ΕΚΕ – Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; - KRS
ΆρθραΕΚΕ – Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

ΕΚΕ – Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή αλλιώς ΕΚΕ και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; 

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τον ορισμό της ΕΚΕ αναλύοντας τις παρακάτω θεματικές. 

Συγκεκριμένα: 

  • Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;  
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Ποιες είναι οι κατηγορίες ΕΚΕ;
  • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΚΕ; 
  • Ποιες είναι οι 3 οπτικές της ΕΚΕ;

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. 

Οι επιχειρήσεις είναι οντότητες που συνδέονται άμεσα με την κοινωνία στην οποία λειτουργούν, επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις πρακτικές τους με βάση τις καταστάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν. 

Θα πρέπει να αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες που διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούν τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια, την παροχή ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

ΕΚΕ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Ποιες είναι οι κατηγορίες ΕΚΕ;

Αφού αναλύσαμε τον ορισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ας προχωρήσουμε στην αναγνώριση των κατηγοριών της. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες ΕΚΕ είναι: 

#1 Προώθηση Σκοπού 

Η πρώτη κατηγορία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η Προώθηση Σκοπού. 

Σε αυτή την κατηγορία ΕΚΕ, η εταιρία παρέχει κεφάλαιο, αγαθά και υπηρεσίες για έναν κοινωνικό στόχο, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με αυτή την προσπάθεια.

#2 Μάρκετινγκ Σκοπού

Σε αυτή την κατηγορία ΕΚΕ, συνδέονται οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος με ένα ποσοστό των εσόδων που διατίθεται για έναν καθορισμένο στόχο. 

Το μάρκετινγκ που σχετίζεται με αιτίες πραγματοποιείται συνήθως για ένα ειδικό προϊόν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η συμφωνία είναι κερδοφόρα για και τις δύο πλευρές, την επιχείρηση και τον οργανισμό που συνεργάζονται. 

Επιπροσθέτως, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον εν λόγω σκοπό χωρίς να αναλάβει ο ίδιος οικονομική ευθύνη και ταυτόχρονα χωρίς να λάβει κάτι σε ανταλλαγή.

#3 Κοινωνικό Μάρκετινγκ

Η τρίτη κατηγορία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το Κοινωνικό Μάρκετινγκ.

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ βοηθάει στη μεταβολή της στάσης της κοινότητας σχετικά με ένα ζήτημα και συνήθως περιλαμβάνει συνεργασία με έναν δημόσιο οργανισμό.

#4 Εταιρική Φιλανθρωπία 

Μία ακόμα κατηγορία ΕΚΕ, είναι η Εταιρική Φιλανθρωπία. 

Η Εταιρική Φιλανθρωπία αφορά τη δωρεά κεφαλαίων σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό. 

Αυτή η πράξη αποτελεί την πιο κλασική μορφή της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

#5 Εταιρικός Εθελοντισμός

Η πέμπτη κατηγορία ΕΚΕ είναι ο Εταιρικός Εθελοντισμός. 

Η εταιρεία υποστηρίζει και καθοδηγεί τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της να αφιερώσουν χρόνο σε κάποιον σκοπό, κυρίως στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

Η πρωτοβουλία μπορεί να προέλθει από την ίδια την επιχείρηση ή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με κάποιο οργανισμό

#6 Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές

Η τελευταία κατηγορία όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές. 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά πρακτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΚΕ;

Ας δούμε λοιπόν τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ΕΚΕ. 

Αρχικά ένα βασικό χαρακτηριστικό που συναντάμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η Αυτοδέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων, όπως κι η διάρκεια και συνέχεια στην εφαρμογή της.

Επιπλέον μερικά ακόμα βασικά χαρακτηριστικά που αξίζει να γνωρίζετε είναι:

  • Η Συσχέτιση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα
  • Η Συμπερίληψη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
  • Η Αλληλοτροφοδότηση με το στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο
  • Η Διασύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης με υπεύθυνο τρόπο

Ποιες είναι οι 3 οπτικές της ΕΚΕ;

Αφού εξετάσαμε το τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά της, αξίζει να αναφερθούμε και σε κάτι ακόμα. 

Θα εξετάσουμε, λοιπόν, τις 3 οπτικές της ΕΚΕ και τον ορισμό τους. Συγκεκριμένα οι 3 οπτικές της ΕΚΕ είναι:

#1 Σκεπτικιστική Οπτική

Η Σκεπτικιστική Οπτική υιοθετεί μια επιφυλακτική προσέγγιση και αναλύει κριτικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Βάσει αυτής της προοπτικής, ο πιο σημαντικός στόχος της ΕΚΕ είναι να δημιουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο πλούτο για τους μετόχους της επιχείρησης και, επιτυγχάνοντας αυτόν τον στόχο, θεωρεί ότι εξυπηρετεί ένα τμήμα της κοινωνίας.

#2 Ουτοπική Οπτική

Η Ουτοπική Οπτική αναπαριστά την ιδέα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλα τα μέρη που σχετίζονται με την επιχείρηση, και όχι μόνο στους μετόχους της, να τα επωφελούν με κάθε δυνατό τρόπο.

#3 Ρεαλιστική Οπτική

Η Ρεαλιστική Οπτική κερδίζει την ευρύτερη αναγνώριση στον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βάσει αυτής της προοπτικής, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αφορά τη διαχείριση των επιπτώσεων που έχει η λειτουργία μιας επιχείρησης τόσο στα άμεσα όσο και στα έμμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, και άρα στην κοινωνία στην οποία εδρεύει και αναπτύσσεται.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Συνοψίζοντας

Αναλύσαμε τον ορισμό της ΕΚΕ, ενώ εξετάσαμε τις κατηγορίες και τα βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επίσης εξετάσαμε τις 3 οπτικές της ΕΚΕ και τον ορισμό τους. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: