Έδρα ΙΚΕ: Όσα χρειάζεται να προσέξετε - KRS
ΆρθραΈδρα ΙΚΕ: Όσα χρειάζεται να προσέξετε

Έδρα ΙΚΕ: Όσα χρειάζεται να προσέξετε

Τι ισχύει σχετικά με την έδρα ΙΚΕ και τι ορίζει η σχετική νομοθεσία;

Σε αυτό το άρθρο θα δώσουμε παραδείγματα και θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

  • ΙΚΕ – Ορισμός
  • Έδρα ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με τη Νομοθεσία;
  • Έδρα ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

ΙΚΕ – Ορισμός

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) διακρίνεται ως κεφαλαιουχική εταιρεία με αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η περιουσία της ΙΚΕ είναι ξεχωριστή από εκείνη των εταίρων, επομένως οι εταίροι δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η ΙΚΕ χαρακτηρίζεται επίσης ως εταιρεία εμπορικού τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η δραστηριότητα της είναι καθαρά εμπορική.

Έδρα ΙΚΕ – Τι ισχύει σχετικά με τη Νομοθεσία;

Ας δούμε περισσότερα σχετικά με την Έδρα ΙΚΕ, και τι ισχύει σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η έδρα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) καθορίζεται από το καταστατικό και βρίσκεται στο δήμο που έχει οριστεί εκεί.

Η εταιρεία μπορεί να μετεγκατασταθεί φυσικά σε άλλη χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να διαλυθεί, εφόσον η χώρα προορισμού επιτρέπει τη μεταφορά και διατηρεί τη νομική προσωπικότητα της εταιρείας.

Απαιτείται από τον διαχειριστή να ετοιμάσει έκθεση που θα εξηγεί τις επιπτώσεις της μετεγκατάστασης για εταίρους, δανειστές και εργαζόμενους.

Η συγκεκριμένη έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις σχετικά με την μεταφορά της έδρας πρέπει να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. και να γίνουν προσβάσιμες σε εταίρους, δανειστές και εργαζομένους. Η απόφαση για τη μετεγκατάσταση δεν μπορεί να παρθεί πριν από την πάροδο δύο μηνών από την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Η απόφαση για μεταφορά απαιτεί την ομόφωνη συμφωνία των εταίρων.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την αίτηση μεταφοράς για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

Επίσης αξίζει αν σημειωθεί, πως δεν υφίσταται υποχρέωση για την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία να διατηρεί την πραγματική της έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Είναι δυνατό για την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία να συστήσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας διακρατικής δραστηριότητας εντός της επικράτειας της Ελλάδας ή σε τρίτες χώρες.

Τέλος, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, η ισχύς των κανονισμών ή των συμβάσεων παρατείνεται για ένα διάστημα δώδεκα (12) ετών.

Έδρα ΙΚΕ – Χρήσιμα Παραδείγματα

Αφού αναφερθήκαμε στην Έδρα ΙΚΕ και στη σχετική νομοθεσία, ας δώσουμε μερικά χρήσιμα παραδείγματα:


Παράδειγμα #1

Ας υποθέσουμε ότι μια ΙΚΕ με την επωνυμία “Ανανεώσιμες Πηγές Α.Ε.” έχει καθορίσει την καταστατική της έδρα στον Δήμο Αθηναίων. Εάν η εταιρεία αποφασίσει να μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο, ο διαχειριστής θα πρέπει να καταρτίσει μια έκθεση που θα εξετάζει τις συνέπειες αυτής της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους, και θα πρέπει να περιμένει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. προτού πάρει ομόφωνη απόφαση για τη μεταφορά.

 

Παράδειγμα #2

Μια άλλη ΙΚΕ, η “Tech Innovations ΙΚΕ”, που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα υποκατάστημα στο Βερολίνο για να διευρύνει την αγορά της. Αυτή η κίνηση δεν απαιτεί τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα, παρόλο που μπορεί να διατηρήσει τις διακρατικές της δραστηριότητες.

 

Παράδειγμα #3

Ας πούμε ότι η “Μεσογειακά Τρόφιμα ΙΚΕ” έχει σύμβαση με έναν προμηθευτή για δώδεκα (12) έτη. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, η παράταση της ισχύος της συμφωνίας θα συνεχιστεί αυτόματα για την ίδια περίοδο.


Κάθε ένα από αυτά τα παραδείγματα δείχνει πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία για την έδρα μιας ΙΚΕ και τις σχετικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την τροποποίηση της έδρας ή την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην Έδρα ΙΚΕ, στο τι ισχύει και δώσαμε χρήσιμα παραδείγματα για διάφορες περιπτώσεις.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: