8 Πράγματα να Λάβετε Υπόψη για την Έναρξη Franchise - KRS
Άρθρα8 Πράγματα να Λάβετε Υπόψη για την Έναρξη Franchise

8 Πράγματα να Λάβετε Υπόψη για την Έναρξη Franchise

Η δημιουργία ενός franchise ή – όπως αναφέρεται συχνά – μιας αλυσίδας δεν είναι ένα απλό εγχείρημα.

Ορισμένοι μπορεί να επιθυμούν να μετατρέψουν τη δική τους επιχείρηση σε franchise, ενώ άλλοι να ενταχθούν στο δίκτυο franchise άλλης επιχείρησης.

Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αναλογιστείτε παράγοντες, όπως τις απαιτήσεις σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, τυχόν πρακτικά εμπόδια, το χαρακτήρα του franchise, τα επίπεδα ανταγωνισμού, κλπ.

Για να συγκεντρώσουμε όλα τα παραπάνω, λοιπόν, στο σημερινό άρθρο θα δούμε 8 πράγματα που αξίζει να λάβετε υπόψη κατά την έναρξη ενός franchise.

Πρώτα, όμως, ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει franchise.

Τι Είναι το Franchise;

Το franchise ή, αλλιώς, σύστημα δικαιόχρησης ξεκινά από την επιθυμία ενός επιχειρηματία να επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

Για να το επιτύχει, ο επιχειρηματίας αυτός επιλέγει να δημιουργήσει μικρότερες μονάδες (π.χ. καταστήματα) της ίδιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μίας επιχειρηματικής αλυσίδας.

Ο επιχειρηματίας δίνει την άδεια στις επιμέρους μονάδες να χρησιμοποιούν την εμπορική επωνυμία, το σήμα και το μοντέλο λειτουργίας της αρχικής επιχείρησης και οι μονάδες αυτές συμφωνούν να προωθούν τα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης κατά αυτόνομο τρόπο.

Έτσι, η επέκταση των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται αποκεντρωμένα..

Εάν μπορούσαμε, δηλαδή, να συνοψίσουμε την εξήγηση του τι είναι franchise, θα λέγαμε το εξής:

Franchise είναι η σύμβαση μεταξύ δύο επιχειρηματιών, κατά την οποία συμφωνείται ο πρώτος να δώσει άδεια χρήσης της επωνυμίας, του σήματος, του επιχειρηματικού μοντέλου και των διαδικασιών του στο δεύτερο και ο δεύτερος να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες στο όνομα του πρώτου”.

Στη σχέση που προκύπτει από τη σύμβαση franchise, εκείνος που δίνει την άδεια (ο πρώτος) ονομάζεται franchisor, ενώ εκείνος που κάνει χρήση της άδειας (ο δεύτερος) ονομάζεται franchisee.

Εφόσον έχουμε κατανοήσει, λοιπόν, τι είναι το franchise, ας δούμε 8 πράγματα τα οποία αξίζει να γνωρίζετε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε στο χώρο του franchise.

8 Πράγματα να Λάβετε Υπόψη για την Έναρξη Franchise

Οι παράγοντες που θα εξετάσουμε στο κομμάτι αυτό είναι οι εξής οκτώ:

#1: Έρευνα κλάδου δραστηριοποίησης

Είτε επιλέξετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας μέσω franchise είτε να μπείτε σε ένα προϋπάρχον δίκτυο franchise, θα πρέπει να γνωρίζετε το είδος επιχειρηματικού κλάδου, τον οποίο επιλέγετε.

Για παράδειγμα, η επιλογή σας μπορεί να αφορά franchise καταστημάτων ρούχων, καφέ, mini market, καθαριστήρια, κλπ.

Είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του κάθε κλάδου και την τεχνογνωσία ή άλλες διαδικαστικές μεθόδους που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε με βεβαιότητα να επενδύσετε στον κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, η καλή κατανόηση του κλάδου διευκολύνει στο να διαπιστώσετε κατά πόσο μπορείτε να δεσμευτείτε σε μία τέτοια επιλογή franchise για μακρό χρονικό διάστημα.

Μάθετε τι είναι το franchise με τη βοήθεια της KRS!

#2: Franchising, υποκατάστημα ή θυγατρική

Κάτι ακόμη που θα πρέπει να σας προβληματίσει είναι το εάν για την επιχειρηματική επέκταση που επιθυμείτε κατάλληλη εναλλακτική αποτελεί το franchising, η ίδρυση υποκαταστήματος ή η ίδρυση θυγατρικής.

Το franchising σημαίνει ότι εξωτερικά ο franchisee θα φέρει την ίδια ταυτότητα με τον franchisor και θα “τρέχει” τη δραστηριότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους του franchisor.

Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η επιχειρηματική μονάδα του franchisee θα ανήκει στον franchisor ούτε ότι τα έσοδα από του franchisee θεωρούνται αυτομάτως έσοδα της επιχείρησης-franchisor. Υπάρχει, δηλαδή, μία αυτονομία.

Αντιθέτως, τόσο το υποκατάστημα όσο και η θυγατρική εταιρεία εξαρτώνται κατά κάποιον τρόπο από την εταιρεία που τα δημιούργησε. Το υποκατάστημα ανήκει στην εταιρεία που το εγκατέστησε, ενώ η θυγατρική εταιρεία ελέγχεται από τη μητρική εταιρεία που την ίδρυσε και έχει ποσοστά σε αυτή.

Έτσι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να διευρύνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με μικρότερο κεφάλαιο και μειωμένο βαθμό εποπτείας, το franchise ενδείκνυται ως η καλύτερη επιλογή.

Εάν, όμως, είναι πρόθυμος να επενδύσει μεγαλύτερο κεφάλαιο και επιθυμεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου τη δραστηριότητα όλων των επιχειρηματικών μονάδων, ίσως θα πρέπει να προτιμήσει την εναλλακτική του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής.

#3: Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εξίσου σημαντικό στάδιο αποτελεί και η εξεύρεση μέσων χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη και για τον franchisor και για τον πιθανό franchisee.

Αφενός, ο πρώτος θα πρέπει να φροντίσει για τα έξοδα μετάδοσης τεχνογνωσίας, προμήθειας εξοπλισμού, κλπ. στον δεύτερο. Αφετέρου, ο δεύτερος θα πρέπει να καταβάλει στον πρώτο το συμφωνηθέν ποσό για τη χρήση του ονόματος και του σήματός του πρώτου και να προβλέψει τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και έξοδα μισθοδοσίας.

Ως ενδεικτικά μέσα χρηματοδότησης μπορούμε να αναφέρουμε τα τραπεζικά δάνεια, προγράμματα ΕΣΠΑ ή εξωτερικούς επενδυτές και angel investors.

#4: Εκτίμηση ανταγωνισμού

Παράλληλα, θα πρέπει να εκτιμήσετε τον ανταγωνισμό στις περιοχές ή στα πεδία που πρόκειται να επεκταθείτε με το franchise.

Δηλαδή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το εάν υπάρχουν πιθανοί ανταγωνιστές, πόσοι υπάρχουν και κατά πόσο τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας μπορούν να υπερτερήσουν στις εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να κάνετε ορθότερες επιλογές και να προβλέψετε καλύτερα την πορεία του franchising.

#5: Δημιουργία business plan

Τίποτα από τα παραπάνω, όμως, δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά εάν δεν αποτυπωθεί σε ένα επιχειρηματικό πλάνο (business plan).

Ένα business plan περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τους στόχους μιας επιχείρησης και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξή τους.

Επομένως, στο business plan αποτυπώνονται:

 • η επισκόπηση της κατάστασης και στόχων της εταιρείας,
 • η περιγραφή των δραστηριοτήτων της,
 • η περιγραφή του κοινού πελατών στους οποίους απευθύνεται,
 • οι μακροπρόθεσμοι στόχοι,
 • οι πιθανές ενέργειες υλοποίησης των στόχων (π.χ. με franchise),
 • ο σχεδιασμός στρατηγικών marketing και πωλήσεων,
 • ο σχεδιασμός οικονομικών στρατηγικών (π.χ. σχεδιασμός στρατηγικής μισθολογικού κόστους)

αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται αναλόγως της φύσης της επιχείρησης.

Για υπηρεσίες συμβουλευτικής και δημιουργίας business plan, εμπιστευτείτε την KRS!

Για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες σχεδιασμού business plan της KRS, επισκεφθείτε εδώ.

#6: Επιλογή κατάλληλων προσώπων

Η επιλογή κατάλληλων προσώπων θα πρέπει να σας απασχολήσει καθ’ όλη τη διαδικασία του franchise.

Ως franchisor ή franchisee είναι απαραίτητο να γνωρίζετε κατά πόσο μοιράζεστε τις ίδιες επιχειρηματικές αξίες και όραμα με το άλλο μέρος (franchisee ή franchisor αντίστοιχα), ώστε να μπορέσει να κυλήσει ομαλά η συνεργασία.

Μετέπειτα, η εταιρεία-franchisor θα πρέπει να επιλέξει κατάλληλους επαγγελματίες που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των υπαλλήλων της επιχείρησης-franchisee πάνω στο μοντέλο λειτουργίας της πρώτης εταιρείας.

Με τη σειρά της, η επιχείρηση-franchisee οφείλει να προσλάβει πρόσωπα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παραπάνω μοντέλου λειτουργίας.

#7: Καθορισμός όρων συνεργασίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και ο καθορισμός των όρων της συνεργασίας franchise.

Είναι απαραίτητο οι όροι αυτοί να είναι ξεκάθαροι εξ αρχής για το κάθε μέρος, ώστε να υπάρχει ουσιαστική συμφωνία ως προς τη σύμβαση franchise και να αποφευχθούν τυχόν διενέξεις στο μέλλον.

Μεταξύ των όρων, είναι απαραίτητο να καθορίζονται

 • τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ο franchisee θα αναλάβουν να προωθούν εκ μέρους του franchisor,
 • οι μέθοδοι προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών,
 • ο εξοπλισμός για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που θα παραδοθεί στον franchisee,
 • η περιοχή ή πεδίο όπου θα δραστηριοποιείται ο franchisee και
 • η σχέση αποκλειστικότητας μεταξύ franchisor και franchisee.

Εννοείται πως τα μέρη μπορούν να συμπεριλάβουν και άλλους όρους ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς, εφόσον το συμφωνήσουν.

#8: Επίβλεψη όρων και υλοποίησης franchise από ειδικούς

Τέλος, είναι σημαντικό να εμπιστευτείτε τους κατάλληλους επαγγελματίες τόσο για την επίβλεψη των όρων franchise όσο και για την τήρηση των όρων αυτών κατά την υλοποίηση του franchise.

Μία συμβουλευτική, λογιστική ή δικηγορική εταιρεία συνήθως διαθέτει μία διευρυμένη ομάδα επαγγελματιών που μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο κρίνεται απαραίτητο.

Για παράδειγμα, μπορούν να σας κατευθύνουν ως προς το ποιοι όροι σας συμφέρουν σε μία σύμβαση franchise, κατά πόσο το franchising ανταποκρίνεται στις οικονομικές και επιχειρηματικές σας ανάγκες και πώς να οργανώσετε τη χρηματοδότηση και πρόσληψη προσωπικού κατά τη διαδικασία franchising.

Μάθετε πώς να επεκτείνετε την επιχείρησή σας μέσω franchise με τη βοήθεια της KRS!

Έτσι και στην KRS, παρέχουμε συνδυαστικά συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να κάνει το επόμενο βήμα και να επεκταθεί μέσω franchise.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

αλλά και λοιπές παροχές που προσαρμόζονται στις επιδιώξεις της κάθε επιχείρησης.

Εάν, επομένως, επιθυμείτε να μπείτε στο χώρο του franchise με τη βοήθεια της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την καθοδήγηση που ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές σας ανάγκες!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: