Startups: 10 συμβουλές για να προσλάβετε τα πρώτα σας στελέχη - KRS
ΆρθραStartups: 10 συμβουλές για να προσλάβετε τα πρώτα σας στελέχη 

Startups: 10 συμβουλές για να προσλάβετε τα πρώτα σας στελέχη 

Η πρόσληψη στελεχών σε μια Startup είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, ειδικά στα πρώτα της βήματα, μια και το παραμικρό πρόβλημα στις διαδικασίες ή λάθος επιλογή προσώπων μπορεί να κοστίσει στην εταιρεία, ειδικά σε μεταγενέστερες – κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης.

Στα πρώτα βήματα μιας Startup οι ιδρυτές και η όποια αρχική ομάδα ως είθισται ασχολούνται με όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα πιο διαδικαστικά, τα οποία είναι αρκετά και σημαντικά στην αρχή της εταιρικής πορείας. Σίγουρα η ιδέα και η μετατροπή της σε ένα αρχικό προϊόν είναι μια πολύ συναρπαστική εργασία αλλά υπάρχει και το marketing, τα Social Media αλλά και η λογιστική και νομική υποστήριξη.  

Σε κάθε περίπτωση μέσα στις αρχικές – βασικές εργασίες του κάθε founder είναι η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός των πρώτων προσλήψεων παίρνοντας υπόψη όλα τα σενάρια αλλά και το ότι πρόκειται για μια αρκετά απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί άρτια.  

Ακολουθούν δέκα συμβουλές για την επιλογή προσωπικού σε μια Startup:

1.      Ρευστή οργανωτική δομή και μεταβαλλόμενοι ρόλοι

Η εταιρεία και ειδικά η οργανωτική δομή σας πιθανότατα θα αλλάζουν συνεχώς κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών. Γι ‘αυτό είναι σκόπιμο να προσλαμβάνετε μόνο για τους επόμενους 6-12 μήνες αντί να έχετε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι επιλογές στελεχών θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν τις τρέχουσες ανάγκες σας, αλλά να είναι επίσης ικανά αλλά και ευέλικτα για νέα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες της εταιρείας και πραγματοποιούνται αλλαγές και pivots στο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό θα διευκολύνει επίσης και τον πειραματισμό σας με νέες ιδέες και έργα. Είναι σημαντικό γνωστοποιήσετε τα παραπάνω στη διαδικασία της συνέντευξης για να βεβαιωθείτε ότι ο υποψήφιος είναι προετοιμασμένος για τις πιθανές αλλαγές στα αντικείμενα, ειδικά αν δεν έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Startups.

2.     Προσελκύστε ταλέντα μέσω Story Telling

Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο τη σημασία της δημιουργίας μιας ιστορίας (προσωπικής ή εταιρικής) για μια σειρά σημαντικών λόγων: Για την προσέλκυση ταλέντων εν προκειμένω μέχρι τη προσέλκυση επενδυτών. Αυτό θα πρέπει να ξεκινά από το πρώτο σημείο επαφής του υποψηφίου με την εταιρεία σας, όπως η σελίδα σταδιοδρομίας και η περιγραφή της θέσης εργασίας. Η δημιουργία μιας ιστορίας γύρω από το γιατί κάποιος πρέπει να θέλει να ενταχθεί στην εταιρεία σας θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από την αποστολή και το όραμα και να γίνει σαφώς πιο προσωπική και με θετικές επιπτώσεις γενικά στη κοινωνία αλλά και ειδικά στους ίδιους αλλά και στην εταιρεία.
Επιπρόσθετα, πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε μισθό σε σύγκριση με άλλες μεγαλύτερες εταιρείες, αλλά το κλειδί είναι να βρείτε τα μοναδικά πράγματα στην εταιρεία σας που μπορείτε να αξιοποιήσετε, όπως μια εμπνευσμένη αποστολή ή να είστε μέρος σε κάτι που αναμένεται να έχει επιτυχία.

3.     Προσλήψεις από το δίκτυό σας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως το Twitter και το LinkedIn) είναι ένας τρόπος για να αξιοποιήσετε το προσωπικό σας δίκτυο για συστάσεις και επαφές. Αυτές μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή όσον αφορά την πρόσληψη – ειδικά όταν έχετε περιορισμένους πόρους, όπως πρόσβαση σε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό υπεύθυνο προσλήψεων. Συχνά μερικοί από τους καλύτερους υποψηφίους είναι συστάσεις ή και γνωστοί σας από τον ευρύτερο κύκλο σας, καθώς έχετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν και συμπεριφέρονται και υπάρχει ήδη ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης και άνεσης.

4.     Εξετάστε τη εκάστοτε νομοθεσία προσλήψεων προσωπικού ειδικά αν έχετε υποκαταστήματα και έδρα στο εξωτερικό

Παράλληλα με τη στρατηγική προσλήψεων, μια εταιρεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συμμόρφωση και τους νομικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις προσλήψεις. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία σχεδιάζει να προσλάβει η επιχείρηση. Για αυτό το λόγο αναφέρουμε πάντα τη μεγάλη σημασία της συμβουλευτικής από μια έμπειρη λογιστική εταιρεία, ακόμα και μήνες πριν ξεκινήσουν οι προσλήψεις.

Μερικά από τα βασικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Υποχρεώσεις μισθοδοσίας. Στις περισσότερες (αν όχι σε όλες) χώρες, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο εισοδήματος εργαζομένων και να υποβάλλει αυτά τα παρακρατηθέντα ποσά στις φορολογικές αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κανόνες σχετικά με τις περιόδους πληρωμής και τις επιτρεπόμενες μεθόδους πληρωμής μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικοί ανάλογα με τη χώρα.

Έδρα στο εξωτερικό. Εάν οι εργαζόμενοι είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο έχουν «σταθερή» και «συνεχιζόμενη» παρουσία εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος η τοποθεσία να θεωρηθεί ως «μόνιμη εγκατάσταση» της εταιρείας από τις φορολογικές αρχές της χώρας αυτής.

Άλλες υποχρεώσεις του εργοδότη. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την χώρα, όπως για παράδειγμα η γονική άδεια μετ’ αποδοχών και οι υποχρεώσεις ετήσιας αδείας. Επιπλέον, λίγες μόνο χώρες (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες) επιτρέπουν την απόλυση των εργαζομένων «κατά βούληση» του εργοδότη, σε πολλές άλλες χώρες και ειδικά στην Ευρώπη, υπάρχουν αρκετοί και πολλές φορές αυστηροί κανόνες για τις απολύσεις.

5.     Δημιουργήστε ένα πλήρες και ελκυστικό προφίλ υποψηφίου

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική προσλήψεων, είναι καιρός να αναπτυχθεί το λεγόμενο «προφίλ υποψηφίου». Αυτό καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του επαγγελματία που επιδιώκετε να προσλάβετε, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού του υποβάθρου, των προσόντων και της εργασιακής του εμπειρίας.  Αυτό το προφίλ μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας για θέσεις που χρειάζονται πλήρωση, καθώς και για την ενημέρωση της ανάλυσης ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού.

6.     Μην ξεχνάτε τη «διατήρηση» των εργαζομένων

Δεν έχει νόημα να εστιάζετε στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων για μια Startup χωρίς να λαμβάνετε επίσης υπόψη τη σημασία της «διατήρησης» αυτών των στελεχών που προσλαμβάνετε. Το κόστος εύρεσης και εκπαίδευσης εργαζομένων είναι μεγάλο και οι συνεχείς απώλειες μπορούν να κρατήσουν πίσω όλη την εταιρεία αλλά και να προκαλέσουν ζημιά σε συγκεκριμένες περιόδους με έντονη εταιρική δραστηριότητα.

7.     Χρησιμοποιήστε πολλά κανάλια προσέγγισης

Εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια προσλήψεων (π.χ. ιστότοποι εργασίας και LinkedIn), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πιο στοχευμένες επιλογές, όπως:
Εκδηλώσεις δικτύωσης και σταδιοδρομίας. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι παρούσες σε σχετικές εκδηλώσεις δικτύωσης στους τομείς εξειδίκευσής τους, προκειμένου να προσελκύσουν τους κατάλληλους δυνητικούς εργαζόμενους. Επίσης η σύνδεση με πανεπιστήμια, επιχειρηματικές σχολές κ.λπ., μπορεί να μετατραπεί σε μια σταθερή ροή πιθανών προσλήψεων μέσω των αποφοίτων τους.

8.     Αναπτύξτε μια «δεξαμενή ταλέντων»

Ως Startup, είναι σημαντικό να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις στην παραγωγικότητα ως αποτέλεσμα των κενών πρόσληψης. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να υπάρχει ένας συνεχής «αγωγός» νέων προσλήψεων σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία. Βέβαια για να γίνει αυτό συχνά απαιτείται η πρόσληψη κάποιου εσωτερικού ή εξωτερικού συνεργάτη Human Resources (HR) ή η χρήση κάποιας υπηρεσίες διαχείρισης ταλέντων, όπως για παράδειγμα αυτή της Workable, είτε από τον CEO αρχικά είτε από τον αντίστοιχο υπεύθυνο σε επόμενη φάση.  

9.     Υψηλή αντοχή στη πίεση και το multitasking

Η εργασία σε μια Startup σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί πειραματισμοί που πρέπει να συμβούν μέχρι να καταφέρετε να βρείτε λύσεις που να λειτουργούν στην αγορά. Αυτό απαιτεί να μην φοβάστε την αποτυχία, αλλά να την καλωσορίζετε (όταν χρειάζεται) και να την βλέπετε ως ευκαιρία που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία και την επίλυση προβλημάτων. Όταν συμβεί η αποτυχία, ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να ανακάμψει γρήγορα από αυτές τις καταστάσεις, να επανέλθει και να διορθώσει την πορεία, όντας πιο έμπειρος και χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά ψυχολογικά. Βέβαια αυτό είναι και θέμα εταιρικής κουλτούρας, όπου συνήθως υπάρχει στο χώρο των Startups. Βέβαια, ψυχολογική ισορροπία και υποστήριξη θα πρέπει να υπάρχει και στους founders μια και αυτοί δέχονται τις περισσότερες πιέσεις και είναι αυτοί που πολλές φορές «καταρρέουν» με ότι αυτό συνεπάγεται στην εμφάνιση ψυχολογικών ζητημάτων (κάτι πολύ συχνό στο χώρο των Startups).

10.  Σε ποιους τομείς θα πρέπει να δώσετε έμφαση στις πρώτες προσλήψεις

Ηγεσία

Όταν προσλαμβάνετε τα πρώτα υψηλόβαθμα στελέχη για την Startup σας, είναι ζωτικής σημασίας να είστε εξαιρετικά επιμελείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης. Αυτοί οι πρώτοι ηγέτες θα δώσουν τον τόνο για την κουλτούρα και τις μελλοντικές προσλήψεις στον οργανισμό σας. Εκτός από το ότι ταιριάζουν στην κουλτούρα σας, θα θελήσετε να διασφαλίσετε ότι είναι σε θέση να κλιμακώσουν την επιχειρηματική τους μονάδα και να είναι ένα σημαντικό κέντρο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Προϊόν

Σε γενικές γραμμές, ο ιδρυτής ή ο διευθύνων σύμβουλος αρχικά ενεργεί ως «product executive σε μια Startup. Καθώς η εταιρεία και το προϊόν αρχίζουν να ωριμάζουν, θα πρέπει να εντάσσονται στην ομάδα ηγέτες προϊόντων για να βοηθήσουν να πάει το προϊόν σας στο επόμενο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ένας ηγέτης ανάπτυξης του προϊόντος μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Καθώς ο χρόνος σας θα στρέφεται στην υποστήριξη άλλων τμημάτων του οργανισμού, είναι απαραίτητο να μπορείτε να έχετε έναν ηγέτη προϊόντων για να βασιστείτε.

Πωλήσεις, «επιτυχία πελατών» και μάρκετινγκ

Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω προσλήψεις, η στελέχωση των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και του «Customer Success» θα πρέπει να ακολουθήσουν. Πρόκειται για επίσης κομβικές θέσεις οι οποίες και αυτές συνήθως καλύπτονται αρχικά από τους founders. Μπορεί οι συγκεκριμένες θέσεις να φαίνονται πιο «παραδοσιακές» και με επιλογές αλλά στην πράξη πρόκειται για θέσεις για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες να ευρεθούν ταλέντα με εμπειρία σε Startups.   

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: