Εταιρεία Συμμετοχών (Holding): Τι Είναι & Πώς Φορολογείται - KRS
ΆρθραΕταιρεία Συμμετοχών (Holding): Τι Είναι & Πώς Φορολογείται

Εταιρεία Συμμετοχών (Holding): Τι Είναι & Πώς Φορολογείται

Κάθε εταιρεία έχει τον δικό της σκοπό, είτε προσφέρει προϊοντα, είτε υπηρεσίες.

Τι γίνεται όμως όταν μια εταιρεία δεν προσφέρει τίποτα από αυτά τα δύο, αλλά έχει μια εντελώς διαφορετική φύση;

Στη περίπτωση αυτή, μιλάμε για τις εταιρείες συμμετοχών (holding companies) για τις οποίες πολλοί δεν γνωρίζουν.

Για τον λόγο αυτό, στον σημερινό οδηγό θα αναλύσουμε:

 •     Τι είναι μια εταιρεία συμμετοχών
 •     Τα πλεονεκτήματα μιας εταιρείας συμμετοχών
 •     Τι είδη εταιρειών συμμετοχών υπάρχουν
 •     Πώς φορολογείται μια εταιρεία συμμετοχών

Ας ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά.

Τι Είναι μια Εταιρεία Συμμετοχών;

Μια εταιρεία συμμετοχών ή αλλιώς holding company είναι μια εταιρεία η οποία δεν πουλάει, ούτε προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες.

Αντιθέτως, έχει στην κατοχή της άλλες εταιρείες, κατέχοντας ένα σημαντικό ποσοστό σε αυτές (συνήθως πλειοψηφικό, αλλά όχι απαραίτητα). Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς, ότι η εταιρεία συμμετοχών λειτουργεί όπως μια μητρική εταιρεία με διάφορες θυγατρικές.

Βέβαια, το γεγονός ότι κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο διαφόρων εταιρειών δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται ενεργά στις καθημερινές εργασίες τους, κάνει όμως μια γενική επίβλεψη των αποφάσεων της διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια εταιρεία συμμετοχών, εκτός από άλλες εταιρείες μπορεί επίσης να κατέχει:

 •     Ακίνητα
 •     Πατέντες και δικαιώματα
 •     Μετοχές

Καθώς και διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Κλασικό παράδειγμα εταιρείας συμμετοχών αποτελεί η Berkshire Hathaway. Μια εταιρεία holding που συμμετέχει σε πληθώρα εταιρειών και έχει δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο.

Υπάρχουν δύο τρόποι που λειτουργεί μια εταιρεία συμμετοχών.

Ο πρώτος τρόπος αφορά την αγορά ποσοστού σε μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία, δίνοντας έτσι δυνατότητα να ασκήσει επιρροή.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης από το μηδέν, με αποτέλεσμα να ελέγχει η μητρική ολοκληρωτικά την εταιρεία, εκτός και αν πουλήσει ποσοστό σε μια άλλη.

Σημείωση: Η εταιρεία συμμετοχών με τις θυγατρικές τις αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες.

Από εκεί και πέρα, οι κύριοι τρόποι που μια εταιρεία συμμετοχών βγάζει έσοδα είναι οι εξής:

 •     Μέσω μερισμάτων από τις θυγατρικές
 •     Από το leasing περιουσιακών στοιχείων
 •     Από την πώληση μεριδίου σε άλλες εταιρείες

Τώρα που εξηγήσαμε τι είναι μια εταιρεία συμμετοχών, ας δούμε τι οφέλη μπορεί να προσφέρει σε έναν επιχειρηματία.

3 Πλεονεκτήματα των Εταιρειών Συμμετοχών

Πλεονέκτημα #1: Μείωση Ρίσκου

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των holding companies είναι το γεγονός πως από την στιγμή που έχουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο με διάφορες εταιρείες (και από διαφορετικούς κλάδους), μειώνεται σημαντικά το ρίσκο.

Αν για παράδειγμα μια εταιρεία κατέχει το 3% του χαρτοφυλακίου της μητρικής της αλλά κλείσει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε η ζημιά για την εταιρεία συμμετοχών θα είναι σχετικά μικρή.

Πλεονέκτημα #2: Φορολογικά Οφέλη

Ένα ακόμα πλεονέκτημα ενός ομίλου εταιρειών είναι τα φορολογικά οφέλη που μπορεί να απολαύσει.

Ανάλογα με την χώρα και τον τομέα δραστηριοτήτων, μια holding εταιρεία έχει και ορισμένες φοροελαφρύνσεις. Για παράδειγμα, δύο θυγατρικές που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, μπορούν να μεταφέρουν μεταξύ τους περιουσιακά στοιχεία χωρίς να φορολογούνται.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν μια εταιρεία συμμετοχών κατέχει τουλάχιστον το 10% μιας επιχείρησης για 12+ συνεχόμενους μήνες, τότε μπορεί να πουλήσει το μερίδιό της χωρίς να φορολογηθεί.

Αυτό είναι γνωστό και ως Substantial Shareholding Exemption (SSE).

Πλεονέκτημα #3: Ευελιξία

Αξίζει να αναφερθεί ότι μια εταιρεία συμμετοχών έχει ευελιξία σε διάφορα επίπεδα.

Για παράδειγμα, αν η εταιρεία Α κατέχει το 100% της Β, τότε η Β μπορεί να εξαγοράσει την εταιρεία Γ χωρίς να το κάνει απευθείας η Α.

Επιπροσθέτως, μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστές θυγατρικές για κάθε τομέα δραστηριοτήτων της, οπότε μία μπορεί να κατέχει τα ακίνητα της μητρικής, ενώ μια άλλη θυγατρική τα πνευματικά δικαιώματά της κτλ.

3 Βασικά Είδη Εταιρειών Συμμετοχών

Σε γενικές γραμμές, μια εταιρεία συμμετοχών μπορεί να χωριστεί σε 3 διαφορετικά είδη.

Είδος #1: Καθαρή

Μια εταιρεία συμμετοχών χαρακτηρίζεται ως “καθαρή” (pure holding company) αν δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση μεριδίου από άλλες εταιρείες.

Είδος #2: Μεικτή

Μια μεικτή εταιρεία συμμετοχών (mixed holding company) όχι μόνο έχει μερίδιο από άλλες εταιρείες και ασκεί ορισμένο έλεγχο σε αυτές, αλλά “τρέχει” και τις δικές της διαδικασίες. Μπορεί δηλαδή ακόμα και να προσφέρει μια υπηρεσία.

Είδος #3: Άμεση

Μια άμεση εταιρεία συμμετοχών (immediate holding company) κατέχει μερίδιο σε μια άλλη εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συμμετοχών αυτή ελέγχεται ήδη από μια άλλη εταιρεία.

Με απλά λόγια, πρόκειται για εταιρεία συμμετοχών που είναι θυγατρική μιας άλλης.

Τώρα που είδαμε και τα βασικά είδη, ας δούμε τι ισχύει με τη φορολογία των εταιρειών αυτών.

Πώς Φορολογείται μια Εταιρεία Συμμετοχών

Όπως αναφέραμε παραπάνω, μια εταιρεία συμμετοχών αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από τις θυγατρικές της.

Επομένως, ανάλογα με την νομική μορφή της (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία), τα κέρδη της θα φορολογηθούν με τον αντίστοιχο συντελεστή που τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα είναι 22%, και ο φόρος μερισμάτων στο 5%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 48Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που αποκτούν τα ελληνικά νομικά πρόσωπα όταν μεταβιβάσουν μετοχές θυγατρικών τους εταιρειών, εφόσον πληρούνται τα εξης κριτήρια.

Για τις θυγατρικές:

 •    Να έχει νομική μορφή όπως η ΙΚΕ, η ΑΕ, η ΕΠΕ, η ΟΕ και η ΕΕ
 •    Να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε
 •    Να υπόκειται σε φορολογία στο κράτος της κατοικίας του

Για τις μητρικές:

 •    Να είναι επίσης ένα από τα νομικά πρόσωπα που αναφέραμε παραπάνω
 •    Να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% της θυγατρικής
 •    Να έχει διατηρήσει το ποσοστό αυτό για τουλάχιστον 24 μήνες

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι εταιρείες συμμετοχών μπορούν να προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων σε όποιον επιθυμεί να ξεκινήσει έναν όμιλο εταιρειών.

Συνοψίζοντας

Όπως αναφέραμε, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι ισχύει όσον αφορά τις εταιρείες συμμετοχών.

Φυσικά, αν θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία συμμετοχών, να αναθέσετε την φορολογική της υποστήριξη σε έναν έμπειρο συνεργάτη, είτε να λάβετε σημαντικές συμβουλές για την ομαλή λειτουργία της, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: