Υπερωρία & Υπερεργασία: Διαφορές & Πώς Πληρώνονται - KRS
ΆρθραΥπερωρία & Υπερεργασία: Διαφορές & Πώς Πληρώνονται

Υπερωρία & Υπερεργασία: Διαφορές & Πώς Πληρώνονται

Στη περίπτωση της πενθήμερης εργασίας, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου των 9 ωρών ημερησίως ή των 45 ωρών την εβδομάδα.

Ενώ στη περίπτωση της εξαήμερης εργασίας, ως υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως ή των 48 ωρών εβδομαδιαίως.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η υπερωριακή απασχόληση θεωρείται παράνομη, ωστόσο ενίοτε επιτρέπεται από τον νόμο όταν τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που τη δικαιολογεί

  • Να αναγγέλλεται έγκαιρα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

  • Να μην υπέρβαση το ανώτατο όριο ωρών υπερωριακής απασχόλησης που καθορίζεται σε ημερήσια και σε ετήσια βάση (3 ώρες/ημερησίως και 150 ώρες/ετησίως)

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπερωρία θεωρείται παράνομη.

KRS Group

Τι Είναι η Υπερεργασία;

Με τον όρο υπερεργασία εννοούμε την απασχόληση εργαζομένου πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι να συμπληρωθεί το νόμιμο ωράριο εργασίας.

Εξηγήσαμε παραπάνω τι ισχύει για το νόμιμο ωράριο εργασίας, αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι το συμβατικό ωράριο είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο του νόμιμου.

Μάλιστα, όταν εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία, υπερεργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 40 και έως 45 ωρών εβδομαδιαίως, η οποία όμως κατανέμεται σε 1 ώρα ημερησίως.

Από την άλλη, όταν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία, υπερεργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 40 και έως των 48 ωρών εβδομαδιαίως.

Σημείωση: Για την υπερεργασία δεν απαιτείται άδεια από το ΣΕΠΕ, αλλά κάθε εργοδότης πρέπει να την αναγγέλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τώρα που είδαμε συνοπτικά τι ισχύει σχετικά με την υπερωρία και υπερεργασία, ας δούμε πώς πληρώνονται.

Υπερωρία και Υπερεργασία: Πώς Πληρώνονται;

Κάθε εργοδότης και εργαζόμενος πρέπει να είναι ενήμερος για τις μισθολογικές συνέπειες των υπερωριών και της υπερεργασίας που θα καταβάλει και θα λάβει αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Όσον αφορά τις υπερωρίες, σε περίπτωση που θεωρηθούν παράνομες (δηλαδή δεν τηρηθούν τα 3 κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω), τότε για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας οφείλεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Αν δηλαδή εργαζόμενος λαμβάνει ωρομίσθιο 5 ευρώ, τότε για κάθε ώρα υπερωρίας θα λάβει 7 ευρώ.

Σε περίπτωση τώρα που οι ώρες υπερωρίας υπερβαίνουν τις 150 ώρες ετησίως αμείβονται με προσαύξηση 60% επί του καταβαλλόμενου συμφωνηθέντος ωρομισθίου.

Αν όμως η υπερωρία κριθεί παράνομη, τότε για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%.

Δηλαδή, στο ίδιο παράδειγμα με πριν, ο εργαζόμενος θα λάβει για κάθε ώρα παράνομης εργασίας 11 ευρώ.

KRS Group

2) Όσον αφορά τώρα την υπερεργασία, οι ώρες αυτές αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Σημείωση: Οι ώρες υπερεργασίας δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας, οι ώρες εργασίας την 6η ημέρες της εβδομάδας δεν λογίζονται ως υπερεργασία.

Τέλος, οι ώρες υπερεργασίας συνιστούν για τον εργαζόμενο υποχρέωση απασχόλησής του (εφόσον του ζητηθεί, δεν μπορεί ο μισθωτός να αρνηθεί να απασχοληθεί κατά τις ώρες αυτές)

Ας συνοψίσουμε.

Συνοπτικά

Είδαμε λοιπόν τι ισχύει σχετικά με την υπερωρία και την υπερεργασία στην Ελλάδα.

Αναμφίβολα πρόκειται για ζητήματα που κάθε εργοδότης και μισθωτός πρέπει να γνωρίζει, καθώς πρόκειται για υποχρεώσεις και δικαιώματα αντίστοιχα.

Στη KRS, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, έχουμε βοηθήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις με τις…

…τους ανάγκες.

Αν λοιπόν επιθυμείτε η επιχείρησή σας να είναι καλυμμένη από κάθε φορολογική και μισθολογική πτυχή, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: