Προκαταβολή Φόρου – Τι είναι και ποιους αφορά; - KRS
ΆρθραΠροκαταβολή Φόρου – Τι είναι και ποιους αφορά;

Προκαταβολή Φόρου – Τι είναι και ποιους αφορά;

Τι είναι  η προκαταβολή φόρου και τι ισχύει; Ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γνωρίζετε; Τι ισχύει για την προκαταβολή φόρου για φυσικά πρόσωπα;

Στο σημερινό άρθρο μας θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε καλύτερα τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Προκαταβολή Φόρου;
 • Ενιαία Προκαταβολή Φόρου – Ποιους αφορά
 • Προκαταβολή Φόρου για φυσικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή Φόρου – Πρόσθετες πληροφορίες

Τι είναι η Προκαταβολή Φόρου;

Η προκαταβολή φόρου αντιπροσωπεύει τα χρήματα που πληρώνουμε στο κράτος ως προπληρωμή για τη φορολογία του επόμενου έτους, και όχι για το τρέχον έτος.

Δηλαδή εκτός από αυτά που θα του δίναμε για τους φετινούς φόρους θέλει και κάποια έξτρα (ένα ποσοστό) και από αυτούς της επόμενης χρονιάς. Το ποσό αυτό είναι η λεγόμενη προκαταβολή φόρου.

Βάσει της φορολογικής δήλωσης που υποβάλλετε, καθορίζεται μια προκαταβολή φόρου ως ποσοστό του φόρου που προκύπτει από την επιχειρηματική σας δραστηριότητα για το τρέχον φορολογικό έτος.

Ενιαία Προκαταβολή Φόρου - Ποιους αφορά;

Ποιους αφορά η ενιαία προκαταβολή φόρου. Ας δούμε αναλυτικά!

Η ενιαία προκαταβολή φόρου αφορά:

 • Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε – Τράπεζες
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Προκαταβολή Φόρου για φυσικά πρόσωπα

Τι ισχύει για την προκαταβολή φόρου για φυσικά πρόσωπα;

Το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων φτάνει το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.

Προκαταβολή Φόρου - Πρόσθετες πληροφορίες

Εάν η δήλωσή σας περιλαμβάνει εισοδήματα για τα οποία ο φόρος κρατείται ή πληρώνεται, ο φόρος που κρατήθηκε ή πληρώθηκε για αυτά τα εισοδήματα αφαιρείται από την προκαταβολή φόρου που πρέπει να καθοριστεί. Εάν το εισόδημα που βάσει αυτού καθορίζεται ο φόρος προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της προκαταβολής φόρου που πρέπει να καθοριστεί.

Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε ότι:

 1. Όταν αρχίζετε να έχετε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο 50%.
 2. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου εάν το ποσό που πρέπει να καθοριστεί είναι μικρότερο ή ίσο με τριάντα (30) ευρώ.
 3. Στην περίπτωση που το εισόδημά σας μειώνεται κατά περισσότερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Λεπτομέρειες για τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου παρατίθενται στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε).

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην προκαταβολή φόρου και τον ορισμό της. Επίσης αναλύσαμε τι ισχύει στην περίπτωση της ενιαίας προκαταβολής φόρου και της προκαταβολής φόρου για φυσικά πρόσωπα. Τέλος εξετάσαμε μερικές από τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: