Οργανόγραμμα Εταιρείας: Τι Είναι & Πώς να το Φτιάξετε - KRS
ΆρθραΟργανόγραμμα Εταιρείας: Τι Είναι & Πώς να το Φτιάξετε

Οργανόγραμμα Εταιρείας: Τι Είναι & Πώς να το Φτιάξετε

Η εποπτεία του status των εργαζομένων σας και των τομέων απασχόλησής τους αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη διοίκηση της επιχείρησής σας και έτσι, σημαντική είναι και η διαμόρφωση ενός οργανογράμματος.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα καλύψουμε:

  •      Τι είναι το οργανόγραμμα εταιρείας
  •      Γιατί είναι σημαντικό ένα οργανόγραμμα εταιρείας και
  •      3 βασικά είδη ενός οργανογράμματος

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.

Τι Είναι το Οργανόγραμμα Εταιρείας;

Οργανόγραμμα εταιρείας, αλλιώς organizational chart ή αλλιώς organizational breakdown structure (OBS), αποτελεί η γραφική απεικόνιση της οργάνωσης της. Η απεικόνιση αυτή περιλαμβάνει την ιεραρχική δομή της εταιρίας, τα τμήματα της, τα υποτμήματα ή ακόμη και τις ξεχωριστές ομάδες εργασιών.

Σε μία μεγάλη εταιρεία, οργανόγραμμα μπορούν να τηρούν και το κάθε τμήμα ή παραγωγική μονάδα ξεχωριστά.

Ένα οργανόγραμμα μπορεί να έχει τη μορφή πυραμίδας, ανεστραμμένου δέντρου, κυκλικό ή να είναι οποιουδήποτε άλλου τύπου αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Στη συνηθέστερη μορφή του, το οργανόγραμμα εκκινεί από κελιά με τον ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο ή τμήμα και στη συνέχεια διακλαδώνεται με απλές γραμμές σε επιπλέον κελιά, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά στα ιεραρχικά επίπεδα.

Παράλληλα, ένα οργανόγραμμα μπορεί να είναι

  •      Στατικό ή
  •      Δυναμικό

Στην πρώτη περίπτωση, θα αντικατοπτρίζει την οργάνωση της εταιρείας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή με σταθερή μορφή, ενώ στη δεύτερη θα ενσωματώνει επιπλέον μεταβολές παρελθοντικές, μελλοντικές ή και τα δύο με εξελικτική μορφή.

Ένα οργανόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί εξ αρχής ως κομμάτι του αρχικού σας business plan ή και μεταγενέστερα στο πλαίσιο σχεδιασμού του business development.

Εφόσον, λοιπόν, εξηγήσαμε συνοπτικά τι είναι το οργανόγραμμα εταιρείας, ας δούμε πιο συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι σημαντικό για εσάς.

Γιατί Είναι Σημαντικό Ένα Οργανόγραμμα Εταιρείας;

Σε πρώτο στάδιο, το οργανόγραμμα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλιώς human resources ή HR, και πόρων σας. 

Ειδικότερα, μέσω αυτού απεικονίζεται η θέση και το τμήμα απασχόλησης του κάθε εργαζομένου, με αποτέλεσμα να μπορεί να εντοπιστεί που υπάρχει κενό, πληρότητα ή υπερπληρότητα και πού είναι δυνατή η μετακίνηση ενός εργαζομένου από μία θέση σε μία άλλη. Έτσι, το οργανόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός πριν την οποιαδήποτε αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον, η ένταξη μισθολογικών και άλλων οικονομικών στοιχείων σε αυτό προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τον καταμερισμό και διαχείριση πόρων ανά θέση ή τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο έλεγχος των πόρων αυτών και οι οικονομικές προβλέψεις για το μετέπειτα διάστημα.

Το μεγαλύτερο, όμως, πλεονέκτημα ενός οργανογράμματος είναι ότι μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση του οργανογράμματος στο business plan που παρουσιάζετε – είτε πριν τη σύσταση της εταιρείας σας είτε κατά την εκτέλεση σχεδίου επιχειρησιακής ανάπτυξης – δίνει στους πιθανούς επενδυτές μία ξεκάθαρη εικόνα της δομής που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας. 

Έτσι, οι τελευταίοι λαμβάνουν παραπάνω στοιχεία βάσει των οποίων μπορούν να εξετάσουν τη βιωσιμότητα της δομής αυτής και να αποκτήσουν επιπλέον κίνητρο για την πραγματοποίηση επένδυσης στην εταιρία.

Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόησή μας, αξίζει στο σημείο αυτό να πάρουμε μία ιδέα για τις βασικές μορφές ενός οργανογράμματος, μαζί με εικόνες παραδειγμάτων.

Τα 3 Είδη Ενός Οργανογράμματος

Οι μορφές, λοιπόν, που θα δούμε αφορούν κυρίως το στατικό οργανόγραμμα και είναι οι εξής.

Είδος #1: Κατακόρυφο οργανόγραμμα

Το κατακόρυφο οργανόγραμμα συνήθως παίρνει τη μορφή ιεραρχικής πυραμίδας, ξεκινώντας από πάνω, με τα κελιά των ανώτερων στελεχών ή διευθύνσεων, και κατευθυνόμενο προς τα κάτω, στα κελιά των κατώτερων ιεραρχικά. 

Εδώ, η ανάπτυξη των κελιών μπορεί να γίνεται τόσο σε κάθετο άξονα όσο και σε οριζόντιο με τη χρήση απλών συνδετικών γραμμών.

Είδος #2: Οριζόντιο οργανόγραμμα

Ακολουθώντας και αυτό ιεραρχική διαβάθμιση, το οριζόντιο οργανόγραμμα κινείται – όπως είναι προφανές – σε οριζόντιο άξονα, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας από τα κελιά των ανώτερων ιεραρχικά βαθμίδων και κατευθυνόμενο προς αυτά με τις κατώτερες, πάλι μέσω γραμμών.

Στο είδος αυτό, βέβαια, η κάθε διακλάδωση ή κελί μπορεί να χρησιμοποιείται απλώς για να καταδείξει διαφορετικό τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως ότι ο τομέας αυτός συνδέεται ή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο  ιεραρχικά με κάποιον άλλον.

Τέλος, ερχόμαστε στο οργανόγραμμα τύπου μήτρας ή αλλιώς matrix organizational chart. Ακολουθεί και αυτό μία κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω με τη μορφή συνδεδεμένων κελιών, όμως η διαβάθμιση που ακολουθεί είναι περισσότερο λειτουργική παρά ιεραρχική.

Το είδος αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για την απεικόνιση διαφόρων επιπέδων συνεργασίας και cross-functional ομάδων, για αυτό και οι διακλαδώσεις που δημιουργούνται καθέτως ή οριζοντίων ανταποκρίνονται στον πραγματικό διαχωρισμό των τομέων, projects ή πελατών της εταιρείας.

Με Λίγα Λόγια

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι η διαμόρφωση ενός οργανογράμματος μπορεί να σας βοηθήσει να “τακτοποιήσετε” τον όγκο πληροφοριών της εταιρίας σας συνολικά ή ενός τμήματός της.

Εάν, λοιπόν, ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της εταιρείας σας με διάφορους τρόπους, επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: