κατανοούν τον κύριο σκοπό της δραστηριότητάς της.

Δεύτερον, συμβάλλει στη διαφάνεια και στην νομική σαφήνεια, καθώς περιλαμβάνει ενδείξεις όπως «Ι.Κ.Ε.» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», που υποδηλώνουν τη νομική μορφή και τη δομή της εταιρείας, αποτρέποντας έτσι πιθανές παρεξηγήσεις ή νομικές συγχύσεις.

Τρίτον, η σωστή επωνυμία ΙΚΕ διασφαλίζει την ευκολία στην επικοινωνία και την αναγνωρισιμότητα στις διεθνείς συναλλαγές, καθώς προσαρμόζεται στην αγγλική ορολογία όπου απαιτείται. Επιπλέον, αποφεύγονται οι νομικές συνέπειες από την παράβαση των κανόνων ονοματολογίας, ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνεται η μοναδικότητα της εταιρείας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Συνεπώς, η επιλογή της κατάλληλης επωνυμίας για μια ΙΚΕ είναι ένα βήμα που έχει απτές επιπτώσεις στην εταιρική της εικόνα, στη νομική της θέση και στην εμπορική της επιτυχία.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο τι είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία αλλά και στην Επωνυμία ΙΚΕ και τη σημασία της. Επίσης δώσαμε και ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: