Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Ο απόλυτος οδηγός - KRS
ΆρθραΓυναικεία επιχειρηματικότητα – Ο απόλυτος οδηγός

Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Ο απόλυτος οδηγός

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ζωτική και αυξανόμενη «δύναμη» στην παγκόσμια οικονομία. 

Παρά τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις με πρωτοφανή ρυθμό.

Στην πραγματικότητα, έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιχειρηματίες υπερτερούν σε πολλές πτυχές έναντι εκείνων που διοικούνται από άνδρες, ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να λαμβάνουν σημαντικά λιγότερη χρηματοδότηση και υποστήριξη. 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο απαραίτητη για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά την ιδιοκτησία επιχειρήσεων και την οικονομική συμμετοχή, αλλά αποτελεί επίσης κινητήριο μοχλό για την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να παράσχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τις γυναίκες επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να τονίσει τη σημασία της υποστήριξης και της ενίσχυσης της φωνής των γυναικών στον επιχειρηματικό χώρο.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Ορίζοντας τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα : Πως διαφέρει από την ανδρική;
 • Η κατάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σήμερα: Στατιστικά στοιχεία και τάσεις
 • Γυναίκα Επιχειρηματικότητα – Προκαταλήψεις και Στερεότυπα 
 • Εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και πώς να τα ξεπεράσουμε
 • Βρίσκοντας το niche σας: Εντοπίζοντας το πάθος σας και δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο
 • Πως θα χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας: Επιλογές χρηματοδότησης για γυναίκες επιχειρηματίες
 • Μάρκετινγκ και Branding: Στρατηγικές για την οικοδόμηση και προώθηση της επιχείρησής σας
 • Η σημασία του Networking και του Mentoring στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 • Εξισορρόπηση εργασίας και ζωής: Στρατηγικές για τη διαχείριση των προσωπικών και επαγγελματικών απαιτήσεων
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Η σημασία ενός success story
 • Ποιο είναι το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας;
 • Πως ένα λογιστικό γραφείο χτίζει το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ορίζοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα - Πως διαφέρει από την ανδρική;

Ο ορισμός της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την κατανόηση των μοναδικών προκλήσεων και ευκαιριών της. 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αναφέρεται στη διαδικασία εντοπισμού μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, στη συγκέντρωση των πόρων που απαιτούνται για την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και στην ανάληψη των σχετικών κινδύνων για την επίτευξη κέρδους. 

Ωστόσο, η γυναικεία επιχειρηματικότητα διαφέρει από την ανδρική επιχειρηματικότητα λόγω των συστημικών εμποδίων και προκαταλήψεων που συχνά αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. 

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια, περιορισμένα δίκτυα και ευκαιρίες καθοδήγησης, διακρίσεις λόγω φύλου και κοινωνικές προσδοκίες γύρω από τους ρόλους των φύλων. 

Η κατανόηση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι απαραίτητη για τη δημιουργία στοχευμένων λύσεων και την εξίσωση των όρων ανταγωνισμού.

γυναικεία επιχειρηματικότητα

Η κατάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σήμερα - Στοιχεία και Τάσεις

Η κατάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εξελίσσεται συνεχώς και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωγραφία, ο κλάδος και το πολιτιστικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, ορισμένες παγκόσμιες τάσεις και στατιστικά στοιχεία ρίχνουν φως στο σημερινό τοπίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 42% όλων των νέων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Στην Ελλάδα από την άλλη το ποσοστό είναι αρκετά μικρότερο, με μόλις το 25% όλων των επιχειρήσεων να διοικούνται από γυναίκες επιχειρηματίες.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες βρίσκονται επίσης σε άνοδο, με τις γυναίκες επιχειρηματίες να προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. 

Παρά τις θετικές αυτές τάσεις, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, καθώς και της έλλειψης καθοδήγησης και ευκαιριών δικτύωσης. 

Η κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση και την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών στην πορεία τους.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - Προκαταλήψεις και Στερεότυπα

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Μια από τις πιο συνηθισμένες προκαταλήψεις είναι ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές από τους άνδρες όταν πρόκειται να ξεκινήσουν και να διευθύνουν μια επιχείρηση. 

Αυτό το στερεότυπο δεν είναι μόνο ανακριβές, αλλά υπονομεύει επίσης τα απίστευτα επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών που αψήφησαν τις πιθανότητες και πέτυχαν μεγάλη επιτυχία. 

Μια άλλη συνήθης προκατάληψη είναι ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν μόνο μικρές, lifestyle επιχειρήσεις και όχι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης. 

Ενώ υπάρχουν σίγουρα πολλές γυναίκες επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν επίσης πολλές που ηγούνται startup επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους κλάδους τους. 

Τέλος, ορισμένοι πιστεύουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι επιτυχημένες μόνο λόγω των προγραμμάτων υποστήριξης και όχι λόγω των δικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη αγνοεί τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και το ταλέντο των γυναικών επιχειρηματιών που έχουν εργαστεί ακούραστα για να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

Διαλύοντας αυτές τις προκαταλήψεις και αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών, μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο περιεκτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες επιχειρηματίες.

Εμπόδια στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και πως θα τα ξεπεράσουμε

Τα εμπόδια στην γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πολλά και ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία, την κουλτούρα και τον κλάδο. 

Ορισμένα κοινά εμπόδια περιλαμβάνουν την έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια, κοινωνικά και πολιτιστικά εμπόδια και διακρίσεις λόγω φύλου. 

Η αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει αλλαγές πολιτικής, αλλαγές κουλτούρας και αυξημένη υποστήριξη και πόρους για τις γυναίκες επιχειρηματίες. 

Οι λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αύξηση της πρόσβασης σε κεφάλαια και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, τη βελτίωση των πολιτικών που προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη δημιουργία ευκαιριών καθοδήγησης και δικτύωσης για τις γυναίκες.

Εντοπίζοντας και ξεπερνώντας αυτά τα εμπόδια, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις και να συμβάλουν σε ένα πιο δίκαιο και diverse επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως θα ξεπεράσετε μερικές από τις πιο συνήθεις δυσκολίες, διαβάστε εδώ.

γυναίκα επιχειρηματίας

Βρίσκοντας το niche σας: Εντοπίζοντας το πάθος σας και δημιουργώντας ένας επιχειρηματικό σχέδιο

Το να βρείτε το niche σας και να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον εντοπισμό του πάθους και των ενδιαφερόντων τους και στο πώς αυτά ευθυγραμμίζονται με τις ευκαιρίες της αγοράς.

Η έρευνας αγοράς, η ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ και η δημιουργία ενός οικονομικού σχεδίου αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η επιχείρησή τους στην κοινωνία και πώς μπορούν να κάνουν θετική διαφορά στην κοινότητά τους. 

Με τη δημιουργία ενός καλά μελετημένου επιχειρηματικού σχεδίου, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να τοποθετηθούν σε θέση επιτυχίας και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Πως θα χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση σας: Επιλογές χρηματοδότησης για γυναίκες επιχειρηματίες

Η χρηματοδότηση αποτελεί συχνά σημαντική πρόκληση για τις γυναίκες επιχειρηματίες. 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες λαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε άνδρες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη και την επιτυχία. 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες επιλογές χρηματοδότησης για τις γυναίκες επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τραπεζικών δανείων, των κρατικών επιχορηγήσεων, του crowdfunding και των angel investors

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές χρηματοδότησής τους και να αναπτύξουν ένα οικονομικό σχέδιο που να ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς τους στόχους. 

Εκτός από τις παραδοσιακές επιλογές χρηματοδότησης, υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι πόροι και προγράμματα ειδικά για γυναίκες επιχειρηματίες, όπως τα Κέντρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Διερευνώντας όλες τις επιλογές χρηματοδότησης και αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, διαβάστε εδώ.

γυναικεία επιχειρηματικότητα

Μάρκετινγκ και Branding: Στρατηγικές για την οικοδόμηση και προώθηση της επιχείρησης σας

Το μάρκετινγκ και το branding είναι βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης επιχείρησης. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μιας μοναδικής ταυτότητας μάρκας που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της επιχείρησής τους και να έχει απήχηση στο κοινό-στόχο τους.

Αυτό φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία λογότυπου, το σχεδιασμό ιστοσελίδας και την ανάπτυξη στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους και να αναδείξουν τη μοναδική τους πρόταση αξίας (value proposition). 

Οι αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. 

Επενδύοντας χρόνο και πόρους στο μάρκετινγκ και το branding, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή ταυτότητα μάρκας και να τοποθετηθούν για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Η σημασία του Networking και του Mentoring στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η δικτύωση και η οικοδόμηση σχέσεων είναι βασικά συστατικά της επιτυχίας στον επιχειρηματικό κόσμο, πόσο μάλλον στον κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου μεντόρων, συμβούλων και ομότιμων που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη, καθοδήγηση και διασυνδέσεις. 

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκδηλώσεων δικτύωσης, την ένταξη σε κλαδικές ενώσεις ή την αναζήτηση προγραμμάτων καθοδήγησης. 

Η οικοδόμηση σχέσεων με άλλες γυναίκες επιχειρηματίες μπορεί επίσης να προσφέρει μια αίσθηση κοινότητας και υποστήριξης που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια των σκαμπανεβασμάτων της έναρξης και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. 

Επενδύοντας χρόνο και ενέργεια στη δημιουργία σχέσεων, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης που μπορεί να τις βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους.

γυναίκες επιχειρηματίες

Εξισορρόπηση εργασίας και ζωής: Στρατηγικές για τη διαχείριση των προσωπικών και επαγγελματικών απαιτήσεων

Η συνεχής μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για να παραμένετε ενήμερες με τις τάσεις του κλάδου, να βελτιώνετε τις δεξιότητες και να διευρύνετε τις γνώσεις σας. 

Ως επιχειρηματίες θα πρέπει να αναζητήσετε ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρακολούθηση συνεδρίων του κλάδου, την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή τη συμμετοχή σε μια ομάδα καθοδήγησης. 

Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στην προσωπική σας ανάπτυξη, όπως η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της επικοινωνίας ή η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

Με τη συνεχή μάθηση και τη διεύρυνση των γνώσεων σας, θα είστε σε θέση να παραμείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - Η σημασία ενός success story

Μια από τις πιο εμπνευσμένες πτυχές της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι οι ιστορίες επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών που ξεπέρασαν τις προκλήσεις και πέτυχαν τα όνειρά τους. 

Μοιραζόμενοι αυτές τις ιστορίες, μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες τους, να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με τις στρατηγικές τους για την επιτυχία και να βρούμε έμπνευση για τα δικά μας επιχειρηματικά ταξίδια. 

Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για τις επίδοξες γυναίκες επιχειρηματίες που μπορεί να διστάζουν να κάνουν το άλμα προς την επιχειρηματικότητα. 

Μέσω βιβλίων, podcasts, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων καναλιών, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συνδεθούν με άλλες γυναίκες που έχουν χαράξει το δικό τους δρόμο και να μάθουν από αυτές.

Για να διαβάσετε ορισμένα success stories, πατήστε εδώ.

Ποιο είναι το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας;

Το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι λαμπρό, με περισσότερες γυναίκες από ποτέ να ξεκινούν και να αναπτύσσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν την υποστήριξη, τους πόρους και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν. 

Υποστηρίζοντας πολιτικές που ενισχύουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, επενδύοντας σε επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από γυναίκες και καλλιεργώντας μια κουλτούρα διαφορετικότητας και συμπερίληψης, μπορούμε να βοηθήσουμε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο δίκαιο και ποικιλόμορφο επιχειρηματικό τοπίο. 

Για όσους ενδιαφέρονται να εμπλακούν, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υποστηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, από τον εθελοντισμό σε οργανώσεις που παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη, μέχρι την επένδυση σε επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από γυναίκες, ή απλώς την ανταλλαγή και τον εορτασμό των ιστοριών επιτυχίας τους. 

Συνεργαζόμενοι, μπορούμε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες θα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να έχουν θετικό αντίκτυπο στους κλάδους και τις κοινότητές τους.

Αν είστε γυναίκα επιχειρηματίας και θέλετε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση, πατήστε εδώ.

Πως ένα λογιστικό γραφείο χτίζει το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Το λογιστικό γραφείο της KRS επενδύει και στηρίζει ενεργά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Βρισκόμαστε δίπλας σε κάθε γυναίκα που θέλει να αρχίσει ή έχει ήδη αρχίσει το δικό της ταξίδι στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις υπηρεσίες μας στηρίζουμε τους επιχειρηματίες προσφέροντας:

Κάτι ακόμα που ξεχωρίζει το λογιστικό γραφείο της KRS είναι η κουλτούρα του. Μάλιστα, η πλειοψηφία της ομάδα μας αποτελείται  από γυναίκες.

Έτσι βρισκόμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει μία γυναίκα στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

KRS Group - Finance and Accounting Awards

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις προκαταλήψεις και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει αλλά και τον θετικό αντίκτυπο που έχει στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. 

Το λογιστικό γραφείο της KRS στηρίζει έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω της κουλτούρας και των υπηρεσιών της. Για να μάθετε περισσότερα, μη διστάσετε  να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: