6 Tips για να Σχεδιάσετε την Προαγωγή των Υπαλλήλων Σας - KRS
Άρθρα6 Tips για να Σχεδιάσετε την Προαγωγή των Υπαλλήλων Σας

6 Tips για να Σχεδιάσετε την Προαγωγή των Υπαλλήλων Σας

Η προαγωγή υπαλλήλων δε φέρει πλεονεκτήματα μόνο για τους εργαζομένους που προάγονται, αλλά και για την επιχείρηση-εργοδότη που τους προάγει.

Για να μπορέσει, όμως, η επιχείρηση να επωφεληθεί εξίσου, θα πρέπει να γνωρίζει σε τι συνίσταται η προαγωγή υπαλλήλων και πώς να εκτελέσει ορθά τη διαδικασία προαγωγών.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον βασικό ορισμό.

Τι Είναι η Προαγωγή Υπαλλήλων;

Η προαγωγή υπαλλήλων είναι η επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων εντός της ίδιας επιχείρησης.

Ενέργειες, όπως 

  • Η μισθολογική αύξηση,
  • Η ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων,
  • Η μετακίνηση σε διευθυντικό ρόλο και
  • Η αλλαγή επαγγελματικού τίτλου,

Σηματοδοτούν την προαγωγή ενός υπαλλήλου και την αναγνώριση της συνεισφοράς του εκ μέρους του εργοδότη.

Αναλόγως ποιες από τις παραπάνω ενέργειες συνοδεύουν την προαγωγή, η προαγωγή υπαλλήλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως οριζόντια, κάθετη ή “στεγνή” προαγωγή.

Ποια Είναι τα 3 Είδη Προαγωγής Υπαλλήλων;

Ας δούμε αναλυτικότερα τι σημαίνει το κάθε είδος προαγωγής υπαλλήλων.

Οριζόντια προαγωγή (horizontal promotion): Είναι η προαγωγή όπου αναβαθμίζεται ο επαγγελματικός τίτλος και ο μισθός του υπαλλήλου, χωρίς όμως να μεταβάλλονται ή να αυξάνονται οι αρμοδιότητές του.

Κάθετη προαγωγή (vertical promotion): Είναι η προαγωγή που περιλαμβάνει όχι μόνο την αναβάθμιση του επαγγελματικού τίτλου και μισθού του εργαζομένου, αλλά και την ουσιαστική μετάθεσή του σε ανώτερη θέση και αλλαγή των αρμοδιοτήτων του.

“Στεγνή” προαγωγή (dry promotion): Είναι η προαγωγή όπου ναι μεν ανατίθενται αρμοδιότητες ανώτερης θέσης στον υπάλληλο, αλλά χωρίς να παρέχονται λοιπά προνόμια, αύξηση μισθού ή αλλαγή στον τίτλο και τη θέση μέσα στην εταιρεία.

Αν και η αποτελεσματικότητα του τελευταίου είδους προαγωγής υπαλλήλων αμφισβητείται, τα λοιπά είδη προαγωγής είναι με βεβαιότητα ικανά να φέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση που προβαίνει στις προαγωγές.

Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα Προαγωγής Υπαλλήλων;

Αν και τα πλεονεκτήματα από την προαγωγή υπαλλήλων έχουν να κάνουν και με τον τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, ορισμένα από αυτά ισχύουν σχεδόν σε κάθε περίπτωση.

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο: Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η προαγωγή ενός υπαλλήλου σηματοδοτεί άμεσα την αναγνώριση της συνεισφοράς του από τον εργοδότη. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει το αίσθημα επιβράβευσης του υπαλλήλου που προάγεται, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής του στον εργασιακό χώρο.

Παροχή κινήτρων για υψηλότερη απόδοση: Η παραπάνω αναγνώριση σε συνδυασμό με την προοπτική χορήγησης προνομίων (π.χ. ανάληψης διευθυντικών καθηκόντων ή μισθολογικής αύξησης) εμφανίζονται ως “απτοί” στόχοι για τον εργαζόμενο στο πλαίσιο της επαγγελματικής του πορείας στην επιχείρηση. Έτσι, ο εργαζόμενος κινητοποιείται, ώστε να αυξήσει την απόδοσή του και να επιτύχει τους επιμέρους στόχους που τίθενται.

Πλεονεκτήματα προαγωγής υπαλλήλων

Ελαχιστοποίηση ποσοστών εναλλαγής προσωπικού: Παράλληλα, η προσδοκία προαγωγής παρέχει κίνητρα στους υπαλλήλους να παραμείνουν στην ίδια επιχείρηση, ώστε να αποκτήσουν τα υποσχόμενα προνόμια. Υπό άλλες συνθήκες, η απουσία της επαγγελματικής ανέλιξης στον ίδιο εργοδότη μπορεί να τους ωθήσει στην εύρεση νέας εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση των επιθυμητών συνθηκών και μισθού.

Μείωση εξόδων προσλήψεων: Τέλος, η προαγωγή υπαλλήλων εμφανίζεται και οικονομικά συμφέρουσα για μία επιχείρηση. Η ανέλιξη ενός προϋπάρχοντος εργαζομένου βοηθά την επιχείρηση να εξοικονομήσει έξοδα που ειδάλλως θα διέθετε για την πρόσληψη και εκπαίδευση ενός νέου.

Το ίδιο προκύπτει και από την μείωση των ποσοστών εναλλαγής προσωπικού, την οποία τυχόν συνεπάγεται η υιοθέτηση πολιτικής προαγωγών.

Έχοντας, λοιπόν, διαπιστώσει γιατί η προαγωγή υπαλλήλων είναι σημαντική για μία επιχείρηση, ας προχωρήσουμε σε 6 σημεία που αξίζει να προσέξετε στο σχεδιασμό προαγωγής των υπαλλήλων σας.

6 Tips για να Σχεδιάσετε την Προαγωγή των Υπαλλήλων Σας

Προκειμένου να σχεδιάσετε αποτελεσματικά την προαγωγή των υπαλλήλων σας, παρακάτω παραθέτουμε τα εξής 6 tips:

Tip #1: Θέστε κριτήρια καταλληλότητας για προαγωγή υπαλλήλων

Εξαρχής θα πρέπει να έχετε αναλογιστεί τα κριτήρια βάσει των οποίων ένας υπάλληλος μπορεί να προαχθεί.

Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι, για παράδειγμα,

  • Η απόδοση,
  • Ο χρόνος προϋπηρεσίας στην εταιρεία,
  • Η δυνατότητα εξέλιξης,
  • Ο χρόνος που έχει περάσει από την προηγούμενη προαγωγή ή
  • Η επιτυχία στην κτήση πιστοποιητικών και προγράμματα εξειδίκευσης.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να λάβετε υπόψη και άλλους παράγοντες που προέκυψαν κατά την πορεία και αποδεικνύουν την συνεισφορά του εργαζομένου.

Tip #2: Προετοιμαστείτε λογιστικά για την προαγωγή υπαλλήλων

Ένα ακόμη προκαταρκτικό απαραίτητο στάδιο αποτελεί η λογιστική “προετοιμασία” της επιχείρησής σας για την προαγωγή των υπαλλήλων.

Αρκετές φορές, η προαγωγή υπαλλήλων συνεπάγεται αύξηση στη μισθοδοσία υπαλλήλων και ενδεχομένως λοιπά έξοδα εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μετεγκατάστασης, αναβάθμισης εργασιακού χώρου, κλπ.

Επομένως, μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει διαμορφώσει έτσι την στρατηγική μισθολογικού κόστους της και τον διαθέσιμο budget της, ώστε να μπορέσει να συντηρήσει τις δαπάνες αυτές επί μακρό χρονικό διάστημα.

Για υπηρεσίες σχεδιασμού στρατηγικής μισθολογικού κόστους και μισθοδοσίας, εμπιστευτείτε την KRS!

Γνωρίστε τις υπηρεσίες σχεδιασμού στρατηγικής μισθολογικού κόστους της KRS εδώ.

Tip #3: Πραγματοποιήστε τακτικές αξιολογήσεις προσωπικού

Συγχρόνως, είναι λογικό μια επιχείρηση να έχει ήδη εκτιμήσει κατά πόσο η παρούσα επαγγελματική κατάσταση και απόδοση των εργαζομένων μπορούν να τους οδηγήσουν σε προαγωγή, πριν την πραγματοποιήσει.

Κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται μόνο μέσω τακτικών αξιολογήσεων προσωπικού.

Σε αυτές, ο εργοδότης ή προϊστάμενος μπορεί να εκτιμήσει την εξέλιξη του υπαλλήλου και την παραγωγή των αποτελεσμάτων της εργασίας τους, αλλά και να συζητήσει μαζί του κατά πόσο είναι πρόθυμος να αναλάβει νέα ή διαφορετικά καθήκοντα.

Tip #4: Επιλέξτε τα αρμόδια άτομα για τη χορήγηση προαγωγών υπαλλήλων

Παράλληλα με την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για προαγωγή είναι σημαντική και η επιλογή των κατάλληλων υπευθύνων που θα λάβουν την απόφαση προαγωγής.

Ειδικά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι δύσκολο ο γενικός εργοδότης να παρακολουθεί την εξέλιξη και απόδοση του κάθε υπαλλήλου, για να αποφασίσει την προαγωγή του.

Εδώ, αποτελεσματικότερη φαίνεται η ανάθεση της απόφασης προαγωγής στον διευθυντή του τμήματος όπου υπάγεται ο υπάλληλος ή στο ειδικό τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που θα αναλαμβάνει την επίβλεψη της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού στο σύνολο.

Tip #5: Κοινοποιήστε στους υπαλλήλους τη διαδικασία προαγωγών

Τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολήσει και η κοινοποίηση της διαδικασίας προαγωγών στο σύνολο του προσωπικού.

Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πώς εκκινεί η διαδικασία προαγωγών, εάν δηλαδή πραγματοποιείται μονομερώς με επιλογή του εργοδότη ή προϊσταμένου ή ανοίγουν εσωτερικά θέσεις για τις οποίες οφείλει να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται για το εάν χρειάζεται να συμπληρώσει αίτηση, να επανυποβάλει βιογραφικό ή να περάσει από εσωτερική συνέντευξη.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να προλάβουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ενδεχόμενη προαγωγή και στην επιχείρηση να επιλέξει καταλληλότερα μέσα σε μία ευρύτερη γκάμα υποψηφίων.

Tip #6: Ανακοινώστε την προαγωγή υπαλλήλων στο λοιπό προσωπικό

Τέλος, την κάθε προαγωγή υπαλλήλων θα πρέπει να ακολουθεί η ανακοίνωσή της και στο λοιπό προσωπικό.

Είναι απαραίτητο το κάθε μέλος της επιχείρησης να ενημερώνεται για τη θέση των άλλων μελών της μετά την προαγωγή, προκειμένου να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση που χρειαστεί.

Εξυπακούεται ότι κατά προτεραιότητα θα πρέπει να ενημερωθεί η ομάδα στην οποία ανήκει ο υπάλληλος που έλαβε προαγωγή, για να γίνει αναθεώρηση των εργασιών και νέος καταμερισμός τους.

Η ανακοίνωση για την προαγωγή υπαλλήλων μπορεί να γίνει μέσω

κ.ά.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, και με την τελευταία συμβουλή όσον αφορά το σχεδιασμό προαγωγής των υπαλλήλων σας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία σύνοψη των όσων είπαμε.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε τι είναι η προαγωγή υπαλλήλων, ποια τα είδη της, τα πλεονεκτήματά της, αλλά και 6 συμβουλές για να σχεδιάσετε την στρατηγική προαγωγής των υπαλλήλων σας.

Μεταξύ των συμβουλών αυτών, αναφερθήκαμε και στη σημασία λογιστικής “προετοιμασίας” της επιχείρησης για τη συντήρηση των δαπανών που συνοδεύουν την προαγωγή υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο αυτό, η KRS αναλαμβάνει το σχεδιασμό στρατηγικής μισθολογικού κόστους και παρέχει λοιπές υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής ή business plan που ενδέχεται να σας εξυπηρετήσουν κατά τη διαδικασία προαγωγής υπαλλήλων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να σχεδιάσετε την προαγωγή των υπαλλήλων σας με τη βοήθεια της KRS, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε κάθε δυνατή πληροφόρηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: