Γονική Άδεια: Διάρκεια Χορήγησης & Υποχρεώσεις του Εργοδότη - KRS
ΆρθραΓονική Άδεια: Διάρκεια Χορήγησης & Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Γονική Άδεια: Διάρκεια Χορήγησης & Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Κάθε εργαζόμενος στην Ελλάδα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις άδειες που δικαιούται, όπως αντίστοιχα και οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά αυτές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γονική άδεια, όπου κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται.

Αυτήν ακριβώς θα αναλύσουμε στο σημερινό άρθρο και συγκεκριμένα:

  •     Τι είναι η γονική άδεια
  •     Τι ισχύει για το επίδομα γονικής άδειας
  •     Ποια η διαδικασία χορήγησης της γονικής άδειας

Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας ορισμένα βασικά πράγματα για αυτή.

Τι Είναι η Γονική Άδεια;

Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021, κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα έχει δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού του, η οποία πρέπει να διαρκεί συνολικά 4 μήνες

Την άδεια αυτή μπορεί ο γονέας να λάβει είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά (και για τους δύο γονείς), έως ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών.

Για την χορήγηση της γονικής άδειας, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η απασχόληση του εργαζομένου στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον 1 έτος. 

Σημείωση: Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού έως 8 ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού αυτού στην οικογένεια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο χρόνος απουσίας των γονέων λόγω της γονικής άδειας θεωρείται χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, αλλά και για την αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση που χρειαστεί.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια που χορηγείται η γονική άδεια, ο εργοδότης έχει ορισμένες υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, πρέπει να παρέχεται ενημέρωση προς τον εργαζόμενο γονέα για τις διαδικασίες προαγωγών και την εσωτερική στελέχωση οποιασδήποτε κενής θέσης εργασίας. Επιπλέον, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εκδηλώνει επίσημα το ενδιαφέρον του για μια τέτοια θέση, χωρίς καμία διάκριση εις βάρος του, λόγω της γονικής άδειας.

Σε περίπτωση τώρα που ένας γονέας είναι μόνος, λόγω:

  •  Θανάτου του άλλου γονέα
  •  Αφαίρεσης της γονικής μέριμνας
  •  Μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα

Τότε δικαιούται την γονική άδεια καθώς και το επίδομά της εις διπλούν. Δηλαδή η άδεια μπορεί να είναι διάρκειας 8 μηνών, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, εκ των οποίων επιδοτούνται οι 4 μήνες από τον ΟΑΕΔ.

Τέλος, να αναφέρουμε πως για τον μη επιδοτούμενο χρόνο γονικής άδειας, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, ο γονέας δύναται να αποκτήσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, κατόπιν αναγνώρισης του χρόνου απουσίας του.

Τώρα που είδαμε τι ισχύει όσον αφορά τη γονική άδεια, ας καλύψουμε εν συντομία και το επίδομα γονικής άδειας.

Τι Πρέπει να Γνωρίζετε για το Επίδομα Γονικής Άδειας

Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν αίτηση για το επίδομα γονικής άδειας από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τη προϋπόθεση ότι εργάζονται τουλάχιστον 1 έτος στον ίδιο εργοδότη.

Πιο συγκεκριμένα, για τους 2 πρώτους μήνες της άδειας, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα τέκνα, το δικαίωμα των γονέων τόσο στη γονική άδεια, όσο και στο επίδομα αυτής, είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο. 

Σημείωση: Προϋπόθεση για αυτό είναι να έχει μεσολαβήσει 1 χρόνος από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαχείριση μισθοδοσίας και πλήρη σχεδιασμό στρατηγικής μισθολογικού κόστους!

Διαδικασία Χορήγησης Γονικής Άδειας

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που απασχολούνται και οι δύο γονείς στον ίδιο εργοδότη, τότε πρέπει να αποφασίσουν και οι δύο (με κοινή δήλωση), ποιος θα λάβει πρώτος την γονική άδεια και για τι χρονικό διάστημα.

Η αίτηση για χορήγηση γονικής άδειας πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) τουλάχιστον 1 μήνα πριν την επιθυμητή έναρξη της άδειας, και πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της.

Φυσικά, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων οι οποίες αναγκάζουν τον γονέα να λάβει την άδεια νωρίτερα, τότε έχει το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση και πιο νωρίς.

Όσον αφορά τη πλευρά του εργοδότη, υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση γονικής άδειας άμεσα και εντός 1 μηνός από την υποβολή της. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο, εκτός αν αυτό διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σημείωση: Στη περίπτωση αυτή πρέπει να τεκμηριώσει εγγράφως τους λόγους που δεν χορηγήθηκε η γονική άδεια, καθώς και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η ευέλικτη χορήγηση της άδειας, δηλαδή σε μορφή μειωμένου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει τη γονική άδεια εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Πριν κλείσουμε, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις από γονείς:

  •     Με αναπηρία
  •     Με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια
  •     Που είναι μόνοι λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή αφαίρεσης μέριμνας
  •     Που είναι γυναίκες μετά την γέννα και την άδεια μητρότητας

Τότε έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Συνοπτικά

Είδαμε λοιπόν τι είναι η γονική άδεια, ποια η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και τι ισχύει σχετικά με το επίδομα γονικής άδειας.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε είστε εργαζόμενος γονέας, είτε εργοδότης, τότε πρέπει να είστε πλήρως ενήμεροι όσον αφορά τη νομοθεσία και τις άδειες που υπάρχουν.

Αν λοιπόν θέλετε να έχετε δίπλα σας έναν έμπειρο συνεργάτη που θα μπορεί να σας συμβουλεύσει ανά πάσα στιγμή για φορολογικά, μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: