ΆρθραΚαταστατικό ΙΚΕ: Περιεχόμενο, Τροποποίηση και Πρότυπα

Καταστατικό ΙΚΕ: Περιεχόμενο, Τροποποίηση και Πρότυπα

Όπως κάθε εταιρικός τύπος στην Ελλάδα, έτσι και οι ΙΚΕ πρέπει να ιδρύονται με καταστατικό, το οποίο φυσικά πρέπει να ακολουθεί ορισμένα κριτήρια και κανόνες.

Επειδή λοιπόν η ΙΚΕ είναι μια δημοφιλής εταιρική μορφή και πιθανότατα να ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μια οι ίδιοι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε όλα όσα χρειάζονται για το καταστατικό ΙΚΕ.

Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε:

 •     Τι είναι το καταστατικό ΙΚΕ και τι περιλαμβάνει
 •     Τι ισχύει σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικών

Καθώς και ένα πρότυπο καταστατικό για δική σας χρήση.

Πριν εμβαθύνουμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

Τι Είναι Ένα Καταστατικό ΙΚΕ και τι Περιλαμβάνει

Στην πιο γενική του μορφή, ένα καταστατικό είναι ένα επίσημο έγγραφο νομοθετικής αρχής που διέπει τα νομικά πρόσωπα μιας χώρας.

Με λίγα λόγια είναι κανόνες που θεσπίζονται από νομοθετικά όργανα και διακρίνονται από τη νομολογία.

Αν και οι χρήσεις είναι πολλές, το καταστατικό μιας εταιρείας (όπως της ΙΚΕ) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύστασή της. Μάλιστα, η πράξη της σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό.

Το έγγραφο αυτό είναι συμβολαιογραφικό και αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, τότε για τη μεταβίβασή τους απαιτείται ο τύπος τους ή αν επιλέγεται από τα μέρη.

Πιο συγκεκριμένα, το καταστατικό ΙΚΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 •     Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων
 •     Την εταιρική επωνυμία
 •     Την έδρα της εταιρείας
 •     Το σκοπό της εταιρείας
 •     Την ιδιότητα της εταιρείας ως ΙΚΕ
 •     Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας
 •     Το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
 •     Τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν
 •     Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
 •     Τη διάρκεια της εταιρείας

Σημείωση: Ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο.

Η σύσταση ΙΚΕ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Υπηρεσίας μιας Στάσης e-ΥΜΣ, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα σχετικά με το καταστατικό ΙΚΕ, ας δούμε τι ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού.

Τροποποίηση Καταστατικού ΙΚΕ: Τι Ισχύει

Για να γίνει νόμιμη τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ (ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείας), ανεξάρτητα από τον τρόπο σύστασής τους, απαιτείται καταχώριση στο ΓΕΜΗ στο οποίο πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •     Αίτηση
 •     Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο ΓΕΜΗ ύψους 10 ευρώ
 • Ακριβή αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων (σε περίπτωση αλλαγής ή εισόδου νέων εταίρων ή/και διαχειριστών)

Να σημειωθεί ότι η πράξη τροποποίησης διαφέρει ανά είδος εταιρείας, καθώς στις ΕΠΕ πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό συμφωνητικό, ενώ στις ΟΕ και τις ΕΕ ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πότε πρέπει όμως να γίνει τροποποίηση ενός καταστατικού;

Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρξει σημαντική αλλαγή σε μια εταιρεία, όπως είναι:

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ, όπως η εταιρεία να έχει συσταθεί με τα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, να βρίσκεται σε κατάσταση ενεργής εταιρείας, και τέλος να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την καταβολή των τελών τήρησης μερίδας.

Απαιτείται επίσης να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου (σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012) και το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.

Τέλος, απόφαση για τροποποίηση καταστατικού γίνεται να ληφθεί εφόσον την έχει εγκρίνει η πλειοψηφία των μετόχων της εταιρείας (2/3).

Εξαίρεση αποτελούν οι ΟΕ και ΕΕ όπου για αλλαγή καταστατικού απαιτείται ομοφωνία.

Αφού είδαμε λοιπόν τι είναι το καταστατικό ΙΚΕ, τι περιλαμβάνει και τι ισχύει με τυχόν τροποποιήσεις, ας εξετάσουμε ένα πρότυπο καταστατικό το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Όπως θα δείτε, χωρίζεται σε 6 βασικά άρθρα:

 •     Άρθρο 1: Εταιρικός τύπος και επωνυμία
 •     Άρθρο 2: Έδρα
 •     Άρθρο 3: Σκοπός
 •     Άρθρο 4: Διάρκεια
 •     Άρθρο 5: Εταιρικό κεφάλαιο και εισφορές εταίρων
 •     Άρθρο 6: Τρόπος διαχείρισης και ορισμός διαχειριστών
 •  

Και τέλος στο άρθρο 7 υπάρχουν οι απαραίτητες υπογραφές από τους εταίρους.

Συνοψίζοντας

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το καταστατικό ΙΚΕ είναι ζωτικής σημασίας για την σύσταση μιας ΙΚΕ, αλλά και γενικότερα το καταστατικό εταιρειών, επομένως πρέπει να γνωρίζετε περί αυτού αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία.

Στην KRS, βλέποντας από νωρίς τα οφέλη της ΙΚΕ, εξειδικευτήκαμε στον εταιρικό αυτό τύπο και έχουμε βοηθήσει χιλιάδες εταιρείες να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. 

Αν λοιπόν επιθυμείτε να ιδρύσετε τη δική σας ΙΚΕ ή εταιρεία γενικότερα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε σε επαφή για να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: