Πιστοποίηση ISO - Τι είναι και ποια πρότυπα υπάρχουν;- KRS
ΆρθραΠιστοποίηση ISO – Τι είναι και ποια πρότυπα ISO υπάρχουν; 

Πιστοποίηση ISO – Τι είναι και ποια πρότυπα ISO υπάρχουν; 

Τι είναι ISO, και ποια πρότυπα ISO υπάρχουν; Σε τι βοηθούν τα πρότυπα ISO μία επιχείρηση; 

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τους διαφορετικούς τύπους προτύπων ISO, γιατί τα χρειάζεται η εταιρεία σας και άλλες βασικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την αξία της πιστοποίησης ISO. 

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι ISO;
  • Τι είναι τα πρότυπα ISO
  • Ποια είναι τα πρότυπα ISO;
  • Γιατί η εταιρεία σας χρειάζεται πιστοποίηση ISO
  • Πρόσθετα οφέλη της πιστοποίησης ISO
  • KRS και ISO 

Τι είναι ISO;

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό διεθνών προτύπων παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, αυτά τα διεθνή πρότυπα προσφέρουν προδιαγραφές κορυφαίου επιπέδου για προϊόντα, υπηρεσίες, και βέλτιστες πρακτικές. Αυτό κάνει τη βιομηχανία πιο αποδοτική και οργανωμένη. Τα πρότυπα αναπτύσσονται μέσω παγκόσμιας συναίνεσης, γεγονός που συμβάλλει στην εξάλειψη εμποδίων στο διεθνές εμπόριο.

Τι είναι τα πρότυπα ISO;

Τα πρότυπα ISO αποτελούν μέρος ενός συστήματος διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό απαιτήσεων και διαδικασιών. Ουσιαστικά, τα πρότυπα ISO θέτουν το πλαίσιο για την κατασκευή ενός συστήματος διαχείρισης που αντιμετωπίζει τους απαραίτητους ελέγχους και απαιτήσεις σε διάφορους τομείς.

Δηλαδή, τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων. 

Τα πρότυπα ISO βέβαια παρέχουν, όπως αναφέραμε και προηγουμένως κατευθυντήριες γραμμές, και όχι λεπτομερείς οδηγίες. Συνήθως, τα πρότυπα ISO δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ή λεπτομερείς περιγραφές, αλλά προσφέρουν απλώς ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, για παράδειγμα.

Επομένως γίνεται κατανοητό πως η εφαρμογή των προτύπων ISO μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φήμη, τις λειτουργίες και τη συνολική επιτυχία της εταιρείας σας. 

πρότυπα ISO

Ποια είναι τα πρότυπα ISO;

Υπάρχουν πάνω από 23.000 πρότυπα ISO που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και τομέων. Ορισμένα από τα πιο γνωστά και ευρέως εφαρμοζόμενα πρότυπα ISO περιλαμβάνουν:

#1 ISO 9001

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές πρότυπο ISO, το οποίο επικεντρώνεται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS). Βοηθά τους οργανισμούς να διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και ότι παρέχουν συνεπή, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

#2 ISO 14001

Το πρότυπο αυτό ασχολείται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), καθοδηγώντας τις εταιρείες στη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και στη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων.

#3 ISO 27001

Με επίκεντρο τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS), το πρότυπο αυτό βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και απειλών στον κυβερνοχώρο.

#4 ISO 45001

Το πρότυπο αυτό αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSMS), προωθώντας ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα εργασίας με την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

ISO 9001 - Τι είναι;

Αν και αναφερθήκαμε στο ISO 9001 προηγουμένως, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, καθώς όπως αναφέραμε αποτελεί και το πιο δημοφιλές πρότυπο.

Το ISO 9001 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που καθορίζει τα κριτήρια για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε έναν οργανισμό.

 Με επίκεντρο τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση, το ISO 9001 παρέχει ένα πλαίσιο για τις εταιρείες ώστε να αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Με την εφαρμογή του ISO 9001, οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους, ώστε να εντοπίζουν τομείς προς βελτίωση, να μειώνουν τα σφάλματα και τελικά να ανταποκρίνονται ή να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών. 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους και σε διάφορους κλάδους, καθιστώντας το 

ένα ευέλικτο εργαλείο για τη βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας. Η διαδικασία πιστοποίησης ISO 9001 περιλαμβάνει έναν ενδελεχή έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για να εξακριβωθεί ότι το ΣΔΠ του οργανισμού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Μετά την πιστοποίηση, οι οργανισμοί πρέπει να διατηρούν το QMS τους και να υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους για να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους κατά ISO 9001, καλλιεργώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και αριστείας.

Γιατί η εταιρεία σας χρειάζεται πιστοποίηση ISO

Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειάζεστε πιστοποίηση ISO.

#1 Βελτίωση των διαδικασιών και της αποδοτικότητας

Η εφαρμογή των προτύπων ISO μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών της εταιρείας σας, στη μείωση των σφαλμάτων και στην αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους και καλύτερη διαχείριση των πόρων.

#2 Ενισχυμένη ικανοποίηση των πελατών

Η τήρηση των προτύπων ISO διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας ανταποκρίνονται σταθερά στις απαιτήσεις των πελατών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, αφοσίωση και θετική διαφήμιση από στόμα σε στόμα.

#3 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η πιστοποίηση ISO μπορεί να δώσει στην εταιρεία σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, καθώς αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη συνεχή βελτίωση.

#4 Συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Τα πρότυπα ISO μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να ανταποκριθεί στις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο προστίμων, ποινών και ζημίας στη φήμη σας.

#5 Διεθνής αναγνώριση

Τα πρότυπα ISO αναγνωρίζονται παγκοσμίως, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να επεκτείνει την εμβέλειά της και να εδραιώσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Πρόσθετα οφέλη της πιστοποίησης ISO

Εκτός από τα πρωταρχικά οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πιστοποίηση ISO μπορεί επίσης:

#1 Να ενισχύσει το ηθικό των εργαζομένων

Με την εφαρμογή των προτύπων ISO, οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι υπερήφανοι που εργάζονται σε μια εταιρεία που εκτιμά την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευθύνη.

#2 Να προωθήσει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης

Τα πρότυπα ISO ενθαρρύνουν τους οργανισμούς να αναθεωρούν και να βελτιώνουν τακτικά τις διαδικασίες τους, προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας και ανάπτυξης.

#3 Απλοποιούν την αξιολόγηση των προμηθευτών

Οι εταιρείες με πιστοποίηση ISO μπορούν εύκολα να αποδείξουν την προσήλωσή τους σε συγκεκριμένα πρότυπα, απλοποιώντας τη διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών για τους δυνητικούς πελάτες.

KRS και ISO

Στο λογιστικό γραφείο της KRS έχουμε πιστοποίηση στο πιο δημοφιλές πρότυπο ISO, το ISO 9001, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας αλλά και τη δυνατότητα μας να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας.

KRS Group

Συνοψίζοντας

Τα πρότυπα ISO προσφέρουν πολυάριθμα οφέλη στις εταιρείες σε διάφορους κλάδους, από τη βελτίωση των διαδικασιών και την ικανοποίηση των πελατών έως τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και τη διεθνή αναγνώριση. Με την κατανόηση των διαφόρων τύπων προτύπων ISO και των πλεονεκτημάτων τους, η εταιρεία σας μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την επιδίωξη πιστοποίησης ISO. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: